I love you all. I embrace you, My followers, My precious children, everywhere. How you bring Me daily comfort. How you console Me. Now bring Me more souls.


2011-06-30 20:00 - Mos lejoni që gabimet njerëzore të Kishës Sime t'ju largojnë nga Unë


BijaIme fort e dashur, Unë buzëqesh këtë mbrëmje me gëzim në Zemrën Time, sepse mënë fund, të rinjtë po e dëgjojnë Fjalën Time përmes Internetit ashtu siç uparashikua.

Nëkëtë mënyrë më shumë njerëz do të munden t'i tregojnë botës se si të përgatitenpër Paralajmërimin. Zemra Ime shpërthen nga gëzimi kur Unë e shikoj dashurinëqë fëmijët e Mi kanë për Mua në çdo cep të Tokës. Dashuria Ime kurrë nuk vdes.Ata, ndjekësit e Mi të dashur, janë të mbushur me Dashurinë Time, të cilën endjejnë në zemrat e tyre. Tani ata mund t'ia tregojnë botës, përfshirë edhecinikëve, se sa shumë ata më nderojnë Mua duke e përlëvduar Lavdinë Time tek tëgjithë. Sepse ato krijesa të Mia të dashura dhe guximtare do t’i tërheqin tanidrejt të Vërtetës ata që më rezistojnë Mua në lidhje me faktin se përse ata nëradhë të parë janë mbi këtë Tokë.

Qielligëzon me ata që e shpallin hapur dashurinë e tyre për Mua në Internet. DashuriaIme për ta vërshon që hiret e Mia të bien mbi secilin prej tyre, duke u shtrirënga një cep i globit në tjetrin.

Unë tani vij për t'jushpëtuar përpara Ditës së Gjykimit

Kujtoninjë mësim, fëmijë. E Vërteta e Mësimeve të Mia kurrë nuk ka ndryshuar. Gabiminjerëzor, mëkatet e shërbëtorëve të Mi të shenjtë dhe të atyre që kanë abuzuarme të Vërtetën për t'ia përshtatur ambicieve të tyre mund ta kenë njollosurEmrin Tim, por ata kurrë nuk e ndryshuan se Kush Jam Unë. Unë Jam Shpëtimtari injerëzimit. Unë erdha herën e parë për t'ju shpëtuar për të lejuar faljen emëkatit. Unë tani vij përsëri për t'ju shpëtuar përpara Ditës së Gjykimit.

MeqenëseDashuria Ime është kaq e Fuqishme, ajo tani do të depërtojë nëpër botë me anëtë Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë për t'ju kthyer në mbështjelljen e DashurisëSime të butë. Ndjeni Dashurinë Time tani, fëmijë. Mos lejoni qëzhgënjimi juaj me dështimet njerëzore të Kishës Sime t'ju largojë nga Unë, JezuKrishti apo Ati Im i Përjetshëm.

Për ata që më kthyenMua shpinën për shkak të mëkateve të Kishës

Ështëpër shkak të mëkatit që ju u tunduat për ta bllokuar të Vërtetën. Atyreprej jush që fajësoni Kishën për mungesën e besimit tuaj tekUnë nuk po tregoheni të ndershëm me veten e tuaj, sepse nëse ju me të vërtetëmë doni Mua, ju nuk do të nxirrnit justifikime. Satani është kudo në botë tani,fëmijë, duke u përpjekur t'ju bindë, në çdo mundësi, se besimi juaj është ipavlefshëm, i parëndësishëm, se besimi juaj nuk do t'ju garantojë një vend nëQiell. Në disa raste ju besoni se Mëshira e Hyjit është e pafund dhe se ju mundtë shpëtoheni nëse bëni një jetë ku ju nuk i lëndoni të tjerët. Ju shpesh herëmë konfrontoni Mua kur ju më fajësoni Mua për ligësinë në botë. Kjoështë kur ju nevrikoseni me Mua dhe me Hyjin Atin e Përjetshëm. Si mundet Hyjitë rrijë dhe ta lejojë një ligësi të tillë që të shfaqet nëpër botë? Ku vrasja,përdhunimi, aborti, tortura, lakmia dhe varfëria ekzistojnë? Ju duhet tëndaloni tani dhe të më dëgjoni Mua.

Kujtohunise mëkati, i shkaktuar nga Satani, të cilin shumë njerëz sot nuk e besojnë seekziston, mund të infektojë secilin prej jush për arsye të Dhuratës që ju ështëdhënë nga Krijuesi juaj, Hyji Atë. Kjo Dhuratë e vullnetit të lirë iështë dhënë çdonjërit. Disa e përdorin këtë Dhuratë për punë të mira,ku ata tregojnë dashuri tek të gjithë, ndërsa të tjerët e abuzojnë atë për tëpërfituar ndaj të tjerëve. Kur Satani i tërheq ata, përmes vullnetit të tyre tëlirë të dobët, atëherë ata bëhen të aftë për të kryer ligësi të mëdha. Vullnetii lirë është i juaji, fëmijë. Kur ai njolloset përmes mëkatit, kjo çon nëtrazira nëpër botë. Hyji Atë nuk mund t'ju detyrojë që të ndaloni së bëri diçkanëse është e drejtë apo e gabuar, sepse Ai nuk do të ndërhyjë me vullnetin tuajtë lirë. Ai gjithmonë do t'ju inkurajojë që të luteni me qëllim që të merrnihiret që ju duhen për ta shmangur mëkatin. Do të jetë përmes vullnetit tuaj tëlirë që ju do të merrni një nga dy vendimet. Të ktheheni tek Hyji oseta lejoni veten që të josheni nga gënjeshtrat e Satanit, që do tamanipulojnë mendjen tuaj larg të Vërtetës.

Kujtojeni,Unë Jam e Vërteta. Satani nuk do që ju ta shikoni të Vërtetën. Ai do ta përdorëinteligjencën tuaj dhe do t'ju paraqesë argumente të sofistikuara për t'jujoshur. Ai madje mund t'ju bindë se diçka është e keqe kur ajo është e mirë.Prandaj kur ju besoni se është hipokrite që të ktheheni tek lutja për talavdëruar Hyjin Atë për shkak të mëkateve të Kishës, ju duhet ta dalloni këtëmashtrim për çfarë ai është, një tjetër mënyrë për t'ju inkurajuar që tëlargoheni nga Unë. E Vërteta. Tani, fëmijë, më tregoni Mua dashurinë tuaj dukeu ngritur dhe duke mbrojtur Emrin Tim në një botë mosbesuese.

Shumëshpejt ju do t'i inkurajoni të tjerët që t'i dëgjojnë pikëpamjet tuaja. Ashtusikurse ata që pohojnë se nuk besojnë tek Unë e thonë me zë të lartë se sashumë ata më urrejnë Mua, po ashtu ju duhet tani t'ia tregoni botës se më doniMua. Vetëm atëherë do të nxiten kthimet masive në besim nëpër botë. Mëlejoni Mua t'ju ngre lart tani që ju të mund t'i përgatisni fëmijët e Mi për tëhyrë në Parajsën Time të Re mbi Tokë. Mbajeni mend, vetëm ata që besojnë tekUnë dhe Ati Im i Përjetshëm mund të hyjnë në këtë Parajsë.

Shkonitani dhe m’i sillni Mua turmat.

Shpëtimtari juaj idashur

Jezu Krishti

2013-06-30 23:10 - Ju do të akuzoheni për komplot kundër Kishës Sime kur krimi juaj i vetëm do të jetë përkrahja e të Vërtetës


Bija Ime e dashur as edhe për një moment i ligu nukdo të ndaloj persekutimin e tij ndaj atyre që më duan Mua. Kur shpirtrat janëpranë Meje, dhe kur dashuria e tyre për Mua rritet, ai gjithmonë do të jetëatje duke u përpjekur t’i largoj ata nga Unë.

Kur ju i shpëtonishpirtrat përmes lutjeve tuaja i ligu do ta shfreh gjithë zemërimin e tij kundërjush dhe ju do të lëndoheni, sepse do të bëheni një shënjestër për tukritikuar, sidomos nga ata që ju i doni. Ju duhet të mësoheni tani me këtë lëndimdhe hidhërim kur ju më ndiqni Mua dhe kur ju e pranoni Ndërhyrjen Time, përmeskëtyre mesazheve. Ato do të sjellin me vete një goditje të tmerrshme, sepsekëto mesazhe do të jenë përgjegjëse për shpëtimin e mbi 7 biljon njerëzve.

Kur djalli e di se po i humbet shpirtrat kundrejtMeje ai do të përdori çfarëdo mjeti të nevojshëm për të krijuar dyshime brëndamëndjeve të atyre që janë besnikë ndaj Meje dhe pastaj ai do të krijoj njëgrindje mes ndjekësve të Mi. Ju duhet ta njihni punën e djallit për atë që ështëdhe dijeni, se sa më shumë të persekutoheni për pranimin e Dorës Sime të Mëshirës,se ju po ndiqni të Vërtetën. Vetëm Fjala e Zotit kur tregohet në mënyrën e vetmë të fuqishme – kur Shpirti I Shenjtë bëhet i dukshëm mes grupeve të fëmijve tëZotit – i ligu do të luftoj më fortë. Ai, Satani, është tërbuar për shkak të këtijmisioni dhe për ata që e vënë në dyshim Fjalën Time, e dhënë ju në këtë kohë,dijeni këtë.

VetëmFjala Ime mund ta provokoj një tërbim të tillë, madje mes atyre që besojnë tekUnë dhe që i ndjekin Mësimet e Mia. As edhe një prej jush nuk është i paprekshëmndaj sulmeve.

Ju, ndjekësit e Mi të shtrenjtë do ta shikoni veten të merrni goditjet egjuhëve të liga kundër Meje. Ju do të pështyheni, nënqesheni dhe talleni. Ju do të akuzoheni për komplot kundër KishësSime, kur krimi juaj i vetëm do të jetë përkrahja e të Vërtetës. Ata që e përkrahinFjalën e Zotit dhe që refuzojnë të devijojnë nga e Vërteta gjithmonë kanëvuajtur nga duart e atyre që e vënë veten si përfaqësuesit më të zgjedhurit eZotit para atyre shpirtrave që me të vërtetë më duan Mua.

Ka një ndryshim mes atyre që thonë se janë më mirëtë informuar, dhe prandaj janë më të denjë të hedhin gjykime mbi të tjerët nëEmrin Tim, sesa ata që thjesht më duan Mua. Ju mund të ngriheni dhe tëdeklaroni dashurinë tuaj për Mua vetëm nëse ju ndiqni Shëmbullin Tim. Unë kurrë nuk do të thosha se njëri është mëi mirë se tjetri – sepse ju jeni të gjithë mëkatarë. 

Por Unë kurrë nuk do t’ipranoja ata që mund të dinë gjithçka që duhet të dinë për Mua dhe që deklarojnësuperioritetin e tyre mbi një tjetër. Ata që thonë se më njohin Mua dhe e fyejnënjë tjetër në Emrin Tim në të vërtetë nuk më njohin Mua fare.

Djalli i mbush shpirtrat me egoizëm, krenari dhezemërim. Ato janë tre cilësitë me anë të të cilave ju do ta njihni se ai është ipranishëm në një shpirt kur ai përpiqet të heshti shpirtrat e tjerë që shpallintë Vërtetën e Zotit. Sa do të vuajnë shpirtra të tillë, sidomos tani, pasi kymisioni i shumë pritur po zbatohet mes jush. Gjithsecili prej jush që i përgjigjetThirrjes Sime do të pësoj abuzime dhe tallje në publik sa do t’ju lënë pa frymë– kaq e ashpër do të jetë urrejtja e hedhur. Unë dua që ju ta kuptoni se nukjeni ju ndaj të cilit urrejtja do të vihet në shënjestër, por Unë. Satani dëshironta heshti Zërin Tim ndërsa shtrihet për t’ju shpëtuar nga ky plan djallëzor, qëështë orkestruar me kujdes dhe që është planifikuar për kaq kohë të gjatë. Nuk dotë ketë asnjë fitore për bishën por ai e di se sa Unë vuaj kur ai i rrëmbenshpirtrat nga Unë. Mos e lejoni këtë ndërhyrje t’ju verboj ndaj të Vërtetës.

E Vërtetado ta shpëtoj shpirtin tuaj dhe kur ju e përhapni të Vërtetën, ajo do të mësjelli Mua më shumë shpirtra. Me anë të këtyre mënyrave Unë do ta mund bishën.

Ju do të jeni tëmbrojtur nga të gjitha të këqijat por ju do të turpëroheni duke u quajturbudallenj. Dhe e gjithë kjo për arsyen se më doni Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:2014-06-30 23:50 - Ju mund të mbështesni vetëm të Vërtetën, sepse Unë Jam e Vërteta. Mohojeni të Vërtetën dhe ju më mohoni Mua


Bija Ime e dashur, ju, ndjekësit e Mi të dashur, duhet ta dini se portate Ferrit kurrë nuk do të triumfojnë kundër Kishës Time, edhe pse shumë ngaKisha Ime në Tokë do të shtypet, ashtu si është parashikuar. Por, e Vërtetakurrë nuk mund të vdesi. Fjala Ime kurrë nuk do të shuhet as edhe Mësimet eMia nuk do të harrohen nga ata që me të vërtetë janë të bashkuar me Mua.

Vetëm ata që qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës Sime mund të thonë se janëpjesë e Kishës Sime në Tokë. Ata që aprovojnë ndonjë formë të ndryshimit tëUngjillit të Shenjtë apo të përpunimit të Mësimeve të Mia nuk do të jenë më nëgjëndje të pohojnë se më shërbejnë Mua. Nëse një shërbëtor is shenjtë i Imiguxon të deklaroj një doktrinë të ndryshme nga ajo e dhënë njeriut nga apostujtdhe profetët e Mi, para Kohës Sime, ata do të dëbohen menjëherë.

Unë iparalajmëroj të gjithë ata që mbështesin gjithçka që duket të jetë e shenjtë –por që është e formuar nga krijimi dhe duart e njeriut – dhe që e pranojnë këtësi Timen, se Unë do t’ju flak tutje, sepse ju nuk do të jeni më në gjëndje taquani veten shërbëtorët e Mi. Dhe nëse ju i çoni shpirtrat në gabim, ndëshkimijuaj do të filloj në kohën tuaj dhe do të vazhdoj deri pas ndarjes suaj nga kjojetë.

Zemërimi Im është ipanjohur për ju, sepse ju akoma nuk e keni dëshmuar atë. Por dijeni këtë. Ju qëdo të më tradhëtoni e dini tashmë se kush jeni, sepse besimi juaj është dobësuarpothuajse. Shumë prej jush tashmë janë rrëzuar dhe dobësia juaj do të jetë rrënimijuaj. Ju do të më tradhëtoni Mua; do të më mohoni Mua dhe do të mbështesniarmiqtë e Mi, sepse do të jeni kaq të përfshirë në fenë e re – humanizminjofetar, që do të vij si një ujk i veshur si dele për t’ju pushtuar – sa Unë dotë harrohem. Ambicja dhe dëshira juaj për të kënaqur ata armiqtë e Mi, të cilëtdo të ngrihen në lartësi të mëdha, brënda niveleve të Kishës Sime – do t’juverboj ndaj të Vërtetës. Kjo do të jetë dhe shkaku i fundit tuaj dhe të gjithëata që ju do t’i çoni në gabim të rëndë.

Do tëjetë kur Kisha Ime t’i kthej Mësimet e Mia përmbys; përmbys dhe mbrapsht, që judo ta dini se koha ka ardhur për antikrishtin të zër vënd në qëndër.

Ata që e adhurojnë bishën dotë nënshkruajnë vetë dënimin e tyre të vdekjes dhe do të dorëzojnë vullnetin etyre të lirë, një Dhuratë e Shenjtë nga Zoti, tek armiqtë e Mi. Menjëherë satë betoheni ndaj kësaj doktrine të re të rreme, ju do të jeni fajtorë se më kryqëzoniMua dhe ndëshkimi juaj do të jetë i rëndë.

Përse, mund tëpyesni ju, do të ndëshkoheni për bindjen tuaj ndaj më të mëdhenjve? Përgjigja ështëe thjeshtë. Kur ju u betuat për të më shërbyer Mua, ju pranuat të mbështesni tëVërtetën. Kur ju e thyeni këtë betim, për shkak të bindjes suaj ndaj atyrearmiqve të Mi që do të vijnë, atëherë nuk jam Unë, Jezu Krishti, që ju i shërbeni.

Ju mund të mbështesnivetëm të Vërtetën, sepse Unë Jam e Vërteta. Mohojeni të Vërtetën dhe ju mëmohoni Mua. Kur ju më mohoni Mua, si një shërbëtor i Zotit, ju nuk do të jenimë të denjë të udhëzoni fëmijët e Zotit drejt Shpëtimit të tyre të Përjetshëm.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: