kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Czasy pokoju i Chwały już prawie nadeszły

sobota, 17 września 2011 16:50

Moja szczerze umiłowana córko, w końcu zdajesz sobie sprawę, że gdy czujecie się odrzuceni, jest to po prostu odbicie Mojej własnej Agonii. Kiedy jesteście w jedności ze Mną, tak jak ty, stanie się to od razu częścią waszego życia. Kiedy ludzie odrzucają Orędzia, które publikujesz, odrzucają Moje najświętsze Słowo. Kiedy kwestionują je i wyszukują w nich błędy - krytykują Mnie. Kiedy patrzą z góry na ciebie - wyszydzają Mnie. Kiedy śmieją się z tych Orędzi - krzyżują Mnie.

Lecz to, co czujesz, jest tylko częścią Mojego cierpienia, gdy ze smutkiem patrzę na człowieka zaślepionego na prawdę o Istnieniu Mojego Ojca Przedwiecznego. Największy jest ból i smutek, który czuję, kiedy muszę być świadkiem grzechów człowieka, w tym grzechów wierzących. Ta męka prawie nie ustaje, ale jest osłabiana przez cierpienie dusz ofiarnych. Jest również łagodzona przez miłość, którą Moi wyznawcy okazują Mi poprzez oddanie się Mnie.

Moja córko, jeśli potrzebuję cierpienia, aby uratować inne biedne, nieszczęśliwe dusze, to nie jest to coś, co sprawia Mi przyjemność. Jest to dla mnie bolesne, gdy na nie patrzę, ale czuję się przez to pocieszony. Moja córko, musicie się nauczyć tak wielu rzeczy, które są dla was trudne do zrozumienia. Ścieżki Królestwa Bożego nie mogły być zrozumiane przez ludzkość. Ale pewnego dnia zrozumiecie.

Wiedzcie o tym, Moje dzieci, że trudne czasy, które człowiek musiał znosić przez wieki, dobiegają końca. To dobra wiadomość dla człowieka, który okazuje miłość do swojego bliźniego, i przez to kocha także Mnie. Położy to również wreszcie kres Moim cierpieniom, które znosiłem, bo kocham was wszystkich. Ta Miłość jest potężna, zawsze obdarowuje i będzie przyczyną waszego ostatecznego zbawienia.

Idź teraz, Moja córko, i przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu. Radujcie się, czasy pokoju i Chwały już prawie nadeszły.

Wasz kochający Przyjaciel i Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król ludzkościProtestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi

poniedziałek, 17 września 2012 19:15

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę odkryć wam cud, który zaplanowałem.

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi, Moje Nauczanie i Prawdę.

Tak długo ten Chrześcijański kraj dostosowuje i zmienia Prawo Boga tak, aby odpowiadało ich dumnym sposobom postępowania.

Kiedyś był to wspaniały Chrześcijański kraj, ale przez wieki jego mieszkańcy grzeszyli przeciwko Prawom Boga, i przekonywali samych siebie, że podążają za Prawami ustanowionymi przez Mój Kościół na ziemi.

Lincoln Cathedral, England

Modlitwy wiernych spośród nich i miłość oraz wierność okazywana przez przywódców Chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii, w obliczu przeciwności, przyprowadziły ich bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Ten kraj zostanie nawrócony, a Prawda uratuje miliony.

Antychryst i jego liczni zwolennicy wpływają na wielu ludzi u władzy w tym kraju, ale oni nie ukradną dzieci Bożych.

Moi wyznawcy zjednoczą się poprzez wszystkie Kościoły w całej Wielkiej Brytanii, a ja obejmę ich Moimi Świętymi Ramionami.

Staną się potężną siłą w Mojej armii, a plan ich zjednoczenia się rozpoczął.

Oto szczególna modlitwa Krucjaty dla dzieci Bożych w Wielkiej Brytanii

Modlitwa Krucjaty (77) Za Wielką Brytanię

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, Stwórco człowieka, proszę wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię ze szponów zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył wszystkich nas, ze wszystkich religii, wierzeń i kolorów skóry jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę zjednoczyć się na przekór wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym po to, aby zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, aby nigdy Cię nie opuścić i pomóc uratować wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy.

Doprowadź wszystkich naszych braci i nasze siostry do jedności, aby oddać hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam życia wiecznego i wejścia do Twojego Raju. Amen.

Dzieci Wielkiej Brytanii, pamiętajcie, że nawrócenie, które wkrótce ogarnie wasz kraj, przyniesie wam wielkie łaski.

Wtedy pomożecie prowadzić Moją armię wraz z innymi narodami do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz JezusPrzychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę spełnić Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze

wtorek, 17 września 2013 20:45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy stwierdzasz, że to Dzieło jest trudne i wahasz się przekazywać światu złe wiadomości, musisz zrozumieć, że jesteś tylko posłańcem. Jesteś narzędziem Najwyższego Świętego Boga i twoim obowiązkiem jest odpowiedzieć na Jego Wołanie. Twoje posłuszeństwo jest niezbędne i nie wolno ci obawiać się następstw, które mogą się przytrafić Tobie, jako prorokowi Pana.

Wszystkie przepowiedziane wydarzenia zostały ustanowione na początku i utworzone jako część Bożego Planu wypełnienia Przymierza, by w końcu zebrać Jego dzieci, aby mogły żyć w harmonii zgodnie z Jego Boską Wolą. Ostateczna bitwa między hierarchią Mojego Ojca i hierarchią złego ducha oznacza, że wiele osób, które nie osłonią się, zostaną opanowane przez grzech i zwrócą się przeciwko swoim braciom, którzy pozostają wierni Bogu.

Kiedy będzie się toczyć walka, wrogowie Boga dokonają wielu nikczemnych okrucieństw przeciw Jego ukochanym dzieciom. Ale, jak już mówiłem wam wcześniej, mogą posunąć się tylko do tego i nie dalej, ponieważ nie mają mocy, aby zniszczyć ludzkość, choć sądzą, że ją mają.

Niech was wszystkich pocieszy to, że Mój Ojciec będzie interweniował wobec niegodziwych działań tych, którzy chcą sprawować władzę nad wszystkimi narodami i zada On śmiertelny cios tym, którzy odważą się skrzywdzić Jego dzieci. Wiele biednych dusz będzie cierpiało podczas tych prześladowań, lecz Mój Ojciec jest zawsze miłosierny. Jego Moc jest niepodważalna. Jego Ręka jest Wszechmogąca. On może w każdym czasie odrzucić swoich wrogów. Ale zapowiedziane proroctwa, które muszą nastąpić przed Moim Powtórnym Przyjściem, są rzeczywistością. Będą się one spełniały w sposób, który może nie jest dla wszystkich oczywisty, ale wiedzcie o tym: Modlitwa jest bronią. Modlitwa zapewni wam zbroję, jakiej potrzebujecie, by pokonać złego ducha. Modlitwa osłabi wpływy wojny, cierpienia i wszelkiego rodzaju prześladowań wyrządzanych ludzkości przez wrogów Boga. Modlitwa uratuje was i wszystkich, za których się modlicie. Wasze modlitwy zniszczą zło i gdy nadejdzie Wielki Dzień zapłaczecie z radości, kiedy będziecie świadkami Nowej Generacji, tych miliardów ludzi, którzy zostali uratowani dzięki waszej odpowiedzi na Moje Wołanie.

Moje Orędzia przynoszą mieszaninę smutku, strachu i frustracji -jednak równocześnie dają one także nadzieję ponieważ wywołują wiele nawróceń. Plan Mojego Ojca nie jest znany większości z was. Potrzebujecie jedynie zrozumieć to: Jego Plan zniszczy wszystkich Jego wrogów. Pozwalając, aby odbyły się te wszystkie próby, On uwolni w końcu ludzkość z niewoli grzechu. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie spokojni. Gdyż wkrótce osiągniecie na wieczność radość, miłość i pokój.

Przychodzę tylko dlatego, że jesteśmy jednym - jedną Świętą Rodziną w Królestwie Bożym. Przychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, by spełnić Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze. Przyszedłem, aby dać wam Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus