I Love you, children. This great Act of My Mercy will prove this to you.


Dnes už méně lidí, než kdy jindy, věří ve Slovo Boží.

humilityother propheciesBiblethe Book of Truthprophet DanielJesus the only way of salvation
2014-01-28 23:15

Má vroucně milovaná dcero,

ať nikdo nepochybuje, že by nemohl najít Pravdu v Knize mého Otce, nejsvětější Bibli. Slovo tam je, aby je všichni viděli, jak tomu bylo po staletí. Bible svatá obsahuje Pravdu, a vše, co se od lidí očekává, je odhaleno na jejích stránkách.

Všechno, co vyšlo z úst proroků a mých učedníků, vedených Duchem Svatým, je v ní. Pravdu obsahuje Slovo – jimž je – Kniha Mého Otce. Tak proč člověk zpochybňuje platnost Slova? Vše, co bylo člověku dáno kvůli jeho duši, lze nalézt v Bibli.

Pravdu duše vstřebávají různě. Ty pokorné, které přijímají Boží Slovo, je nezpochybňují. Jiní je vezmou a vyřazují z něj části, až se Pravdě více nepodobá. Pak jsou ti, kteří Pravdu nikdy nepřijmou, protože je moc nezajímá. Považují Pravdu, obsaženou v Bibli svaté, za nic víc, než folklor.

Dnes už méně lidí než kdy jindy věří ve Slovo Boží. Ti, kdo věří, si z ní vyberou jen části, které se zamlouvají jejich vlastnímu životnímu stylu a vzdálí se od Božích zákonů, k nimž necítí žádný vztah. Dnešní Pravda, jak se učí, je pouhým stínem té, která je obsažena v Bibli.

Mluvím k vám nyní o Pravdě ze tří důvodů. Prvním je připomenout vám Slovo Pravdy – které je obsaženo v Knize mého Otce. Druhým je zdůraznit skutečnost, že nemůžete přepisovat Boží Slovo. Tím třetím je to, že mohu živit Boží děti Slovem Božím v čase, kdy vám bude brzy odepřeno. Činím to nyní prostřednictvím Knihy Pravdy, slíbenou vám proroky. Jestli vám Pravda nesedí, pak nepřijímáte Boží Slovo. Nepřijímáte-li Boží Slovo, pak vás nemohu vzít do mého nového království a přinést vám spásu, kterou jsem vám slíbil, když jsem zemřel pro vaše hříchy na kříži.Váš Ježíš