All I ask is that you open your hearts, and allow My Love to fill your souls. I want all of you, including those who commit evil acts, to know that I love you. As such, your salvation is My priority.


Kohët e Paqes dhe Lavdisë pothuajse kanë ardhur

e shtunë, 17 shtator 2011 16:50

Bija Ime fort e dashur, ti më në fund po e kupton se kurti ndjehesh e refuzuar, atëherë kjo është thjeshtë një pasqyrë e Vetë AgonisëSime. Kur je në bashkim me Mua, ashtu si ti je, kjo do të bëhet pjesë e jetëstënde prej tani e tutje. Kur njerëzit i refuzojnë Mesazhet që ti i publikon,ata po refuzojnë Fjalën Time Më të Shenjtë. Kur ata i sfidojnë ato dhe i bëjnëato me faj, ata më kritikojnë Mua. Kur ata të përçmojnë ty, ata më përbuzinMua. Kur ata qeshin me këto Mesazhe ata më kryqëzojnë Mua.

Çfarë ti po ndjen është veçse një pjesëz e vuajtjes Simendërsa Unë e shikoj me pikëllim verbimin e njeriut ndaj të Vërtetës së Ekzistencëssë Atit Tim të Përjetshëm. Dhimbja dhe trishtimi që Unë ndjej, kur më duhet tëdëshmoj mëkatet e njeriut, përfshirë mëkatet e besimtarëve, është tepërintensive. Kjo torturë zor se ndalon, por lehtësohet, nga vuajtja e shpirtraveviktimë. Ajo gjithashtu lehtësohet nga dashuria që ndjekësit e Mi më tregojnëMua përmes përkushtimit të tyre ndaj Meje.

Bija Ime, ndërsa Unë kam nevojë për vuajtje për tëshpëtuar shpirtra të tjerë të gjorë, të pafat, kjo nuk është diçka që më jepMua kënaqësi. Unë e kam të dhimbshme ta shikoj, por ndjehem i ngushëlluar prejsaj. Sa shumë gjëra duhet të mësosh, bija Ime, të cilat janë të vështira për typër t’u kuptuar. Udhët e Mbretërisë Hyjnore nuk mund të kuptoheshin nganjerëzimi. Një ditë ata do ta kuptojnë.

Dijeni këtë, fëmijët e Mi, se kohët e vështira, që njeriuti është dashur të durojë për shekuj, po vijnë drejt fundit. Ky është lajm i mirë përnjeriun që tregon dashuri për fqinjin e tij, dhe si i tillë, që më do Mua. Kjogjithashtu do t’i japë fund, përfundimisht, vuajtjes Sime, që durohet sepse Unëju Dua të gjithëve. Kjo Dashuri është e Fuqishme dhe fryt-dhënëse dhe do tëjetë shkaku i shpëtimit tuaj final.

Shko tani, bija Ime, dhe pranoje vuajtjen me më shumëkuptim në zemrën tënde. Gëzohu, sepse kohët e Paqes dhe Lavdisë pothuajse kanëardhur.

Miku dheShpëtimtari juaj i dashur

Jezu Krishti, Mbreti i NjerëzimitJesusi: “Një komb Protestant, Britania e Madhe, do të kthehet së shpejti në Udhët e Mia”

e hënë, 17 shtator 2012 19:15

Këtu është një Fushatë Lutje e veçantë për fëmijët e Zotit në Britani.

Fushatë Lutje (77) Për Britaninë e MadheO Ati Më Qiellor, Zoti Krijues i njeriut, të lutem dëgjoje lutjen time.

Lincoln Cathedral, England

Unë Të lutem të shpëtosh Britaninë nga kthetrat e djallit dhe të diktaturës.

Unë Të kërkoj të na bashkosh të gjithëve, prej të gjitha feve, besimeve dhe ngjyrave si një familje në Sytë e Tu.

Na jep forcë të bashkohemi për të kundërshtuar çdo ligj që futet për të dëbuar Mësimet e Tua.  

Na jep forcë dhe kurajo që kurrë të mos braktisim Ty dhe të ndihmojmë në shpëtimin e të gjithë fëmijve të Tu përmes lutjeve tona.

Bashkoi të gjithë vëllezrit dhe motrat e mia për të nderuar premtimin Tënd për të na sjellë jetën e përjetshme dhe futjen në Parajsën Tënde. Amen.


Ju, fëmijët e Britanisë së Madhe dijeni se, së shpejti, konvertimi që do të kryhet në vëndin tuaj, do t'ju sjelli hire të mëdha.Pastaj ju do të ndihmoni të udhëhiqni ushtrinë Time së bashku me kombet e tjera drejt Mbretërisë Sime të Lavdishme.Jesusi juaj.
Mesazhi origjinal ne anglisht:Unë vij për ju për t’ju sjellë tek Ati Im. Unë vij për të kryer Vullnetin e Tij Hyjnor dhe për të përmbushur Premtimin

e martë, 17 shtator 2013 20:45

Bija Ime e dashur, kur ti e ke të vështirë këtë Punëdhe heziton t’i japësh botës lajme të këqija, ti duhet ta kuptosh se je vetëmnjë lajmëtare. Ti je një instrument i Zotit të Shenjtë, Më Të Lartit dhe ështëdetyra jote t’i përgjigjesh Thirrjes së Tij. Bindja jote është e rëndësishmedhe ti kurrë nuk duhet t’i trëmbesh pasojave, që mund të bien mbi ty si njëprofete e Zotit.

Të gjithangjarjet e parashikuara janë formular që në fillim dhe përbëjnë pjesë të Planittë Zotit që të përmbushin Premtimin për të mbledhur fëmijët e Tij, më në fund,që ata të jetojnë në harmoni në Vullnetin e Tij Hyjnor.

Beteja finale meshierarkisë së Atit Tim dhe të ligut do të thotë se shumë njerëz, që e lënëveten të ekspozuar, do të infektohen nga mëkati dhe do të kthehen kundër vëllezërvetë tyre që qëndrojnë besnikë ndaj Zotit.

Kur beteja të jetë duke u zhvilluar shumë ligësi mizoredo të kryhen, nga armiqtë e Zotit, kundër fëmijve të Tij të dashur. Por ashtusi ju kam thënë më parë, ata mund të shkojnë deri diku me këto, sepse nuk e kanëfuqinë ta shkatërrojnë njerëzimin, edhe pse ata besojnë se e kanë.

Qëndroni tëqetë, të gjithë ju, sepse Ati Im do të ndërhyj ndaj veprave të liga të atyre qëduan të kontrollojnë gjithë kombet dhe Ai do t’i godasi ata për vdekje – ata qëguxojnë të lëndojnë fëmijët e Tij.

Shumë shpirtra të gjorë do të vuajnë gjatëpersekutimeve të tilla, por Ati Im është përherë i mëshirshëm. Fuqia e Tij nukmund të preket. Dora e Tij është e Gjithpushtetshme. Ai mundet që në çdo kohë t’iflaki tutje armiqtë e Tij. Por profecitë e treguara më parë, dhe që duhet tëndodhin para Ardhjes Sime të Dytë, janë një realitet. Ato do të shpalosen në njëmënyrë, që mund të mos jetë e dukshme për të gjithë ju, por dijeni këtë. Lutja ështëarma juaj. Lutja do t’ju pajisi me mburojën që ju duhet për të mundur të ligun.Lutja do ta dobësoj efektin e luftës, vuajtjes dhe çdo lloj persekutimi tëshkaktuar mbi rracën njerëzore nga armiqtë e Zotit. Lutja do t’ju mbroj ju dhetë gjithë ata për të cilët ju luteni. Lutjet tuaja do ta shkatërrojnë të ligundhe kur të vij Dita e Madhe ju do të derdhni lotë gëzimi kur të dëshmoni Brezine Ri, ata biljona njerëz që kanë shpëtuar për arsye të përgjigjes suaj ndajThirrjes Sime.

Ndërsa Mesazhet e Mia sjellin një kombinimtrishtimi, frike, dëshpërimi – ato sjellin gjithashtu shpresë sepse ato krijojnëshumë konvertim. Plani i Atit Tim është i panjohur për shumë nga ju. Ajo që juduhet të kuptoni është kjo. Plani i Tij do t’i shkatërroj gjithë armiqtë e Tij.Duke i lejuar këto mundime të ndodhin, Ai do ta çliroj rracën njerëzore, përfundimisht,nga prangat e saj të mëkatit. Kini durim. Qëndroni të qetë. Sepse së shpejti gëzimi,dashuria dhe paqja do të jenë më në fund tuajat përjetësisht.

Unë vij vetëm se ne jemi si një – një familje eshenjtë në Mbretërinë e Zotit. Unë vij për t’ju sjellë tek Ati Im. Unë vij përtë kryer Vullnetin e Tij të Shenjtë dhe për të përmbushur Premtimin. Unë vij përt’ju sjellë të Vërtetën.

Shpëtimtari juaj i dashur

Jezu Krishti

Mesazhi origjinal ne anglisht: