Jak bardzo was kocham dzieci i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie.


2011-06-30 20:00 - Nie dopuśćcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie


Moja szczerze umiłowana córko, uśmiecham się tego wieczoru z radością w Sercu, bo w końcu młodsi ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem Internetu, jak zostało przepowiedziane.

W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się na Ostrzeżenie. Moje Serce rozpiera radość, kiedy widzę miłość, jaką Moje dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja Miłość nigdy nie umiera. Moi umiłowani wyznawcy są pełni Mojej Miłości, którą czują w swoich sercach. Teraz mogą powiedzieć światu, w tym cynikom, jak bardzo Mnie czczą, wysławiając wobec wszystkich Moją Chwałę. Te Moje odważne i kochające stworzenia będą teraz przyciągać tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę o tym, co jest w ogóle początkową przyczyną ich pobytu na tej ziemi.

Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą w Internecie swoją miłość do Mnie. Moja Miłość do nich wzbiera, tak że Moje Łaski zostaną wylane na każdego z nich, rozciągając się od krańca do krańca ziemi.

Przyjdę teraz ratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu

Pamiętajcie o jednej lekcji, dzieci. Prawda Mojego Nauczania nigdy się nie zmienia. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie na potrzeby swoich własnych ambicji, mogły zabrudzić Moje Imię, ale nigdy nie zmieniły tego, Kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Za pierwszym razem przyszedłem was zbawić, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przychodzę powtórnie, by ratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.

Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, będzie przenikać teraz cały świat przez Moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, dzieci. Nie pozwólcie, by wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Ojca Przedwiecznego.

Do tych, którzy odwrócili się ode Mnie ze względu na grzechy Kościoła

To właśnie z powodu grzechu byliście skłonni do blokowania prawdy. Ci z was, którzy winią Kościół za brak wiary we Mnie, nie są uczciwi wobec siebie, bo jeśli kochalibyście Mnie naprawdę, nie szukalibyście wymówek. Szatan jest teraz wszędzie na świecie, dzieci, i stara się przekonać was przy każdej okazji, że wasza wiara nie ma znaczenia, nie jest ważna, że wasza wiara nie zagwarantuje wam miejsca w Niebie. W niektórych przypadkach uważacie, że ponieważ Boże Miłosierdzie jest nieskończone, możecie być zbawieni, jeśli tylko wasze życie nie powoduje szkody u innych. Bardzo często kwestionujecie Mnie, gdy winicie Mnie za zło na świecie. Jest tak, gdy gniewacie się na Mnie i Boga Ojca Przedwiecznego. Jak Bóg może stać z boku i pozwolić na takie zło, które objawia się na świecie, w którym istnieją morderstwo, gwałt, aborcja, tortury, chciwość i ubóstwo? Musicie zatrzymać się teraz i Mnie wysłuchać.

Pamiętajcie, że grzech, spowodowany przez szatana, który jak większość ludzi dziś sądzi, nie istnieje, może zaatakować każdego z was z powodu Daru, który został wam dany przez waszego Stwórcę, Boga Ojca. Ten Dar wolnej woli został dany każdemu. Niektórzy używają tego Daru dla dobrych czynów, przez co okazują wszystkim miłość, podczas gdy inni sprzeniewierzają się mu dla wykorzystywania innych. Gdy szatan przyciągnie ich przez ich słabą wolną wolę, stają się w następstwie zdolni do popełnienia wielkich zbrodni. Wolna wola należy do was, dzieci. Kiedy ulega zanieczyszczeniu przez grzech, skutkuje spustoszeniem świata. Bóg Ojciec nie może zmusić was do zaprzestania robienia czegoś bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe, bo nie zakłóci waszej wolnej woli. On zawsze zachęci was do modlitwy w celu uzyskania Łask potrzebnych dla unikania grzechu. Poprzez waszą wolną wolę podejmiecie jedną z dwóch decyzji. Nawrócicie się do Boga lub pozwolicie się zwieść kłamstwom szatana, który odwiedzie wasze umysły od prawdy.

Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Szatan nie chce, abyście ujrzeli Prawdę. Będzie używał waszej inteligencji i przedkładał wyrafinowane argumenty, aby was zwieść. Może was nawet przekonać, że coś jest złe, choć jest to dobre. Jeśli więc uważacie, że z powodu grzechów Kościoła hipokryzją jest modlić się dla chwały Boga Ojca, musicie zobaczyć to oszustwo takim, jakim ono jest - innym sposobem zachęcenia was do odwrócenia się ode Mnie, od Prawdy. Dzieci, pokażcie Mi teraz waszą miłość, powstając i broniąc Mojego Imienia wobec niewierzącego świata.

Już wkrótce zachęcicie innych, by wysłuchali waszych poglądów. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że nie wierzą we Mnie, krzycząc głośno, że bardzo Mnie nienawidzą, musicie teraz powiedzieć światu, że Mnie kochacie. Tylko wtedy na świecie nastąpi masowe nawrócenie. Pozwólcie Mi podźwignąć was teraz, byście mogli przygotowywać Moje dzieci do wejścia do Mojego Nowego Raju na ziemi. Pamiętajcie, tylko ci, którzy wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, mogą wejść do tego Raju.

Idźcie teraz i przyprowadźcie do Mnie rzesze.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus2013-06-30 23:10 - Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy


Moja szczerze umiłowana córko, ani na chwilę zły duch nie zatrzyma się w swoich prześladowaniach tych, którzy Mnie kochają. Kiedy dusze są blisko Mnie i gdy ich miłość do Mnie wzrasta, on zawsze tam będzie, aby próbować odciągnąć je ode Mnie.

Kiedy ratujecie dusze poprzez modlitwę, zły duch będzie dawał upust całej swojej złości przeciw wam i odczujecie zranienia, gdyż staniecie się celem krytyki, zwłaszcza od tych, których kochacie. Musicie się przyzwyczaić do tego bólu i smutku, kiedy idziecie za Mną i kiedy akceptujecie Moją Interwencję, przez te Orędzia. Niosą one ze sobą straszliwe biczowanie, gdyż te Orędzia będą odpowiedzialne za zbawienie ponad 7 miliardów ludzi.

Gdy diabeł wie, że traci dusze dla Mnie, użyje wszelkich środków, jakie uzna za konieczne do wzbudzenia wątpliwości w umysłach tych, którzy są Mi wierni, a wtedy wywoła on straszne tarcia wśród Moich wyznawców. Musicie rozpoznać dzieło diabła, takie jakie ono jest i wiedzieć, że im bardziej jesteście prześladowani za przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia, tym większą macie pewność, że idziecie za Prawdą. Tylko kiedy Słowo Boże jest obecne w swój najpotężniejszy sposób - kiedy Duch Święty ujawnia się wśród grup dzieci Bożych - wtedy zły duch będzie walczył najzacieklej. Szatan jest wściekły z powodu tej Misji i wy, którzy wątpicie w Moje Słowo przekazywane wam w tej chwili, wiedzcie o tym:

Tylko Moje Słowo może wywołać takie oburzenie, nawet wśród tych, którzy wierzą we Mnie i przestrzegają Mojego Nauczania. Nikt z was nie jest odporny na ataki. Wy, Moi drodzy wyznawcy, znajdziecie się w pozycji odbiorców tego biczowania niegodziwymi językami przeciwko Mnie. Oplują was, wyśmieją i ośmieszą. Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy. Ci, którzy zachowywali Słowo Boże i którzy odrzucali odstępstwa od Prawdy zawsze cierpieli z rąk tych, którzy uznawali siebie, jako najbardziej wybranych przedstawicieli Boga, przed tymi biednymi duszami, które naprawdę Mnie kochały.

Istnieje różnica między tymi, którzy twierdzą, że są lepiej poinformowani i dlatego bardziej godni, by osądzać innych w Moim Imieniu a tymi, którzy po prostu Mnie kochają. Możecie powstać i zadeklarować swoją miłość do Mnie tylko wtedy, gdy idziecie za Moim Przykładem. Nigdy nie powiedziałbym, że jeden człowiek jest lepszy od drugiego - ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami. Nawet nigdy nie zaakceptowałbym tych, którzy mogą wiedzieć wszystko, co trzeba wiedzieć o Mnie i którzy deklarują swoją wyższość nad innymi. Ci, którzy twierdzą, że Mnie znają, a obrażają innego w Moje Imię, tak naprawdę w ogóle Mnie nie znają.

