I love you. I will never desert you and you are going to be given a special Gift shortly.


2011-08-01 23:00 - Të jeni të Përgatitur në çdo kohë


BijaIme fort e dashur ti je tani me të vërtetë e bashkuar me Mua më në fund. Tanido ta shikosh se përse ka një urgjencë për t'i ndihmuar njerëzit t'i hapin sytëqë të mund të kthehen në besim për të hyrë në mbretërinë e Atit Tim.

Sashumë njerëz sot më përbuzin Mua. Kur emri Im përmendet ngabesimtarët në mënyrë nderimi edhe ata, gjithashtu, përbuzen, tallen dhevihen në lojë. Pastaj janë të tjerët që nevrikosen kur sfidohen nëEmrin Tim. Ka gjithashtu të tjerë që jo vetëm më mohojnëMua por që gjithashtu më urrejnë Mua. Kurrë më parë nuk ka pasur kaq shumënjerëz në botë që i kanë kthyer shpinën besimit.

Sashumë shpirtra zgjedhin të hedhin poshtë çdo mendim se Unë, apo Ati Im iPërjetshëm ekzistojmë. Ata mendojnë se nuk luan rol nëse besojnë apo jo dhe sekjo është e parëndësishme në jetën e tyre. Shumë prej atyre me besim të vakëtdisa herë i shpërfillin mësimet e Mia të cilat i ndjekin sa për sy e faqe. Atabesojnë se do të kenë shumë kohë më vonë në jetë për t’ia përkushtuar kohën enevojshme besimit të tyre. Kjo është sidomos e vërtetë për brezin e ri qëmendon se besimi i tyre nuk është akoma diçka për të cilën ata duhet tëshqetësohen tani. Ata besojnë se kanë shumë vite përpara tyre për tëmë nderuar Mua Shpëtimtarin e tyre të dashur dhe Atin Tim të Përjetshëm.Prandaj dhe njerëzit e moshuar tentojnë ta rindezin besimin e tyre në një fazëmë të vonshme në jetën e tyre kur fillojnë të mendojnë për jetën e mëtejshme.

Ajoqë njeriu nuk arrin të kuptojë është se ata mund të vdesin në çdo moment, nëçdo kohë, në çdo moshë nga lindja në pleqëri. Nuk ka rëndësi. Ai duhet të jetëi përgatitur në çdo kohë.

Unë iu bëj thirrje të gjithë besimtarëve që të lutenpër dijen për t'ua mësuar të rinjve kudo nevojën urgjente për t'i hapur sytë etyre ndaj dashurisë që Unë dhe Ati Im i Përjetshëm kemi për secilin prej tyre.I ndihmoni për t'i hapur sytë e tyre ndaj premtimit të Parajsës. Është detyrajuaj ndaj Meje tani që Unë të mos i humbas të rinjtë ndaj gënjeshtrave qëSatani përhap në botë sot.

Mëndihmoni Mua t'i shpëtoj të gjithë ata që besojnë se kanë plot kohë për t'ikushtuar vëmendje shpirtrave të tyre në përgatitje për Parajsën e Re mbi tokë ecila po afron dhe që do të bëhet një realitet sa hap e mbyll sytë kur shumicaprej jush më pak e pret atë.

Mësuesi dhe Shpëtimtari juaj i dashur

Jezu Krishti2011-08-01 23:30 - Pyetje drejtuar Jezusit


Pasmarrjes së Mesazhit, me titull “Të jeni të përgatitur në çdo kohë”, vizionarjapa një Imazh të Jezusit në të cilën Ai u shfaq i trishtuar. Pastaj ajo i bëriAtij një numër pyetjesh ndaj të cilave Ai iu përgjigj.

Pyetjepër Jezusin: “A je i trishtuar?”

Përgjigja:“Po, dhe i dërrmuar. Mëkatet e njeriut po e copëtojnë Zemrën Time më dysh.”

Pyetjepër Jezusin: “Çfarë do të ndihmojë?”

Përgjigja:“Lutja dhe shumë prej saj. Përkushtimi i ndjekësve të Mi, përmes recitimitditor të Mëshirës Hyjnore dhe Rruzarja e Shenjtë do t'i shpëtojnë fëmijët e Mi.Ata, ndjekësit e Mi, duhet të këmbëngulin edhe nëse është e rëndë.”

Pyetjepër Jezusin: “Çfarë të shqetëson ty më shumë?”

Përgjigjet:“Ata që jo vetëm më urrejnë Mua, por që zgjedhin të adhurojnë Satanin nërituale të turpshme ku ata nuk arrijnë ta shohin se si po gënjehen.”

“Shërbëtorëte Mi të shenjtë që e kanë humbur dashurinë e tyre për Mua.”

“Ataqë i persekutojnë të tjerët.”

“Atavrasës që nuk e vlerësojnë jetën e fëmijëve të Mi.”

“Aborti,forma më e keqe e gjenocidit. Unë derdh lot çdo moment të vetëm për shpirtrat eMi të vegjël, të cilët kurrë nuk mundën të marrin frymën e tyre të parë.”

“Luftadhe lehtësia me të cilën ajo kryhet, zakonisht nga ata që, po të viheshin nëmes të fushës së betejës, do t’ia mbathnin si frikacakë. Shumë nga këta njerëzqë deklarojnë luftë, e bëjnë këtë vetëm për të fituar pushtet. Ata më ofendojnëMua shumë.”

Pyetjepër Jezusin: “Çfarë të bën të lumtur?”

Përgjigja: “Besimi i ndjekësve të Mi dhe i atyre që janë tëvendosur për të më ndihmuar Mua të shpëtoj shpirtra. Unë i dua ata me kaqbutësi dhe dhembshuri. Ata do të shpërblehen shumë në Mbretërinë e Atit Tim.”

Përfundim2012-08-01 16:45 - Virgjëra Mari: Unë iu kërkoj të gjithë fëmijëve të Hyjit që, edhe një herë, ta dedikojnë muajin e Gushtit për të shpëtuar shpirtrat


Fëmija im ka shumë ndryshime, shumë prej të cilave të janëzbuluar në të shkuarën, që do të dëshmohen në botë.

Do të ketë shumëshkatërrime, shumë trazira dhe ndëshkime, dhe të gjitha këto do të ndodhin përshkak të mëkateve të njerëzimit.

Unë iu kërkoj të gjithë fëmijëve të Hyjit që, edhe njëherë, ta dedikojnë muajin e Gushtit për të shpëtuar shpirtrat.

Kjo është çfarë ju duhettë bëni. Shkoni në Meshë çdo ditë dhe merreni Eukaristinë e Shenjtë.

Pastaj çdo ditë në orën3 thoni