Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


2011-07-15 17:30 - Egzekucje, eutanazja, aborcja i samobójstwa


Moja córko, kiedy Moje dzieci odczuwają Miłość w sercach, mogą wtedy mieć pewność, że jestem obecny w ich duszach. Moja Miłość umocni Moje dzieci wtedy, gdy się tego będą najmniej spodziewać. Jest to prawda także w odniesieniu do zatwardziałych grzeszników, których zewnętrzna skorupa bardzo często ukrywa czułe serce.

Każdy człowiek na ziemi jest dzieckiem stworzonym przez Boga Ojca. Z tego powodu Światłość istnieje w każdym człowieku, choć może być ona bardzo słaba, kiedy dusze są przyciągane do ciemności. Niemniej jednak Moja Światłość jest ciągle obecna, ponieważ bez niej panowałaby całkowita ciemność, z którą oni by nie mogli funkcjonować. Kiedy dusze dochodzą do strasznego stanu ciemności, to bardzo często uciekają się do samobójstwa. Ponieważ w tym momencie, z powodu słabości duszy i umysłu, szatan kradnie dusze, przekonując je, by targnęły się na swoje życie. Wielu z Moich wyznawców nie rozumnie tego stanu, który taka ciemność może spowodować w duszy, dlatego muszą się mocno modlić za te dzieci, które znajdują się w stanie rozpaczy.

Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, jest zawsze miłosierny i zawsze będzie wspomagał te dusze, z których wiele cierpi do takiego stopnia, że ich umysły nie mogą normalnie rozumować. Grzech ciężki tylko wtedy może być popełniony, kiedy osoba w pełnej zdolności umysłowej ma jasne intencje, gdy ona lub on wie, że to, co czyni, jest złe. Tak więc, proszę, nie sądźcie, że takie dusze są całkowicie stracone, bo wielu nie wie, co czyni.

Wiedzcie, że Mój Ojciec nie akceptuje eutanazji i nie toleruje jej, ponieważ żaden człowiek nie może świadomie odbierać życia drugiemu. Nie można wskazać żadnej racji, która mogłaby to usprawiedliwić w Imię Mojego Ojca. Można wskazać na tolerancję wraz z argumentem humanitarnego traktowania, by usprawiedliwić ten czyn, ale nikt, poza Bogiem Wszechmogącym, nie może decydować o dacie śmierci, bo nie jest to prawem człowieka. Człowiek nigdy nie otrzyma prawa, by popełniać ten grzech śmiertelny.

Człowiek przytacza wszystkie wymówki, kiedy odbiera życie drugiemu, ale żadna z nich nie zostanie uznana za uprawnioną, w żadnych okolicznościach. To odnosi się do egzekucji, grzechu aborcji i eutanazji. Usiądźcie teraz, wy wszyscy, i zapamiętajcie - będziecie surowo sądzeni, jeżeli złamiecie najświętsze ze wszystkich przykazań Mojego Ojca: Nie zabijaj. Zapamiętajcie, że jest tylko jeden Bóg i tylko On może decydować, kiedy życie ma być zabrane. Złamiecie to przykazanie z pełną świadomością tego, co czynicie, a będziecie cierpieć męki piekielne na wieki.

Proszę, błagam was, nie uginajcie się pod naciskiem szatana, który nieustannie zachęca was do odbierania życia, tak by mógł kraść dusze, które inaczej należałyby do chwalebnego Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Boski Zbawiciel

Nauczyciel i Odkupiciel

Jezus Chrystus2012-07-15 15:45 - Maryja Panna: Kościół mojego Syna na Ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak mój Syn został potraktowany za pierwszym razem


Moje dziecko, ból znoszony przez mojego Syna i Jego uczniów w czasie Jego Misji na Ziemi jest identyczny z tym, który ma być odczuwany przez Jego wyznawców, gdy On przygotowuje się do przyjścia w chwale.

Podczas pobytu mojego Syna na Ziemi, doświadczył On ogromnych trudności. Bardzo niewielu w Jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby Go słuchać.

Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi spoglądali na Niego z góry.

Mimo to został przywitany z radością przez prostych ludzi i Jego Słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli oni ujrzeć Prawdę, o której mówił.

Jego Słowo wywoływało strach i niepewność w wielu kręgach, lecz niewielu mogło zlekceważyć mądrość Jego nauk.

Mój Syn doprowadził do podziału, choć to nie było Jego zamiarem.

Jego zwyczajne zachowanie przyczyniło się do tego, że niewielu mogło pogodzić się z faktem, iż był Synem Bożym.

Wielu z nich pytało, jak Syn Człowieczy może być takim zwykłym, prostym człowiekiem?

Wyparli się Go, gdyż myśleli, że Mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch wśród przedstawicieli najwyższych szczebli Kościoła.

Mój Syn nie mógł sprawić, aby przywódcy Kościoła w tamtych czasach Go słuchali. Ich duma nie pozwalała im na słuchanie Prawdy.

Tak samo będzie teraz, gdy mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem.

Tym razem Jego Święte Słowo dane tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w Kościele mojego Syna na Ziemi.

Kościół mojego Syna będzie głuchy na dar proroctwa. Zaprzeczą proroctwu, ponieważ nie będą chcieli go słuchać.

Uczniowie mojego Syna będą atakowani przez przywódców Kościoła katolickiego na Ziemi i oskarżani o fałsz.

Chociaż Nauczanie mojego Syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego Święte Słowo, które jest im teraz przekazywane.

Oświadczą, że te orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym.

Dzieci, musicie zawsze pamiętać, że mój Syn nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze Swoim Kościołem na Ziemi, gdyż On jest Kościołem.

Prawda jest nadal taka, jaka była zawsze.

Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, gdyż głos mojego Syna jest odrzucany i ignorowany, podobnie jak było za pierwszym razem.

Nie pozwólcie, aby was pozbawiono Daru Jego Zbawienia, ostatniego aktu Jego Miłosierdzia na Ziemi.

Jak wiele cierpliwości mój Syn okazywał przez tak długi czas. Prawdę dano ludzkości wtedy, gdy mój Syn cierpiał Mękę na Krzyżu.

Została ona wzmocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które na przestrzeni wieków zostały oświecone przez moc Ducha Świętego.

Teraz nadszedł czas na ponowne przyjście mojego Syna i tylko ci, którzy rozpoznają Jego głos pod wpływem daru Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia.

Kościół, podobnie jak to miało miejsce podczas pobytu mojego Syna na Ziemi za pierwszym razem, odrzuci Jego Słowo, gdy przygotowuje się On do swojego Powtórnego Przyjścia.

Ani Go nie rozpoznają, ani nie przyjmą.

Niczego się nie nauczyli.

Módlcie się, aby te odważne dusze w Kościele, którzy rozpoznają Jego głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do życia wiecznego w tym decydującym momencie w historii.

Wasz ukochana Matka

Matka Zbawienia2012-07-15 17:45 - Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody


(Otrzymane podczas adoracji Najświętszego Sakramentu)

Moja najdroższa córko, trudno Moim dzieciom pozostać wolnymi od grzechu z powodu przekleństwa rzuconego na nich z ręki węża.

Nigdy nie oczekuję, żeby Moje dzieci w każdej chwili były całkowicie wolne od grzechu, gdyż to jest niemożliwe.

Ważne jest, aby każdy, kto zna nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi starał się żałować za swoje grzechy tak często jak to możliwe.

Przez pokutę łatwiej będzie pozostać w stanie łaski, a to stworzy barierę dla dalszej pokusy.

Moje dzieci, jesteście teraz świadkami wielkich, nieprzemijających zmian w świecie. Nastąpią one po Ostrzeżeniu.

Chociaż wielu będzie ignorować te orędzia z nieba, ważne jest, aby ci, którzy przyjmują je jako Słowo Boże przygotowali się.

Jesteście ogniwem w Mojej zbroi przeciw wrogowi i przez wiarę będę podnosić was i chronić przed prześladowaniami.

To dzięki waszej miłości do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata będę mógł ocalić te dzieci, które nie mogą znieść Światła Boga.

Wasze uświęcenie miłością, cierpieniem i modlitwami będą dla nich łaską ratującą ich od ognia piekielnego.

Nie bójcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie potrafią zobaczyć, ale nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie.

Przygotowania są zakończone i nadszedł czas, aby rozpocząć zmiany, gdyż nie pozwolę Bestii ukraść dusz.

Interwencja obiecana ludzkości od tak dawna nastąpi bardzo szybko, a potem zacznie się walka o ratowanie Moich dzieci.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, bo kiedy opadnie, to po to, aby ukarać tych, którzy próbują zniszczyć Moje dzieci.

Powstrzymam ich od oszukiwania dusz.

Powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody, jeśli nadal będą odtrącać Rękę, która je żywi.

Oni zostali ostrzeżeni. Wy, Moje ukochane dzieci pomożecie Mojemu Synowi, aby ich zbawił.

Nie bójcie się, ponieważ ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko są chronieni, ale otrzymują łaski do bronienia Słowa Bożego, aby jak najwięcej dusz otrzymało Dar Życia.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy2013-07-15 17:52 - Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki


Moja szczerze umiłowana córko, muszę dotrzeć do Moich kapłanów, którzy teraz zaczynają zdawać sobie sprawę, że Ja mówię do świata przez te Orędzia w tym właśnie czasie.

Musicie być ostrożni. Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.

Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:

"Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz z ich religiami - jesteście obłudnikami."

Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna - że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego - wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.

Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno - nie będzie się już głosić Mojej Boskości.

W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.

Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję - oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.

Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.

Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.

Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy

Mój Panie, otwórz mi oczy.

Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce

na oszustwa.

Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.

Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.

Wasz Jezus2014-07-15 18:00 - Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało Moje Ciało


Moja szczerze umiłowana córko, świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało Moje Ciało. Moje Słowo jest rozrywane na strzępy, a wielu z tych, którzy mówią, że posiadają dużą wiedzę na temat Mojego Nauczania, będą obojętni na prześladowania, które zostaną zadane Mojemu Kościołowi. Tak jak zostałem przeklęty podczas Mojego Ukrzyżowania przez tych, którzy z dumą chwalili się swoją najwyższą znajomością Moich Dróg, tak samo potępią Mnie teraz po raz drugi, gdy przychodzę upomnieć się o Moje Królestwo.

Niewdzięczne dusze, pozbawione prostoty i pokory, nigdy nie zaakceptują głosu tych, których uważają za niegodnych głoszenia Prawdy. Oni nigdy nie zaakceptują Prawdy, ponieważ gdy przyjmą fałsz w Moje Imię, w ich sercach nie będzie miejsca dla Ducha Bożego, by zalał ich dusze. Zamiast przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie - Dzień, który obiecałem światu - oni odwrócą się plecami. Z powodu swoich dumnych i zatwardziałych serc, nie rozpoznają Bożych Znaków wysłanych po to, by otworzyć ich serca w gotowości dla Mnie. Będą też robić wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać Słowo Boże od dotarcia do każdego grzesznika na świecie i dlatego nigdy nie pozwolę im o tym zapomnieć.

Ten, kto utraci dla Mnie jakąś duszę, utraci swoją własną. Ten, kto blokuje Moją Drogę nie będzie się miał dokąd zwrócić. Ten kto potępia wbrew Woli Boga, będzie potępiony. Czego naprawdę nauczyliście się ode Mnie, jeśli nie potraficie przypominać Prawdy Mojej Obietnicy ponownego przyjścia? Moje Królestwo przyjdzie na Ziemię, tak jak jest w Niebie i ci, którym nie udało się pojąć tego, co powiedziałem, nie będą nadal nic rozumieli. Zmarnują oni Łaski, jakie obecnie zsyłam i zabarykadują się w więzieniu o takiej ciemności, że zostaną oślepieni przez Moje Światło tego Wielkiego Dnia.

Mój czas jest bliski i jest go tylko tyle, abym mógł was przygotować. Moja Miłość pozostaje tak Wielka, jak jest Miłosierna, ale wy sami także musicie sobie pomóc, gdyż nie jest łatwo stać się godnym Mojej Obietnicy Zbawienia.

Wasz Jezus