I love you and I trust you will respond to My Call.


Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn.

about this MissionMother of SalvationFatimaother propheciesthe Book of TruthLa Saletterejoicethe Crown of Thornssigns in places of apparitionsGarabandalend timesnullnullnullnull
2014-01-24 20:05

Mé drahé dítě,

nechť je známo, že se ještě jednou zjevím ve všech mariánských jeskyních, které byly uznány církví mého Syna v běhu staletí.

Dám se poznat na svatých místech, kterými jsou Lurdy, Fatima, La Salette a Guadaloupe. Zjevím se i v Garabandalu. Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn.

Vyvolené duše mě uvidí se sluncem za mojí hlavou. Dvanáct hvězd bude obepínat a proplétat trnovou korunu, kterou nesl můj Syn během svého ukřižování, vloženou na mou hlavu, jako znamení všem k následování mého příkladu. Mou úlohou je vést všechny Boží děti cestou Pravdy až k mému Synu.

Až se tato zjevení uskuteční, nebude už pochyb, zvláště mezi těmi, kdo mě uctívají, že mluvím Pravdu, když říkám, že již brzy poslední cestou, kterou v tomto konci časů dojdete k mému Synu, bude cesta Knihy Pravdy.

Budete-li následovat mě, svou Matku, vezmu vás a povedu k mému Synu. Můj Syn přislíbil mnoho zázraků, aby vám mohl otevřít oči k proroctvím, která dal světu prostřednictvím mé vlastní mise. Mnozí neberou, že jsem se objevovala na těchto zvláštních místech zjevení a nepřipouštějí jejich význam ke spáse duší.

Až se na těchto místech zjevím naposledy a představím se jako Matka Spásy, podle toho poznáte, že tato mise je mou poslední a že všechna zjevení vedou k tomuto závěrečnému, aby přinesla světu spásu, která je přirozeným právem každé osoby.

Radujte se, neboť tyto dny jsou blízko, a až uslyšíte o těchto věcech, pak vězte, že toto proroctví, až se vyplní, může pocházet jen ode mne, vaší milované Matky, Matky Spásy, Matky Boží.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy