Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, przez co zraniliście lub skrzywdziliście innych.


Powszechna nienawiść wybucha między narodami w tym czasie, a wszystko to w Imię Boga

niedziela, 16 września 2012 11:45

Moja szczerze umiłowana córko, powszechna nienawiść wybucha między narodami w tym czasie, a wszystko to w Imię Boga

Jak niewiele ludzkość wie o Bożych drogach, które są tak dalekie od nienawiści.

Nienawiść nie pochodzi od Boga. Z nienawiści korzysta szatan, by znieważać Słowo Boże.

Szatan wykorzystuje religię jako środek do akceptacji nienawiści.

Nienawiść przybiera wiele form i jest przedstawiana na różne sprytnie wymyślone przez szatana sposoby i podsuwana umysłom ludzi.

Można używać nienawiści w celu przekonania innych do przyjęcia kłamstw o jakiejś osobie, aby doprowadzić do nienawiści i napięcia.

Nienawiść może być wykorzystywana do tworzenia podziału religijnego i rozpalenia przemocy przez bluźnienie przeciwko Słowu Bożemu.

Kiedy ludzkość wykorzystuje nienawiść do usprawiedliwienia swojej wiary w Boga, grzeszy przeciwko Bogu w najgorszy sposób.

Nienawidzić drugiego człowieka w imię Boga jest sprzecznością, ponieważ tylko miłość może pochodzić od Boga.

Nienawiść pochodzi wyłącznie od szatana.

Wybór jest prosty. Albo wybierasz Boga i przeżywasz swoje życie zgodnie z Jego Zasadami lub wybierasz szatana i kłamstwa, których on używa do szkodzenia ludzkości i kradzieży dusz.

Wasz JezusOstrzeżenie dla tych elitarnych ogólnoświatowych grup, które złączywszy się w potężnym sojuszu, knują plany przejęcia kontroli nad wszystkimi narodami

niedziela, 16 września 2012 20:50

Moja szczerze umiłowana córko, to jest ostrzeżenie dla tych elitarnych ogólnoświatowych grup, które złączywszy się w potężnym sojuszu, knują plany przejęcia kontroli nad wszystkimi narodami.

Wy, których bogiem jest szatan, pamiętajcie, że wasze dusze są zaciemnione złem, które zagnieździło się w was z powodu złego ducha.

Jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, a mimo to wybieracie kult szatana, który chce ukraść wasze dusze i dręczyć was na wieczność.

US Dollar

Wasze plany dyktatury, panowania, kontroli i kierowania z ukrycia ludobójstwem wymierzone w dzieci Boże nie tylko zostaną udaremnione z Ręki Mojego Ojca, ale to zło obróci się przeciwko wam.

Zostaniecie surowo ukarani za swoje niegodziwości.

Grzechy, których jesteście winni są dla Mnie odrażające, a wasza nienawiść i pogarda dla tych ludzi, którym, jak twierdzicie, służycie w swoich rządach, zniszczą was na wieki.

Krótka chwila, którą będziecie się cieszyć, kiedy uzyskacie władzę nad narodami i wprowadzicie niegodziwy dyktatorski reżim, przyniesie wam życie wieczne Piekła.

Dostaniecie jeszcze wiele okazji do odwrócenia się od nikczemnych grup elitarnych potęg. Ale uważajcie, gdyż nie będziecie mieli dużo czasu.

Nigdy nie lekceważcie Potęgi Boga. Nie lekceważcie Jego Gniewu. Ponieważ, choć jest Bogiem wielkiego Miłosierdzia, On, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, jest również tym, którego należy się obawiać.

Jego moc jest wszechmogąca. Jego moc nad szatanem już wkrótce skumuluje się i wypędzi On Bestię i jego kohorty do jeziora ognia.

Wy także zostaniecie wrzuceni do Piekła, jeśli nadal będziecie niszczyć Boże Stworzenie, Boże dzieci.

Mój Ojciec nigdy nie wybaczy wam, jeśli przekroczycie granice Jego Wielkiego Miłosierdzia.

W dniu, w którym przyjdę sądzić będziecie drżeć w najgłębszym strachu nieznanym ludzkości.

W tym dniu otrzymacie karę odpowiednią do sposobu w jaki traktowaliście waszych braci i wasze siostry, dzieci Boże.

Uważajcie. Ponieważ Gniewu Bożego należy się obawiać.

Wasz JezusBóg Ojciec: Wam, którzy urodziliście się w rodzinach pogańskich i nie ponosicie za to winy, udzielę Miłosierdzia

poniedziałek, 16 września 2013 14:20

Moja najdroższa córko, ludzkość w dużym stopniu jest obojętna na fakt Mojego Istnienia. Tak wielu mało wie o Mnie, swoim Ojcu i Stwórcy. Moim wyświęconym sługom, łącznie z tymi wszystkimi, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę wszystkiego, co jest, nie udało się przygotować ludzkości na karę, która ich spotka, jeśli nie uznają błędu swojego postępowania.

The Healing of Centurion's Servant

Pragnienie, aby wierzyć, że "wszystko będzie dobrze" oznacza, że wiele z Moich dzieci nie wierzy w istnienie Piekła. Jest to miejsce do którego pójdą ludzie, którzy odrzucają Moje Miłosierdzie, Moją interwencję dla zbawienia dusz. Grzech śmiertelny doprowadzi dusze do otchłani Piekła, chyba że został wymazany przez pojednanie. Ci, którzy mogą nie być winni grzechu śmiertelnego, ale nie wierzą we Mnie, a zamiast tego uwierzyli w jakiś byt, który powstał i wytworzył się w ich głowach z powodu fałszywych idoli, powinni się bardzo obawiać.

Jeśli odrzucicie Mnie, swojego Stwórcę, to odwrócicie się przeciwko Mnie. Sami się odetniecie. Gdy prawda o Mojej Boskości będzie wam objawiana, wielu z was ostro sprzeciwi się Mnie i cokolwiek zrobię, nie uratuję was od ognia piekielnego. Mogę użyć wszelkiej Bożej Mocy, ale nigdy nie mogę was zmusić do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Nic wam nie pomoże poza modlitwami wybranych dusz. To znaczy, że nigdy nie zobaczycie Mojej Twarzy. Każdy, kto mówi wam, że nie ma znaczenia, czy przyjmiecie Moje Istnienie czy nie, kłamie. Tylko ci, którzy przyjmą Mnie przez Miłosierdzie Mojego Jedynego Syna, mogą wejść do Mojego Królestwa. Jeżeli jesteście dobrymi i kochającymi duszami, a nadal Mnie będziecie odrzucać - nawet jeśli Prawda już wam będzie ukazana - również i wy zostaniecie odrzuceni ode Mnie. Życie wieczne nie będzie waszym udziałem.

Udzielam Daru oczyszczenia wam wszystkim, jednak teraz w szczególności ateistom i poganom. To oczyszczanie będzie bolesne, ale w wielu przypadkach otworzy im oczy na Prawdę. Wam, którzy urodziliście się w rodzinach pogańskich i nie ponosicie za to winy, udzielę Miłosierdzia. Lecz dla Was, którzy otrzymaliście Ewangelie i wiecie o istnieniu Boga w Trójcy Jedynego, a teraz Mnie odrzucacie, nie ma nadziei, dopóki nie odwrócicie się i nie odpokutujecie za swoje grzechy. Potem musicie błagać o zbawienie swoich dusz.

Wasz Ojciec

Bóg NajwyższyMówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to inna rzecz

wtorek, 16 września 2014 18:25

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy w świecie wydaje się panować zamęt nie bój się, gdyż Bóg ma pod swoją władzą wszystko.

On pozwala złemu duchowi na dysponowanie tylko taką mocą, a nie większą i będzie walczył o zapewnienie, by Duch Święty pozostawał żywy, aby dobrzy ludzie z powodzeniem toczyli walkę w Moim Planie Zbawienia. Zło we wszystkich jego formach jest cechą diabła. Aby nie zostać opanowanym przez szatana, nie wolno mówić nic złego, ani słuchać niczego złego, ani też popełniać złych czynów wobec osób żyjących. Mówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to inna rzecz.

Gdy Ja Jestem rzeczywiście obecny w duszy, zrobię wszystko co w Mojej Mocy, aby powstrzymać takie dusze od dokonywania złych czynów. Jeśli dusza ufa Mi całkowicie, wtedy będzie jej łatwiej dać się prowadzić przeze Mnie. Jeśli wola człowieka jest bardzo silna i jeśli jest on pyszny i uparty, łatwo da się prowadzić przez oszusta, który będzie go zwodził na wiele sposobów. Będzie on przekonywał tę osobę, że niegodziwy czyn, obmowa lub bluźnierstwo są w niektórych przypadkach dopuszczalne. I wtedy ta dusza da się oszukać. Kieruję do tych dusz następujące słowa.

Nie mówcie źle o drugim, nie dawajcie posłuchu oszczerstwom, nie stawiajcie się w roli sędziego nad drugim i nie odrzucajcie innej duszy w Moje Święte Imię. Jeśli będziecie popełniali takie przestępstwa przeciwko Mnie, to na tym poziomie nieprawości pogrążycie się w ciemnościach, które utworzą wielką przepaść między nami. Kiedy ta przepaść będzie się pogłębiać, a wy dalej będziecie się oddalać ode Mnie, poczujecie straszną pustkę - dręczące poczucie tak głębokiej samotności, że poczujecie panikę, której nie będziecie w stanie zrozumieć. Wtedy odczujecie oddzielenie od Boga, które znoszą dusze w Czyśćcu i Piekle. Jeśli teraz potraficie wyciągnąć z tego naukę, to przekonacie się, że łatwiej wam będzie zbliżyć się do Mnie.

Pamiętajcie, że najpierw musicie usunąć z waszych dusz wszystkie nienawistne myśli. Nie mogę być obecny w duszy, która jest przepełniona nienawiścią, gdyż to jest niemożliwe.

Wasz Jezus