Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili


2011-05-30 03:00 - Miecze sprawiedliwości opadną teraz


Słuchajcie Mnie teraz wszędzie, Moje dzieci. Miecze sprawiedliwości opadną na tych, którzy nie chcą się odpowiednio przygotować do Ostrzeżenia.

Płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia, przedstawione światu, aby każdemu z was ukazać smak tego, czym będzie Dzień Ostateczny - Dzień Sądu, zostaną przez tak wielu z was błędnie zinterpretowane. Ten wielki dzień Ostrzeżenia przybliża się z każdym miesiącem, a więc musicie teraz poświęcić czas, by przygotować się na Moje Boże Miłosierdzie.

Wielu, wielu duszom będzie trudno zrozumieć, co to wydarzenie naprawdę oznacza. Tak wielu umrze na skutek wstrząsu, co Mnie zasmuca, ponieważ w przypadku tych, którzy nie przeżyją, przyczyną tego będzie opłakany stan ich dusz. Katolicy, szukajcie teraz wszędzie spowiedzi, jeśli chcecie skorzystać z Mojego wielkiego Aktu Miłości i Miłosierdzia. Chrześcijanie i osoby wierzące w co innego, mówcie w ciszy i powiedzcie Bogu, że jesteście pełni skruchy, jak bardzo żałujecie swoich przewinień i prosicie Go, by przebaczył wam wasze grzechy. Tylko ci, którzy w sercach są mocni w swojej miłości do Mnie i Boga, Ojca Wszechmogącego, będą odpowiednio przygotowani. Inni, z powodu swojej siły umysłu i charakteru, zrozumieją w końcu Prawdę i przyjmą Mnie z miłością w swoich sercach.

Co do pozostałych, wstrząs będzie tak mocny, że gdy zostaną im odsłonięte ich dusze w swojej ciemności, padną martwi. Wtedy będzie już za późno, aby prosić o przebaczenie. Nie będzie dla nich nadziei. Módlcie się, módlcie się, wy wszyscy, aby tak wiele dusz, jak to możliwe, przetrwało Mój wielki Akt Miłosierdzia.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus2011-05-30 22:00 - Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział w kulcie szatana


Moja córko, stajesz się obecnie znacznie silniejsza, a poprzez swoje posłuszeństwo Mojej Najświętszej Woli możesz teraz ostrzec świat przed tym, co ma nastąpić.

Gdy mówię o grzechu, nie ujawniam podłych grzechów, które są popełniane, a które nawet zatwardziałym grzesznikom byłoby trudno pojąć. Obrzydliwe praktyki dokonywane za zamkniętymi drzwiami przez tak zwane wyrafinowane zachodnie społeczeństwa, dogłębnie wstrząsnęłyby wami.

Diabelskie okrucieństwa, w ramach których, czcząc szatana, rytualnie morduje się dzieci, są w dzisiejszym świecie rzeczywistością. Ale to tylko niektóre z tych straszliwie złych czynów, które są popełniane przez człowieka pod wpływem szatana. Gdy zajdziecie tak daleko, Moje dzieci, to będzie dla was niemożliwe wrócić do Mnie. Do pozostałych czynów, które rozrywają Moje Serce, zalicza się przemoc fizyczną, szczególnie wobec niewinnych młodych dzieci. Pozwólcie Mi wyjaśnić wam rodzaj grzechów, które sprawiłyby wielu z was wielki ból, gdybym opisał je w szczegółach. Zwolennicy szatana, w swoich praktykach kultycznych, są brutalni w traktowaniu istot ludzkich, dla których nie mają żadnego szacunku. Ofiary, w tym ofiary składane z ludzi, bluźnierstwa, przekleństwa i akty znieważania Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego i Mojej umiłowanej Matki, to regularne rytuały. Tak niewiele wstydu mają ci, którzy czczą szatana, że obnoszą się publicznie ze swoją pogardą poprzez muzykę, filmy, telewizję i sztukę. Ci, którzy są winni takich świętokradztw, odejdą w wieczne potępienie, gdzie będą się palić w piekle na wieczność.

Jest to jedno z ostatnich ostrzeżeń, które otrzymacie ode Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest to również Moja ostatnia prośba do was, byście się ratowali, gdy możecie. Ja, Jezus Chrystus, nie wypowiadam próżnych gróźb. Uczynię wszystko, aby was uratować. Ale od pewnego punktu nie ma nic, co mógłbym uczynić, aby zatrzymać was w poszukiwaniu fałszywego pocieszenia, które jak myślicie, otrzymacie od złego. Zdejmijcie szatańskie kajdany, w które jesteście zakuci, i ucieknijcie teraz do Mnie. Uratuję was, ale musicie Mnie poprosić, bym wam przebaczył, gdy jeszcze żyjecie w tym życiu.

Pamiętajcie, to jest wasz wybór - Niebo albo piekło. Wybieracie, gdy wciąż żyjecie na tej ziemi, bo nie będziecie w stanie tego uczynić, gdy przejdziecie do życia przyszłego.

Wasz zawsze cierpliwy i kochający Jezus Chrystus2012-05-30 15:30 - Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób


Moja szczerze umiłowana córko, cierpienie zadawane ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu, teraz się nasili.

Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają.

Dopuścili oni, by ludzka pycha zamknęła ich na Mnie, ale tego im było za mało, więc Mnie jeszcze prześladują.

Moje Powtórne Przyjście będzie podobne do wydarzeń, które miały miejsce podczas Mojego pierwszego pobytu na ziemi.

Moje Święte Słowo będzie podważane, krytykowane, odsunięte, a następnie odrzucone.

Pierwsi odrzucą Mnie Moi, te dusze, które Mnie kochają najbardziej. Staną w pierwszym rzędzie, by rzucić pierwszy kamień.

Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób.

Konałem przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale tych, którzy dziś Mnie odrzucają. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, bo umarłem za ich grzechy. Nie nauczyli się niczego.

Tak więc tymi, którzy wtedy szydzili ze Mnie i przebili Moje oko cierniem, najostrzejszym w Koronie Cierniowej, są teraz ci, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.

Nie uznają Mojego Powtórnego Przyjścia ani Ostrzeżenia, które im teraz ujawniam.

Każde słowo wypowiedziane z Moich ust jest łapczywie połykane przez te pokorne dusze, jak przez dzieci w czasie głodu.

Jednak ci, nakarmieni wiedzą Prawdy Mojego Nauczania, odwracają głowy i patrzą w inną stronę.

Nie ma już pokory w duszach wielu moich wyznawców, dlatego nie będą mogli korzystać z Moich szczególnych Łask.

Dopóki nie staniecie się mali w oczach Boga, nie będziecie potrafili Mnie usłyszeć.

Dopóki nie porzucicie pychy i zarozumiałości nie odczujecie mocy Ducha Świętego.

Gdy dziś Mnie odrzucacie, wbijacie pierwszy gwóźdź w Mój nadgarstek.

Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje Święte Słowo, dane wam teraz, wbijacie drugi gwóźdź w Mój drugi nadgarstek.

Te biedne dusze niezainteresowane Moim Nauczaniem ani Zbawieniem, które dałem światu przez Moją Śmierć na Krzyżu, nie mają nikogo, kto by je prowadził.

One są ofiarami. Nie są one prowadzone do Mnie. Są pozbawione szansy przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście.

Wzywam teraz wszystkich moich wyznawców, by się przygotowali. Walka między wierzącymi wkrótce się rozpocznie. Jedna połowa nie tylko będzie odrzucała te orędzia, ale będzie próbowała je także zakazać.

Druga połowa będzie za ich pomocą nawracać innych.

Te proste zagubione dusze, które Mnie w ogóle nie znają, poznają Mnie, gdy tylko ujawnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia.

Łatwiej będzie im odnaleźć prawdę niż tym, którzy mówią, że Mnie kochają, ale się Mnie teraz wypierają.

Dlatego musicie się modlić o łaski, abyście mogli Mnie zobaczyć, usłyszeć Mnie i pozwolić Mi przygotować was na Moje Powtórne Przyjście.

Nie wierzcie w to, że będzie łatwo iść za Mną, zwłaszcza w tych Czasach Ostatecznych.

W tym czasie cichy hołd dla Mojego Świętego Słowa nie wystarczy.

Będziecie jak nowy rekrut w każdej armii. Musicie ćwiczyć, odnawiać swoje dusze, przychodzić do Mnie przez Sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i na tyle odważni, aby szerzyć Moje Święte Słowo.

Rozpowszechnianie Moich Krucjat Modlitwy będzie waszym pierwszym zadaniem.

Ty, Moja armio poprowadzisz największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi jaka kiedykolwiek się odbyła. Zaczniecie od małej liczby, ale osiągniecie 20 milionów.

Modlitwy i cierpienia Mojego Kościoła Reszty wystarczą, aby zbawić całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że swoimi modlitwami możecie uratować dusze najbardziej zatwardziałych grzeszników, tak potężna jest modlitwa. Zatem przygotujcie się do tego, by się spotykać. Przygotujcie się dobrze, ponieważ będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani.

Musicie wiedzieć, że będą wam przedstawiać różne argumenty w celu powstrzymania was od wypełnienia waszego posłannictwa. Ale trzeba wam też wiedzieć, że będę was prowadził, wami kierował i was umacniał.

Niech będzie również wiadomym, że ty, Moja Armio, będziesz odpowiedzialna za zbawienie milionów dusz. Dusze, które inaczej nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.

Niech Moja Miłość poruszy wasze dusze i połączy w jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Pozwólcie Mi teraz osłonić was Moją Cenną Krwią i obdarzyć Moimi Darami, które pomogą wam pozostać wiernymi wobec Mnie bez względu na to, jak silne będą pokusy tak, żebyście nigdy nie negowali Mojego wołania do was.

Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio.

Poprowadzę was w waszym marszu do Nowej Ery Pokoju na każdym kroku drogi.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus