Bądźcie świadomi tego, że codziennie idę z każdym z was, Moi Umiłowani, Wyświęceni Słudzy.


Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba

sobota, 11 sierpnia 2012 18:10

Moja szczerze umiłowana córko, deszcze, które spadną na całym świecie są odpowiednikiem potopu łez, które wypływają z Moich oczu, gdy patrzę na dzieci Boże błąkające się tak daleko od drogi zbawienia wiecznego.

Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba.

Wszędzie powstaną doliny łez, a odpowiedzialnością za nie obarczy się zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie. Ale tak nie będzie.

Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Oni nie szanują Mnie, Jego Umiłowanego Syna. Natomiast pochłania ich obsesyjna namiętność do fałszywych bogów.

Co mam na myśli?

Ci ludzie tworzą bohaterów i idoli w świecie telewizji, mody, muzyki i sportu.

Następnie podnoszą ich do poziomu ludzkich idoli oddając im hołd.

Wtedy czczą ich w sposób, który nie tylko im szkodzi, ale także tej osobie, którą wywyższyli.

Oni wierzą, że ci idole są święci i zrobią wszystko, aby naśladować ich styl życia, sposób ubierania się, osobowość, a nawet wygląd.

To sprowadza się do pogaństwa.

Wszystko to zostało przepowiedziane, Moja córko.

Świat będzie czcić fałszywych bogów.

Te osoby kochają swoje ciała, samych siebie, a w ich zatwardziałych sercach mieści się niewiele miłosierdzia czy miłości dla bliźnich.

Ich serca skamieniały.

Oni nie kochają Boga. Zamiast tego, upadli pod urokiem szatana, który umieścił te przekonania i myśli w ich głowach.

Nie mają szacunku do ludzkiego ciała.

Ciało jest stworzone przez Boga i jako takie, jest świątynią, w której powinna mieszkać obecność Boga.

Gdy szatan kusi ludzkość, skupia się na ciele i jego dążeniu do przyjemności przez zmysły.

Dlatego ludzkość kocha teraz swoje ciała do tego stopnia, że umieszcza je na piedestale.

Nie zadowoleni ze sposobu, w jaki to ciało zostało uczynione przez Boga, nieustannie starają się poprawić, zmienić i ulepszyć ludzkie ciało, stosownie do własnego rozumienia doskonałości.

Sposób, w jaki, w szczególności kobiety, zmieniają swoje ciała i pokazują je światu w niemoralny sposób, budzi we Mnie wstręt.

Te kobiety, które grzeszą poprzez pokazywanie swoich ciał bez żadnego wstydu, jednak mogą sobie nie zdawać z tego sprawy. Uważają, że nadużywanie ciała, z którym się urodziły jest do przyjęcia i afiszują się nim w sposób, który może być przyczyną grzechu.

Ich miłość własna jest jednym z największych grzechów pychy. Następnie przekonują młode dziewczyny, że dopuszczalne jest publicznie pokazywanie ich ciał w ten sposób.

Tak wiele grzechami ciała panoszy się w świecie i są one uznawane za dopuszczalne.

Jednak one wszystkie podlegają karze po śmierci. Grzech nie tylko jest popełniany, ale jest przedstawiany jako dobro.

Cudzołóstwo jest dziś dopuszczalne i pochwalane.

Morderstwa już nie wstrząsają i nie ma już szacunku dla ludzkiego życia.

Niemoralność seksualna jest powszechna i usprawiedliwiona.

Dni takiego grzesznego zachowania dobiegają końca.

Dopóki ludzkość nie zaakceptuje tego, że grzech zawsze pozostaje grzechem, nie przysługuje jej prawo do przejścia przez Bramy Raju.

Z powodu każdego grzechu jakiego się dopuszczacie, części ciała używane przy popełnieniu tego grzechu, zostaną spalone i oczyszczone w Czyśćcu.

Jeśli będziecie w stanie grzechu śmiertelnego, na wieczność poczujecie ból ognia przeszywający te części ciała, które zostały użyte do popełnienia grzechu. Nie będzie końca tego cierpienia.

Dlaczego, dlaczego nie słuchają swoich serc. Tak wiele osób wie, że to co robią jest złe, ale bez względu na to dalej grzeszą, ponieważ jest to akceptowane w oczach świata.

Przemysł rozrywkowy i medialny stworzył fałszywą akceptację takich zachowań i wiele niewinnych dusz zostało zepsutych kłamstwami.

Tylko Prawda może je teraz uratować. Otrzymują Księgę Prawdy, ale czy będą słuchać? Szatan i jego upadli aniołowie zrobią wszystko, aby tak się nie stało.

Nastąpi to dopiero wtedy, gdy zostaną zesłane kary z niebios, aby zmusić ich do odrzucenia swoich pustych, bezużytecznych i obrzydliwych nawyków. Albowiem będą zbyt zajęci, aby przetrwać lub i o to, aby mieć co włożyć do ust.

Niestety, tylko poprzez takie kary ludzkość na tej ziemi można oczyścić.

Dzięki darowi oczyszczenia za życia, otrzymują oni szansę uniknięcia jeziora ognia.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus ChrystusChrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej

poniedziałek, 11 sierpnia 2014 17:36

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest zalany nową formą duchowości, obejmującą wiarę w nadrzędną istotę - tę, którą nazywają chrystusem - ale tu nie chodzi o Mnie, Jezusa Chrystusa. Szatan w postaci Lucyfera, nazywany Królem Światłości, jest ubóstwiany nie jako zło, ale jako ten, który wykonuje czyn dla Boga. Ideologia ta jest popierana przez tajne sekty, które przygotowują się do zniszczenia chrześcijaństwa. Wielu zostanie wciągniętych do okultystycznych i magicznych praktyk, ponieważ pożądają ekscytacji. Gdy już zostaną wciągnięci, staną się pionkami, a z czasem opętanymi przez złego ducha.

Wielu ludzi jest pozbawionych duchowej satysfakcji i pragną pokoju. Jakakolwiek ideologia, która twierdzi, że przyniesie im samorealizację, pokój, spokój i głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, będzie dla nich atrakcyjna. Wielu jednak będzie brzydziło się pójść za Mną, Jezusem Chrystusem, ponieważ przez społeczeństwo będę skazany na pobyt w wnętrznościach Ziemi. Uspokoją się jednak, gdy zostaną nakarmieni fałszywą doktryną, według której wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest kłamstwo, gdyż do Boga można przyjść jedynie przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ja Jestem Jedno w Tym, Który wszystko stworzył. Jest tylko jeden Bóg, a Ja, Jezus Chrystus, Jestem Słowem, które stało się ciałem po to, by cała ludzkość znów mogła ozdrowieć. Beze Mnie nigdy nie będziecie mogli się spełnić ani w tym ani w przyszłym życiu.

Powiedzą ludziom, że najważniejszym celem jest dążenie do swojej wolności - wolności za wszelką cenę. A prawdziwe oddawanie czci Bogu oznacza utracenie swojej zdolności do służenia jedynie własnym interesom i, jako takie, chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej. Służyć Bogu, jakiemukolwiek Bogu, stanie się celem wielu ludzi poszukujących Prawdy. Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg - w swojej nieskończonej Sprawiedliwości - zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i mających władzę, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się nabierać na kłamstwa, które płyną z ust nikczemników.

Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna droga do Boga. Żadna inna droga, niezależnie od tego, jak efektownie może być wam przedstawiona, nie może prowadzić do Ojca, tylko ta, która wiedzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Wasz Jezus