Kiedy mówię wam Prawdę, robię to tylko dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy w końcu będziemy zjednoczeni. Nie bójcie się Prawdy.


Zjednoczcie wasze rodziny, by cieszyły się Nowym Rajem na ziemi

sobota, 16 lipca 2011 21:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dusze są zagubione, z zewnątrz może się wydawać, że są pełne radości i żyją pełnią życia. Jednak dla Mnie mogą być one utracone i to sprawia Mi wielki smutek. Tak wielu na tym świecie troszczy się o swoje codzienne życie, ma mnóstwo rzeczy do zrobienia, jest tak zajętych, że zapominają, iż ten świat jest zrobiony z gliny; że czas, który spędzają tutaj, jest tak krótki; że wszystkie osobiste rzeczy w końcu obrócą się w nicość; że ludzie po śmierci przemieniają się w glinę, lecz ich dusze pozostają żywe i nigdy nie umrą. Dusza będzie istniała na wieczność.

Mówię wam teraz, Moje dzieci, abyście zjednoczyli wasze rodziny i przyjaciół jako jedno, blisko Mojego Serca, a gdy to uczynicie, będziecie się cieszyli Nowym Rajem na ziemi przez tysiąc lat - zawsze zjednoczeni. Jest to Moja obietnica dla was wszystkich. Żyjcie swoim życiem odpowiedzialnie. Zawsze stawiajcie wasze rodziny przed wszystkim innym na tej ziemi. Zawsze pokładajcie wasze zaufanie we Mnie.

Przyprowadźcie wasze rodziny do Mnie. Jeżeli nie przyjdą dobrowolnie, módlcie się do Mnie, a Ja dam im zachętę, której potrzebują. Zawsze odpowiadam na modlitwy z prośbą o ratowanie dusz.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus ChrystusZbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

poniedziałek, 16 lipca 2012 13:15

Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój Święty, Katolicki i apostolski Kościół na ziemi.

Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.

Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych przyrzeczeniach.

Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy.

Musicie prosić Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować.

Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej Modlitwy Krucjaty o siłę, której będziecie potrzebowali.

Modlitwa Krucjaty (66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy.

Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności.

Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.

Osłoń w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali

odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Nie zniechęcajcie się Moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o dusze.

Kocham was i będę z wami teraz, gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię po to, aby Zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz.

Wasz Ukochany Jezus