I love you. I bless you. I protect you.


Dvě komety se srazí, můj kříž se objeví na rudé obloze.

warning of the Hellprayer for sinnerssigns in the skymortal sininforming about the Messagespreparition to the Wargningtimetablecross on the skycall to prayerwhat is the Wariningrejoiceeternal lifecollision of cometsemptiness of soul
2011-06-05 16:30

Má vroucně milovaná dcero,

čas už se krátí. Varování je už blízko. S velkým zármutkem ti musím říct, že mnoho duší nedbá těchto poselství Varování. Má slova padají do hluchých uší. Proč neposlouchají? Dávám jim nejen můj velký dar milosrdenství, když vylévám mé milosti na celý svět, ale také se je pokouším připravit na tuto událost. Mnoho miliónů hříšníků se bude radovat, až jim bude ukázáno mé milosrdenství. Ostatní nedostanou příležitost vykoupit se včas, protože zemřou následkem šoku.

Má dcero, musíš udělat cokoliv, abys varovala svět, protože tato velká událost bude každého šokovat. Uvidí velká znamení na nebi před tím, než se Varování uskuteční. Hvězdy se srazí s takovým nárazem, že lidé budou zmatení podívanou, kterou uvidí na obloze a budou ji považovat za katastrofu. Až se ty komety spojí, výsledkem bude velká rudá obloha a znamení mého kříže uvidí každý na celém světě. Mnozí budou mít strach. Ale Já říkám, radujte se, neboť uvidíte, poprvé ve svých životech, skutečné Boží znamení, reprezentující velkou novinu pro hříšníky na celém světě.

Pohlédnete na můj kříž a budete vědět, že mé velké milosrdenství je dáváno každému z vás, moje vzácné děti. Neboť jsem k vám choval hlubokou a trvalou lásku, když jsem ochotně umíral na kříži, abych vás zachránil. Až na obloze uvidíte kříže během Varování, budete vědět, že je to znamení mé lásky k vám.

Modlete se, moji milovaní následovníci, aby se vaši bratři a sestry mohli radovat, až také jim bude ukázán důkaz mé existence. Modlete se, aby přijali, že je to jejich příležitost ke svému vykoupení v mých očích. Tento velký čin milosrdenství zachrání jejich duše, jestli Mi dovolí, abych jim pomohl.

Bude vám ukázáno, jaké to je zemřít ve smrtelném hříchu
Varování bude očistná zkušenost pro všechny z vás. Může být částečně nepříjemná, zvláště pro ty, kteří jsou v těžkém hříchu. Protože vůbec poprvé vám bude ukázáno jaké to je, když Boží Světlo zmizí z vašeho života. Vaše duše pocítí opuštěnost pociťovanou těmi, kdo umírají ve smrtelném hříchu. Ty ubohé duše ponechaly na příliš pozdě, aby prosily Boha o odpuštění svých hříchů. Nezapomeňte, že je důležité, že dovolím všem, aby pocítili tuto prázdnotu duše. Neboť jen pak konečně pochopíte, že bez Božího Světla ve svých duších přestáváte cítit. Vaše duše a tělo budou jen prázdné nádoby. Dokonce i hříšníci pociťují Světlo Boha, protože je přítomné v každém z jeho dětí na zemi. Ale když zemřete ve smrtelném hříchu, toto světlo přestane existovat.

Připravte se teď na tuto velkou událost. Zachraňte své duše, dokud ještě můžete. Protože to bude jen tehdy, až Boží Světlo vás opustí, že si konečně uvědomíte prázdnotu, pustotu a temnotu, které Satan nabízí a které jsou plné úzkosti, hrůzy a strachu.

Naplňte znovu své duše. Radujte se teď, protože Varování vás zachrání a přivede vás blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Uvítejte Varování. Neboť pak vám bude dán důkaz věčného života a poznáte, jak je důležitý.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus
Král lidstva