Diabeł wypełnia dusze egoizmem, pychą i gniewem. Są to trzy cechy, po których poznacie, że jest on obecny w jakiejś duszy, kiedy próbuje on uciszyć inne dusze głoszące prawdę Bożą. Jak bardzo ucierpią takie dusze, zwłaszcza teraz, gdy ta najbardziej wyczekiwana Misja, jest przeżywana pośród was. Każdy z was, kto odpowiada na Moje Wołanie będzie musiał stawić czoła zniewagom i publicznym kpinom, które będą wam zapierały dech w piersiach - tak okrutne będzie to wylewanie nienawiści. Chcę, abyście zrozumieli, że ta nienawiść nie jest skierowana przeciwko wam, lecz przeciwko Mnie. Szatan chce uciszyć Mój Głos, ponieważ ratuje was od jego nikczemnego planu, który został starannie przygotowany i który jest opracowywany od tak długiego czasu. Bestia nie może zwyciężyć, ale wie, jak cierpię, gdy porywa Mi dusze. Nie pozwólcie, aby ta ingerencja zaślepiła was na Prawdę.

Prawda uratuje wasze dusze i kiedy rozpowszechniacie Prawdę, przyniesie Mi więcej dusz. Za pomocą tych środków, pokonam bestię. Będziecie chronieni od wszelkich krzywd, ale będziecie cierpieć upokorzenie określania was mianem głupców. A wszystko dlatego, że Mnie kochacie.

Wasz Jezus2014-06-30 23:50 - Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie


Moja szczerze umiłowana córko, wy, Moi drodzy wyznawcy musicie wiedzieć, że bramy piekielne nigdy nie przemogą Mojego Kościoła, choć wielka część z Mojego Kościoła na Ziemi, zostanie zgnieciona, jak przepowiedziano. Ale Prawda nigdy nie może wygasnąć. Moje Słowo nigdy nie zginie ani Moje Nauczenie nie zostanie zapomniane przez tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną. Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Słowu mogą powiedzieć, że są częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Ci, którzy przyklasną jakiejkolwiek formie fałszowania Świętej Ewangelii lub przerabiania Mojego Nauczania nie będą już mogli twierdzić, że Mi służą. Jeżeli Mój święty sługa ośmieli się głosić naukę odbiegającą od tej jedynej danej człowiekowi przez Moich apostołów i proroków, przed Moim Czasem, to zostanie natychmiast wykluczony. Ostrzegam was wszystkich, którzy przyjmujecie coś, co poczytuje się za święte - ale jest wykonane rękami człowieka i jest jego wytworem - i was, którzy przyjmujecie to jako Moje, zostaniecie przeze Mnie odrzuceni, bo nie będziecie już mogli nazywać się Moimi sługami. A jeśli wprowadzicie dusze w błąd, wasza kara rozpocznie się za waszych czasów i będzie trwała długo po waszym odejściu z tego życia. Mój Gniew jest wam nieznany, gdyż dopiero go doświadczycie. Jednak wiedzcie o tym. Wy, którzy Mnie zdradzicie już wiecie kim jesteście, gdyż wasza wiara już została osłabiona. Wielu z was już upadło, a wasza słabość będzie waszym zgubnym końcem. Zdradzicie Mnie; odrzucicie Mnie i przyjmiecie Moich wrogów, gdyż zostaniecie tak mocno wciągnięci w nową religię - świecki humanizm, który przyjdzie jak wilk w owczej skórze, by was pożreć - że zapomnicie o Mnie. Wasza ambicja i pragnienie zadowolenia tych Moich nieprzyjaciół, którzy wyniosą się na wysokie szczeble w Moim Kościele - zaślepi was na Prawdę. To będzie przyczyną upadku waszego i tych wszystkich, których wciągniecie w poważny błąd. Kiedy Mój Kościół odwróci Moje Nauczanie do góry nogami; na lewą stronę i tyłem do przodu, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na pojawienie się antychrysta w centrum wydarzeń. Ci, którzy czczą bestię podpiszą własny wyrok śmierci i przekażą Moim wrogom swoją wolną wolę, Święty Dar od Boga. Gdy złożycie przysięgę tej nowej fałszywej doktrynie, będziecie winni Mojego ukrzyżowania, a wasza kara będzie surowa. Możecie zapytać, dlaczego mielibyście zostać ukarani za posłuszeństwo waszej starszyźnie? Odpowiedź jest prosta. Kiedy przysięgaliście służyć Mnie, zgodziliście się strzec Prawdy. Kiedy złamiecie tę przysięgę z powodu waszego posłuszeństwa tym Moim wrogom, którzy mają nadejść, nie będziecie już służyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucicie Mnie jako słudzy Boży, nie będziecie już zdatni do nauczania dzieci Bożych o ich Wiecznym Zbawieniu. Wasz Jezus