I love you. Trust in My Son and await My Call.Your FatherGod the Most High


Pokračuj v šíření mého slova, posílám ti mnoho dobrovolníků.

fight against this Missiona call to spread Messages
2011-06-28 19:30

Má vroucně milovaná dcero,

překážky, které musíš přeskočit, když pro Mne trpíš, se zvyšují. Pokusy mistra klamu odtáhnout tě od tohoto díla nikdy nebyly tak silné. Musíš zůstat silná a stát pevně proti takovým útokům. Věz, že on, podvodník, tě nikdy neodvede ode Mne, přesto se o to bude pokoušet a bude to zkoušet stále znovu. Je to jedna z nejtěžších etap ve tvé misi. Je osamělá, těžká a způsobuje ti jak fyzickou, tak i duševní bolest. Musíš Mi důvěřovat, abych ti pomohl vyrovnat se s těmito útoky a rozpoznat je, čím jsou.

Nyní, Má dcero, poslyš. Musíš pokračovat v šíření mého Slova rychle kolem světa, za užití veškeré pomoci, která je ti posílána. Posílám ti mnoho dobrovolníků a jejich práce již začíná přinášet plody.

Vše, co nyní potřebuješ udělat, je i nadále předávat mé Slovo, abys zachraňovala duše. Nikdy se nevzdávej. Je to lákavé, Já vím, a špatné zacházení, které jsi musela vydržet, nebylo pro tebe snadné. Dovol Mi pevně držet tvou ruku a vést tě k síle, která je od tebe vyžadována. Má požehnání byla rozptýlena kolem tebe k posílení tvé výzbroje, aby nyní nic nestálo v cestě tomu, že zajistíš, aby svět mohl slyšet můj hlas.Tvůj milující Spasitel
Ježíš Kristus