abiorę was na Łono Mojego Umiłowanego Ojca, który kocha was z żarliwością rodzica o wrażliwym sercu.


Moje Orędzia przyniosą łzy nawrócenia

czwartek, 14 lipca 2011 12:30

Moja szczerze umiłowana córko, nie wolno ci nigdy zapomnieć, że z tych, którzy przemawiają w Moim Imieniu, będzie się drwić, będą wyśmiewani i przedstawiani jako głupcy. To jest ten krzyż, o którym mówię. Nigdy nie miej rozczarowań, gdy tak się będzie dziać.

Wielu teraz kwestionuje Moje święte Słowo. Niektórzy czynią to w formie szczerych pytań, których podstawą nie jest jednak miłość do Mnie, podczas gdy inni celowo starają się sprawić, aby Moje Słowo wydawało się głupie i bezsensowne. Moje dzieci muszą zaakceptować, że nasilę teraz Moje Orędzia do was wszystkich z powodu braku czasu. Jest bez znaczenia, że Moje Słowo jest kwestionowane; a wy bądźcie radośni, bo wiecie, że kiedy będę przemawiał do Moich dzieci w ten sposób, wtedy się będą pojawiać przeszkody. Dzięki temu będziecie wiedzieć, że to jestem Ja. Jeżeli podczas czytania Moich Orędzi u Moich dzieci pojawią się łzy, to będą wiedzieć, że są to łzy nawrócenia - Dar dla was wszystkich i każdego z osobna poprzez Moc Ducha Świętego.

Wiele Moich dzieci odczuwa zakłopotanie, bo kiedy Moje Słowo jest dawane światu w ten sposób, mogę zakłócać ich zwyczajną codzienność. Moje Słowo nie wszystkim duszom przyniesie poczucie szczęścia, ponieważ czasami prawda może być przerażająca. Jeżeli usiądą wpierw i pozwolą, by Mój pokój zalał ich dusze przez poddanie się Mojej Świętej Woli, doświadczą prawdziwego ukojenia. Ufajcie Mi, dzieci. Nie próbujcie wymazać Mnie z pamięci. Słuchajcie uważnie, co mówię, a zabiorę was w podróż do Zbawienia Wiecznego.

Pamiętajcie, że Bóg Ojciec zarządza teraz Swoim Królestwem, którego żaden człowiek nie może zniweczyć. Wszelka próba dokonania tego zakończy się niepowodzeniem. Gdy grzesznicy będą kontynuować obrażanie Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, Jego Ręka będzie gotowa, by szybko opaść. On się będzie powstrzymywać, ze względu na Ostrzeżenie, do czasu, aż nastąpi nawrócenie. Wy wszyscy, którzy nie przyjmujecie Prawdy, musicie wiedzieć, że macie już niewiele czasu, by przygotować swoje dusze.

Módlcie się za wszystkich, za każdego z was, tak by dusze mogły być uratowane.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król ludzkościNie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

sobota, 14 lipca 2012 13:15

Moja szczerze umiłowana córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego.

Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu.

Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego jedynego Syna, jako ofiarnego Baranka, umożliwił całej ludzkości uzyskanie zbawienia i życia wiecznego.

Adam i Ewa otrzymali życie wieczne jako dar. Potem z powodu plamy grzechu i nieposłuszeństwa został im zabrany.

W związku z tym człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie, niedoskonałe, a ziemia stała się nędzną namiastką bogatej i wspaniałej ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Edenu.

Wówczas Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny obdarzył zbawieniem tych, którzy przyjęli Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, jako drogę do Jego Nowego Raju.

Tylko dzięki Mnie możecie zostać przyjęci przez Mojego Ojca.

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie.

Pamiętajcie, że jest wiele dzieci Bożych, które z powodu swojej niewiedzy, nie uznają Mnie, Zbawiciela Ludzkości. Ale dzięki Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu, Prawda zostanie im ujawniona poprzez boską interwencję.

Wszyscy ludzie są równi w oczach Mojego Ojca, który chce zjednoczyć wszystkie te dusze w Sobie. On kocha ich wszystkich.

Gdy zobaczą dowód uznają, że to Bóg Najwyższy dał im dar życia wiecznego przez Moją Ofiarę na Krzyżu. W ten sposób wszyscy będą czcić jednego Boga.

Ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was.

Teraz idź, Moja córko i spraw, aby Moje orędzia zostały przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu dziecku Bożemu.

Włącznie z poganami i tymi o sercach z kamienia.

Nie ma znaczenia czy plują na ciebie czy odmawiają słuchania, trzeba im przekazywać te orędzia.

Każdy człowiek lub ten, który wyznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, a nie chce uznać faktu, że chcę przekazać Święte Słowo Boże wszystkim religiom, nie jest prawdziwym chrześcijaninem.

Tak wielu odrzuciło te, Moje orędzia do świata, gdyż obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię łącznie z Ateistami.

Nie macie prawa sądzić, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie jesteście kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Błogosławieni jesteście i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości, Mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie Swoje dzieci.

Na was, Moi wyznawcy, spoczywa wielka odpowiedzialność ze względu na dany wam Dar Prawdy.

Waszym obowiązkiem jest rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome Mojego istnienia.

Wasz JezusTęsknię za nimi. Bez nich nie mogę odczuwać pełni

niedziela, 14 lipca 2013 21:50

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy daję ci Dar widzenia dzieci Bożych Oczami Boga dokądkolwiek idziesz, nie jest to bez powodu.

Za każdym razem, gdy widzisz małe dziecko, a w swoich żyłach czujesz przypływ Mojej Miłości, to jest Moja Miłość jaką ich darzę. Kiedy widzisz nastolatków spacerujących i śmiejących się ze swoimi przyjaciółmi i odczuwasz do nich przypływ matczynej miłości, to wiedz, że to co czujesz, to jest Miłość Boga. Gdy widzisz ludzi starszych i nadal czujesz tę miłość, to znów odczuwasz Moją Miłość.

Kiedy patrzysz na dusze, które przysparzają innym strasznego cierpienia z powodu swojej niegodziwości i czujesz dla nich litość, wiedz także, że to Moja Miłość przepływa przez ciebie. Wiedz, że ci, którzy na wszystkie sposoby Mi się przeciwstawiają, nadal wypełniają Mnie Miłością do nich, bo jak mógłbym ich odrzucić. Są Moi. Kocham ich. Płaczę za nimi. Tęsknię za nimi. Ja Jestem chory z powodu niepokoju o nich. Jak wielki sprawiają Mi ból, ale będę walczył ze złym duchem do ich ostatniego tchnienia na tej ziemi, o ich godne pożałowania dusze.

To czemu Mój Ojciec daje życie, należy do Niego. To, co jest Jego, jest Moje. Umarłem za nich, choć nawet Mnie przeklęli. Oni nadal to robią. Tęsknię za nimi. Bez nich nie mogę odczuwać pełni. Dlatego chętnie wciąż na nowo przechodziłbym Moje Ukrzyżowanie, gdybym mógł przyciągnąć ich w Moje Ramiona.

Jak mogę odpoczywać, Moja córko, bez słodyczy ich nawrócenia? Ale oni muszą przyjść do Mnie z własnej wolnej woli. Mogę ich okryć Moją Miłością i Łaskami. Mogę zalać ich dusze wszelką Łaską, ale aby przyjęli te Dary muszą ulec Mojej Świętej Woli i poddać się Mnie. Nie mogę wykorzystać Mojej Boskości, aby narzucić im Moją Wolę, ale mogę dzięki Hojności Mojego Ojca wziąć Moje wybrane dusze i poprosić je, aby przyjęły Mój Ból w zamian za te dusze. Ta cudowna interwencja będzie jednym ze sposobów, którym uratuję większość ludzkości.

Módl się, Moja ukochana córko, do Mnie, twojego Jezusa o siłę, aby darować Mi więcej cierpienia. Jeśli przyjmiesz tę szczególną prośbę, uroczyście obiecuję, że uratuję dziesiątki milionów dusz więcej. Nie bój się. Będziesz silna i tym razem uczynisz to z radością w swoim sercu.

Idź, Moja córko, przyjmij Moją Prośbę. Nie bój się jej, gdyż sprawisz Mi największą radość, jeśli oddasz Mi te nowe doświadczenia. To Ja będę tym, Który będzie cierpiał ból, nie ty. Twój ból będzie krótki, ale przez przyjęcie go, będę mógł zrealizować Moje pragnienie, aby ocalić Moje biedne dzieci, które są oddzielone od Mnie.

Dziękuję, że odpowiedziałaś na Moje Wołanie. Otwórz swoje serce na Moją prośbę, a pomogę ci na każdym kroku tej drogi. Dla ciebie będzie to po prostu kolejna próba, o której szybko i łatwo zapomnisz. Dla Mnie oznacza to, że dusze, które mogłyby pójść do piekła, będą Moje, w Moim Królestwie.

Twój Jezus