I tell you this because I love you, not to frighten you


Má láska a adorace vás udělá silnějšími a klidnějšími.

peace in souladorationEucharistlove to Godone-hour Eucharistic Adoration
2011-06-12 19:00

Má milovaná dcero,

milosti, obdržené mými dětmi při eucharistické adoraci jsou velmi mocné. Jsou to milosti, které vám nejen pomáhají zvládnout utrpení ve vašem životě, ale dělají vás silnějšími ve vaší lásce ke Mně, vašemu oddanému a věrnému Spasiteli.

Láska, která je vylévána na duše během adorace, je dávána v hojnosti. Duše cítí tuto záplavu mých milostí mnoha různými způsoby. První darem je dar míru ve vaší duši. Pocítíte jej okamžitě po tom, co jste naplnili váš čas v těsném spojení se Mnou.

Tak mnoho, mnoho, mých dětí si samy sobě odpírají dary, které mohu nabídnout při adoraci, kde trávíte hodinu svého času před mou přítomností na oltáři. I když katolíci jsou si vědomi síly eucharistie, mnozí neuznávají význam tohoto nejdůležitějšího času, stráveného v kontemplaci se Mnou. Oni prostě nedbají tohoto daru. Nudí je, muset strávit tento čas navíc se Mnou.

Ó, kdyby jen věděli, jak silnými by je to udělalo. Jejich strachy a starosti by se rozptýlily, kdyby Mi jen dělali společnost v tichém a důvěrném rozjímání. Kdyby mé děti mohly uvidět světlo, které obklopuje jejich duše během této zvláštní svaté hodiny, byly by udiveny.

Děti, právě během této hodiny se Mi stáváte velmi, velmi blízké. Tehdy váš hlas, vaše prosby a sliby vaší lásky ke Mně jsou slyšeny. V tomto čase vám dávám, děti, mnoho zázračných milostí, a tak, prosím, neignorujte moji prosbu, abyste strávily tento čas v mé společnosti.

Odměna vás osvobodí od starostí
Odměnou vám bude osvobození od starostí, budete lehkého srdce, mysli a duše a zklidníte se. Když Mě přijmete během eucharistie, naplním vaši duši. Ale když přijdete ke Mně v adoraci, obklopím vás do té míry, že povodeň mé milosrdné lásky naplní vaši mysl, tělo a duši. Pocítíte sílu, která vám přinese tichou důvěru, kterou si jen těžko budete moci nevšimnout.

Mé děti, přijďte nyní ke Mně. Potřebuji vaši společnost. Potřebuji vás, abyste se Mnou mluvily ve chvíli, kdy má božská přítomnost je nejsilnější. Miluji vás a chci vylévat na vás všechny mé milosti, abyste mohly naplnit svými dušemi mé Nejsvětější Srdce.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus