I love you. The Holy Trinity will embrace the earth and all those, who accept My Hand of Mercy and who show remorse for their sinful lives, will be safe.


Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě a pak konečně pochopíte tajemství mého božství.

to atheiststhe Book of Lifeafter the Warningto unbelieversthe Warningprayer for mercyprayer for your belovedlove to sinner and condemnation fo sinwhat is the Warining
2013-12-22 15:56

Má vroucně milovaná dcero,

jak brzy svět zpozorní a vezme na vědomí moji přítomnost. Mou přítomnost pocítí každý národ, země a domov a nikdo nepopře moji přítomnost, přestože někteří nebudou chtít dosvědčit můj zásah. Až se Varování uskuteční, musíte všichni přijmout, že je to velké znamení z nebes. Bude potvrzením lásky, kterou má Bůh ke všem svým dětem.

Vaše osamělost z oddělení od Boha v tento den skončí. Proto vy, kteří toužíte být chráněni před existujícími strastmi dnešního světa, vězte, že: Otřu vaše slzy. Odpustím vám vaše hříchy. Požehnám všem, včetně těch, kdo se ke Mně obracejí zády, v naději, že ke Mně poběžíte zpátky, abych vás mohl zachránit.

Svět je můj. Boží děti budou shromážděny a všichni, jejichž jména jsou v Knize živých, budou shrnuti do mé náruče. Modlete se, aby ti, kdo mají pochybnosti, jich byli zbaveni, aby ti, kdo jsou ve strašné temnotě, Mě prosili o milosrdenství a ti, kdo Mě popírají, Mě konečně poznali.

Nesmíte nikdy dovolit hanobitelům mého svatého Slova, aby vás odvedli ode Mne, vašeho milovaného Ježíše. Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě, a pak konečně pochopíte tajemství mého božství.Váš Ježíš