I love you and want to pour all My graces on you, so you can infuse your souls to My Sacred Heart.


2011-08-02 18:15 - Hyji Atë: Një nga Mesazhet më urgjente për njerëzimin


Unëvij në Emër të Birit Tim, Jezu Krishtit. Unë Jam Hyji Atë dhe dëshiroj tëkomunikoj me mbarë botën. Është qëllimi Im për ta përmbajtur ashpërsinë eNdëshkimit, për t'i dhënë njerëzimit një mundësi për t'i hapur zemrat etyre ndaj të Vërtetës së Ekzistencës Sime. Ata, fëmijët e Mi të shtrenjtë,duhet ta dinë se Unë Jam një Hyj, së pari i Mëshirës dhe pastaj i Drejtësisë.

MëshiraIme ka qenë shtrirë në kufij të jashtëzakonshëm. Unë, për arsye të fuqisë sëlutjes, do ta përmbaj Dorën Time, në Mëshirë, që kështu njeriu të mund tadobësojë urrejtjen që është shfaqur në shumë shpirtra nëpër botë.

Bënikujdes, fëmijët e Mi, kur Unë ju paralajmëroj se pamundësia për ta ndaluarpërhapjen e mëkatit do të çojë në një ndëshkim që do të shkatërrojë shumë prejnjerëzimit. Një ndëshkim i tillë nuk do të jetë dëshmuar që nga ditët epërmbytjes që e shkatërroi Tokën në kohën e Noehit.

Unënuk do t'ju lejoj më, fëmijët e Mi mosmirënjohës, që t’i shkatërroni ata qëkanë treguar besnikëri ndaj Meje. As dhe nuk do të rri dhe ta lejoj RendinMbarë Botëror që ta infektojë Krijimin Tim, Fëmijët e Mi, Tokën Time.

Vëriniveshin tani këtij, njërit prej paralajmërimeve të fundit të dhëna njerëzimit.Largohuni tani nga udha e mëkatit dhe ju do të shpëtoheni. Largohuni tani ngapërkushtimi juaj i verbër ndaj joshjes së Satanit dhe magjepsjeve të tijjoshëse, të cilat ju tërheqin përmes dashurisë për vetveten dhe të mrekullivemateriale. Nëse ju vazhdoni ta dëmtoni këtë botë të bukur, të krijuar prejDashurisë për ju, ashtu si ju po e bëni, ajo nuk do të mbetet më për ju që tadëmtoni më tej.

Unë Jam Hyji iDashurisë, i ngadaltë në Zemërim, por Durimit Tim po i vjen fundi. Ata qëvazhdojnë të lëndojnë dhe shkatërrojnë fëmijët e Mi, përmes luftës dhekontrollit të financave botërore, ta dini se ditët tuaja janë të numëruara.Mundësia juaj e Shpengimit tani do të jetë për ju e fundit. Nëse ju nukpërgjigjeni ashtu si duhet gjatë Dhuratës së madhe të Mëshirës që ështëParalajmërimi, atëherë ju dhe vartësit tuaj do të shkatërroheni.

LavdiaIme do të njihet nga çdo burrë, grua dhe fëmijë. Ata që zgjedhin udhën drejtMbretërisë Sime do të kenë jetën e përjetshme. Ata që nuk e zgjedhin do tëpërjetojnë një errësirë të tillë siç nuk mund ta imagjinonin apo ta dëshironinkurrë.

Ndjekëstë Satanit, që me vetëdije e adhuroni ligësinë e tij, dëgjojeni tani premtiminTim. Juve, fëmijëve të Mi të humbur, do t'ju ofrohet Dora e dashurisë dhe epaqes edhe një herë, gjatë Paralajmërimit. Kapeni atë, sepse do të jetë kthimijuaj në Gjirin e Dashurisë Sime. Shpërfillini thirrjet e Mia dhe ju do të vuanipërjetësisht, për të mos u kthyer kurrë në gjirin e familjes Sime të dashur.

Ky tani, bija Ime, është një nga paralajmërimet më tërëndësishme për të shpëtuar vëllezërit dhe motrat tuaja nga zjarret torturuesetë mallkimit të përjetshëm.

Mbreti Më iLarti

Hyji Ati i Gjithëpushtetshëm2014-08-02 08:16 - Shumë janë thirrur por pak janë zgjedhur për të qëndruar besnikë ndaj Meje


Bija Ime e dashur, ndjekja Ime në këtë, udhëtimin Tim final për të përmbushurBesëlidhjen e Atit Tim, mund të krahasohet me atë të një grupi alpinistësh që ingjiten një mali.Dijeni se ky është një mal i lartë, një terren i ashpër dhe i mbushur mepengesa, të cilat do të paraqesin probleme madje dhe për alpinistat më me përvojë,pasi do të paraqesi dredhira dhe kthesa të çuditshme dhe të papritura në çdonivel dhe përreth çdo kthese. Ata që besojnë në çfarë Unë them dhe që mëndjekin Mua, me një zemër të hapur dhe të dlirë, do ta kenë këtë udhëtim më tëlehtë se të tjerët. Megjithatë, shumë janë të sigurtë në fillim të këtij udhëtimise mund të ecin tepër shpejt dhe se mund të bëjnë hapa të mëdha në përpjekje përt’u ngjitur në majë. Këta janë njerëzit që do të bien më fortë dhe rënia e tyrenë fund do të jetë më e dhimbshme.

Të tjerët që nuk janë alpinista me përvojë, por qëndjekin udhëzime të qarta, të dhëna atyre nga Ai I Cili i udhëheq, në shumëraste do të arrijnë në majë të parët.

Besimi ityre, durimi dhe gadishmëria e tyre për të arritur majën, me çdo kusht, do t’jujapi atyre energji dhe entuziazëm të madh, që do t’i ruaj ata në ngjitjen e tyrenë majë. Ata që nuk ndalojnë rregullisht dhe të pijnë për të shuar etjen e tyredo të thahen dhe ata që harrojnë të marrin ushqim me vete do ta kenë tëpamundur ta ruajnë fuqinë.

Çdo hap i këtij udhëtimi përfaqëson sfida të reja,kthesa të rrezikshme dhe shkëmbinj pothuajse të pamundur për t’u kapërcyer.

Do të duhet një person shumë i fortë me mëndje dhetrup të shëndoshë për të qëndruar në vijë drejt ngjitjes në majë. Ata do të shpërqëndrohennga të tjerët të cilët e kanë humbur besimin në vetë aftësinë e tyre për tëgjetur udhën drejt malit dhe ata do të përpiqen vazhdimisht për t’i larguar atanga detyra e tyre.

Pastaj do të jenë tëtjerët, xhelozë për ata që ecin përpara me përpjekje të mëdha, të cilët do të përpiqenpër t’i penguar alpinistët duke ju vënë kurthe dhe pengesa të tjera para tyreme qëllim që t’i ngadalësojnë. Këta shpirtra të zhgënjyer dhe xhelozë do të bëjnëçfarë të munden për të ndaluar alpinistin e vendosur dhe të përkushtuar tëarrij në majë. Ata do të krijojnë gënjeshtra për t’u përpjekur dhe për t’ibindur ata në udhëtimin e tyre të ndalojnë – të largohen, nga frika e rreziqevetë mëdha, që mund të shtrihen përpara. Ata do t’ju thonë atyre se drejtuesi ialpinistëve nuk është i denjë t’i çoj ata në majë dhe për shkak të kësaj ata dotë jenë në rrezik të madh, nëse do të jenë kaq budallenj sa të vazhdojnë në atëqë ata thonë se është një udhëtim i rrezikshëm dhe i vështirë.

Dhe kështu do të vazhdoj, ky Udhëtim i Imi, deri në Ditën kur Unë do tëVij përsëri. Shumë janë thirrur, por pak janë zgjedhur, për të qëndruar besnikëndaj Meje. Disa janë thirrur dhe më ndjekin Mua. Pastaj ata më tradhëtojnëMua. Urrejtja e tyre për Mua është më e keqe nga të gjitha, sepse janë ata që mësollën Mua shpirtrat përgjatë këtij udhëtimi drejt Shpëtimit. Por kur ata i dorëzohentundimit të Satanit, që mbjell gënjeshtra të tmerrshme brënda shpirtrave tëtyre, do të jenë ata që do t’i largojnë shpirtrat nga Unë.

Vetëm ata me një shpirt të përulur, zemër të butë – paligësi, krenari dhe egoizëm, do të arrijnë me sukses në majën e malit.

Kur ajo ditë të ndodhi, ata që u larguan nga Unë dhe qëmë tradhëtuan Mua, nuk do të kenë se ku të shkojnë, sepse udha që çonte drejtkodrës nuk do të jetë më.

Jezusi juaj

Mesazhi në anglisht: