I grant you a special Blessing now. Take it. Accept My Hand and all will be well. I love you.


Budete právě tak vinni jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali mým katům.

to clergymasonrybetrayalthe Second ComingJesus Saviourto those who do not believe in the Messagesto enemies of the Missionthe Last Judgementto enemies of Jesus Christ
2014-05-28 08:40

Má vroucně milovaná dcero,

můj slib, že přijdu znovu, se naplní. Nic nemůže zabránit mému Druhému příchodu, ale přesto ti, kteří vědí, kdo Já jsem a kteří pracují pro moji odplatu s otevřeným a ochotným srdcem, věří, že mohou ničit duše před tímto Velkým dnem.

Vy, moji nepřátelé, vězte toto: Znám vás. Dokážu vidět vaše duše. Mohu vidět, jaké zlo sídlí ve vašich srdcích. Umím také vidět dobrotu, která spolu s ním ve vás spočívá. Vyslechněte Mě, protože vám odhaluji Pravdu o tom, co má přijít.

Jestliže Mě milujete, budete přesvědčováni, abyste to nedělali.

Jestliže věříte v mé učení, budete vyzváni, abyste věřili v novou falešnou náhražku.

Jestliže věříte, že k vám promlouvám skrze tato poselství, budete přesvědčováni Zlým, že tato slova nepocházejí ode Mne. Budete proto pokoušeni, abyste Mě zradili, a budete to dělat pronásledováním mých služebníků, kteří podporují tuto misi. Stanete se zrádci této mise, a jako takoví, budete stejně tak vinni, jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali mým katům.

Pokud Mi nenasloucháte, pak je to vaše věc a Já vás nepoženu k odpovědnosti, neboť vám nebudu nikdy vnucovat svou vůli. Je daleko lepší, když Mě ignorujete a následujete mé učení, než abyste působili utrpení jiným.

Teď, když mé plány k záchraně miliard duší začaly, vězte, že se povznesu nad vůli lidí, kteří Mi odporují. Nic – žádná slova – žádná jednání – žádné skutky – žádná zloba jakéhokoliv druhu – Mě nemůže zastavit v mém úsilí zachránit lidstvo. Ti, kdo stojí Bohu v cestě, budou bezmocní a nakonec přede Mnou v žalu padnou tváří k zemi v den, kdy přijdu soudit.Váš Ježíš