I grant you a special Blessing now. Take it. Accept My Hand and all will be well. I love you.


Bitva, kterou zahájil Satan, aby znevážil tato poselství, zesiluje.

commitement to Jesusfight against this Missionpersecution of this Mission
2011-07-02 10:00

Má milovaná dcero,

toto období, kdy moje poselství pronikají do světa, bude pro tebe těžké. Více lidí bude útočit na tato poselství, a když to udělají, nevšímej si jich.

Jak jsem řekl, mé svaté Slovo je nyní rozšiřováno. Nyní chci oznámit hlavní body mých poselství ještě podrobněji. Ty už víš, jak to máš dělat a tak začni dnes. To, co po tobě žádám, je náročné, ale bude ti k tomu dána další pomoc.

Zatím budeš potřebovat ostatní, aby se za tebe modlili, protože bitva, kterou zahájil Satan, aby znevážil tato poselství, zesiluje. Musíš se modlit za ochranu proti bolesti, kterou ti způsobí prostřednictvím jiných lidí. Přijmi tuto řadu zkoušek, které jsou nutné, aby tě udržely ve stavu pokory. Věz, že jsi mým hlasem pro tento svět. Propaguj můj hlas a udělej to tak rychle, jak jen můžeš.

Miluji tě, má dcero. Opři se zcela o Mne a Já tě tím provedu.Tvůj milující Spasitel
Ježíš Kristus