I love you and await your response to My pleas for prayer.


Znát to, co jsem vás učil, je samo o sobě k ničemu, pokud nemilujete bližního, jako Já miluji vás.

peace in soullove to neighboursBiblelies of satanGod and his childrento lostemptiness of soul
2014-07-13 16:27

Má vroucně milovaná dcero,

Boží děti mohou být přirovnány k poupatům květin. Poupata, kvůli výživě, kterou si v půdě nalézají, prospívají a rostou. Ale není-li zem úrodná, poupata nemohou rozkvést do zralých květů, které potěší oko toho, kdo se na ně dívá.

Je-li půda úrodná, květina bude zdravá. Je-li plná mšic, pak květ nerozkvete. Dokonce i zdravá půda, je-li zamořena jedem, neumožní vyrůst zdravé, živé rostlině. Pokud Boží děti nenaslouchají Slovu Božímu, nevstřebávají Pravdu a nedodržují Desatero přikázání, budou prázdné a budou postrádat duchovní pokoj. Jen když budete chtít naslouchat tomu, co slibuje Slovo Boží, můžete očekávat, že se vám bude dařit, nebo že najdete pokoj.

Mnozí lidé, kvůli lžím, které Satan k oklamání duší šíří po celém světě, cítí, že jsou ztracení a bez duchovního života. Života lze dosáhnout jen přijetím Mne, Ježíše Krista, za svého Spasitele. Ale ani potom to samo o sobě nestačí. Musíte se také rozpomenout na to, co jsem vás učil. Znát to, co jsem vás učil, je samo o sobě k ničemu, pokud nemilujete bližního, jako Já miluji vás. Postavíte-li se a pyšně prohlásíte, že jste moji stoupenci, aniž projevíte lásku k druhým a nečiníte ostatním to, co byste očekávali, že budou činit vám, pak jste pokrytci.

Znáte-li Mě, budete milovat druhé, bez ohledu na hříchy, jimiž jsou vinni. Nebudete nikdy soudit jiné v mém jménu, protože k tomu nemáte právo.Váš Ježíš