Your life on earth is a test of your love for Me. You show your love for Me by  the love you show for others, including those who curse you.


Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte.

power of prayertactic of satandivisionsdespairpoliticshelp from Jesusdivision of mankind
2014-08-13 16:03

Má vroucně milovaná dcero,

zuřivost Satana nikdy nebyla tak silná, jako když působí Božím dětem utrpení všeho druhu, v každém koutu světa. Čím větší je rozkol, tím větší je jeho přítomnost a vliv. Ale samotný je bezmocný a pouze vlivem, který uplatňuje na ty, kteří jsou mu otevření, může způsobit taková ďábelská pronásledování. Čím více duší uchvátí, tím horší je pronásledování, a tím větší jsou muka. Když lidé, kteří jsou Mi věrní, mu dovolí ve svém srdci vyvolat zmatek a zoufalství, pak jed, který vylévá, je nejhoršího druhu. Tehdy se obrátí proti sobě, bojují a neshodnou se, dokud se navzájem nezničí.

Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte, ať už je to v politice, náboženství, nebo mezi mými následovníky, neboť bude mít vždy kořeny v úkrytu šelmy, jejíž panování nad lidstvem došlo ke konci. Avšak on se ani na vteřinu nezastaví ve svém plánu zničit všechnu oddanost ke Mně, Ježíši Kristu.

Jen tehdy, přijmete-li mé Slovo, jak vám je nyní dávám, najdete milost Mě prosit, abych vám pomohl projít tímto záludným minovým polem. Ani jeden z vás není dost silný ve víře, abyste přemohli vliv zla. Bez každodenní modlitby, kdy úpěnlivě prosíte o moji pomoc, Mi nedokážete zůstat nablízku po mém boku. Ale když vám takové milosti udělím, stanete se odvážnými a budete mít sílu zůstat Mi věrni. Jen tehdy vám bude Pravda oporou.Váš Ježíš