I will never desert you, children. That is why I Am coming. It is because I Love you so much that I do this.


Předejte Mi vaše starosti a Já ulehčím vaše břímě.

Jesus I trust in youtactic of satanRosarySt. Michael ArchangeleDivine Mercy Chapletfearprayer for those persecutedGift of The Holy Spiritdaily prayerJesus you take care of it
2011-06-13 18:00

Má vroucně milovaná dcero,

modlitba nyní nabývá na tempu díky daru Ducha Svatého, který proniknul duše všech mých následovníků na celém světě. Jejich uši jsou teď pozorné k mému nejsvětějšímu Slovu.

Modlete se za všechny moje ubohé, mučené děti, které následkem hrůzných činů, jichž jsou oběťmi, trpí ve světě velkou nouzí. A to všechno kvůli hříchům lidstva.

Nechejte Mě, abych připomenul všem mým dětem na celém světě, aby se modlily růženec Božího milosrdenství každý den. Modlete se také – a zahrnuji všechny křesťanské víry – svatý růženec k mé milované Matce, neboť tato mocná modlitba oslabí Satanovu moc nad mými dětmi.

Všechno, co žádám od každého z vás, kdo je zatížen zármutkem se zkouškami a obavami, aby Mi teď předal všechny tyto starosti a dovolil Mi, se jimi zabývat. Důvěřujte Mi a vaše břímě bude lehčí. Nechejte Mě vás uvést do klidnějšího stavu. Uvolněte se, mé děti, a dovolte mému pokoji, aby zaplavil vaše neduživé, hladovějící duše. Temnota, kterou pociťujete, je důsledkem strachu. Strach je výsledkem nedostatku důvěry. Když ztratíte důvěru ve Mne, Satan zaseje pochybnosti do vaší mysli.

Nikdy nepodceňujte, co činí, když si s vámi neustále zahrává, aby vás obrátil proti vašemu bližnímu. Tento klam je hlavně namířen na mé nejoddanější následovníky. Nenávidí, když Mě milujete. Nebude mít pokoj, dokud vás nevyvede z míry. Směje se, když vás znejistí. Nedávejte mu tuto moc, protože když to uděláte, vaše víra ve Mne zeslábne.

Modlitba k sv. Michaelovi a nejsvětějšího růžence jsou vaše nejmocnější zbraně proti Satanovi.

Jděte teď s větší důvěrou a předejte Mi vaše problémy a starosti, protože Já zde stále na vás čekám, abych vás přivedl do Světla.

Miluji vás všechny, děti. Důvěřujte Mi více.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus