I sent My beloved Son, Jesus Christ, into the world so that you could understand the Truth of Love. This Love, when you accept it, will save you all.


Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami v zahradě Getsemanské.

about this MissionHoly Spirithatred to this MissionPrayer Groupspain of the Salvatorprayer in the Gardento satanistsa call to spread Messagesto solders of the Remnant Army
2014-04-01 21:00

Má vroucně milovaná dcero,

rychlost a růst této svaté mise může být někdy zdrcující. Je důležité, že mé Slovo je slyšet ve všech zemích a že skupiny modlitební kampaně jsou zřizovány v každém národu a zejména v zemích, kde nejsem uctíván.

Nenechejte nikdy důrazem tohoto Slova zastínit důvod, proč musím oslovit svět. Chci, aby i ty nejzatvrzelejší z duší, které netouží dovolit Duchu Svatému dotknout se jejich srdcí, naslouchaly a slyšely, co říkám, a pochopily můj slib.

Můj plán spásy není určen k zachování nejvěrnějších – je pro všechny, včetně těch, jejichž zčernalé duše by vás mohly znechutit. Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami v zahradě Getsemanské. Byly to duše zahořklých, ztracených – milovníků šelmy, které Mi byly předváděny Satanem. Ukázal Mi, kolik by Mě jich ještě odmítlo, navzdory mé oběti Bohu z mé ochoty a touhy vykoupit svět svou smrtí na kříži. Má bolest pro tyto duše je trýznivá a ty, má dcero, nesmíš nikdy ignorovat mou touhu po dosažení nevěřících. Nezáleží na tom, jak tebou pohrdají, plivají na tebe a proklínají tě, musíš se povznést nad nenávist, která bude vždy namířena na tuto misi a přivést Mi tyto duše za každou cenu. Přiveď Mi mé milované následovníky a pak ty, kdo Mě neznají, nebo Mě nemohou znát. Pak Mi přiveď duše, které Mě nenávidí. To musí být cílem každého z vás. Přivedete-li Mi tyto ubohé, žalostné duše, odkážu jim velké milosti, abych je mohl vtáhnout do svého milosrdenství.

Když se rozhlédnete kolem a vidíte duše těch, s nimiž přicházíte do styku, které si nevšímají mého úmyslu přijít znovu, musíte se k nim dostat a zasvětit je Mně. Přinesete Mi velkou útěchu a radost, uděláte-li to, neboť pak mohu učinit cokoliv, abych všude sjednotil všechny duše.

Jděte a zvětšujte jejich počet, neboť cesta je připravena. Uplynul krátký čas od doby, co jsem poprvé volal k světu prostřednictvím této mise. Přesto to byla obtížná cesta a nyní se všechny cestičky dále rozdělí a rozvětví, aby žádný národ nebyl vyloučen – takové je mé milosrdenství.


Váš Ježíš