Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z wielką Miłością i współczuciem dla was wszystkich.


Nie bądźcie przerażeni, nawrócenie przyniesie poczucie wielkiej miłości i pokoju

niedziela, 10 lipca 2011 10:10

Moja szczerze umiłowana córko, wiele Moich dzieci jest przerażonych Moimi Orędziami i trudno im się z nimi pogodzić, ale proszę, posłuchajcie Mnie teraz. Zło, które wzmaga się na świecie, jest z ręki ludzkości, poprzez grzech. Nie może tak dalej być. Proszę, nie lękajcie się, bo nie zmieni to planów, które są obecnie realizowane przez nikczemną jedną światową grupę. Wy, Moje dzieci, musicie zostać uświadomieni odnośnie do tego, co się dzieje. Ważne jest, żeby każdy został ostrzeżony o działaniach tej grupy i ich złowrogich planach, które wytworzyli w celu kontrolowania was.

Proszę, przyjmijcie Ostrzeżenie

Moje Ostrzeżenie, ten wielki Akt Miłosierdzia, jest tak wielkim Darem Miłości, dlatego przyjmijcie je, ponieważ przyniesie wiele nawróceń. Nawrócenia będą tak powszechne, że stworzy to uczucie wielkiej miłości i pokoju, kiedy Moje dzieci przez to Wielkie Wydarzenie staną się pokorniejsze. Siła będzie leżeć w ich liczbie. Im więcej ludzi uwierzy w Prawdę, tym słabszy wpływ wywrze nowa światowa grupa. Modlitwa, i to dużo modlitwy, może zapobiec wielu szkodom, które spróbują wam wyrządzić. Nie zapominajcie więc, proszę, modlić się Różańcem świętym oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia, ponieważ razem pomogą odsunąć znaczącą część tego zbliżającego się zła. Idźcie teraz i nie lękajcie się. Oczekujcie z zapałem Nowego Początku, nowego pokoju, gdy zło zostanie wyeliminowane na rzecz dobra.

To jest Moja obietnica dla was, dzieci.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus ChrystusMatka Zbawienia: Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre

środa, 10 lipca 2013 13:26

Moje dziecko, jest odpowiedź na twoje modlitwy i mój Syn będzie interweniował z powodu twojej szczególnej intencji. Musisz się modlić za wszystkich na świecie, którzy błędnie uważają, że zło jest dobre. Ta pajęczyna oszustwa okryła ludzkość do tego stopnia, że wielu nie potrafi już odróżnić Praw Bożych od nikczemności złego ducha, kiedy uwidacznia się on między wami.

Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre - dla dobra wszystkich - podczas, gdy w rzeczywistości, ukrywają one grzech śmiertelny w Oczach Boga.

Szaleje bitwa między tymi, którzy zachowują Boże Prawa a tymi, którzy je bezczeszczą. Ci, którzy publicznie przestrzegają Bożych Praw są demonizowani i uznawani za okrutnych i złych. Oszustwa i kłamstwa, które wypełniają tych, którzy twierdzą, że kochają ludzkość, są wyraźnie widoczne, gdy publicznie usprawiedliwiają grzech śmiertelny. Jak bardzo przebiegły jest zły duch. Tak niewielu rozumie jego wpływ na swoje życie lub to jak zniekształca on ich rozumowanie.

Niech pocieszy was, drogie dzieci, świadomość tego, że ja, Matka Zbawienia, mogę pokonać złego ducha pośród was. Musicie wołać mnie za każdym razem, gdy czujecie się opanowani przez moc, którą okazuje on w waszych narodach. Zniszczę jego wpływ, gdy złożycie swoje prośby przede mną.

Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (113) Aby pokonać zło w waszym kraju

O Matko Zbawienia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.

Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Nigdy nie wolno wam przyjmować argumentów, które pozwalają na wprowadzanie niegodziwych praw, które narzucają wam jak macie żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Jeżeli te prawa przenikną wasze ziemie, zniszczą dusze.

Ufajcie mi, Matce Zbawienia, że pomogę uratować dusze tych, których kochacie i wśród których pracujecie. Wołajcie mnie, a obiecuję, że okryję wasz naród moim Najświętszym Płaszczem.

Wasza ukochana Matka

Matka ZbawieniaBóg Ojciec: Kłamstwa o stanie waszych gospodarek, którymi jesteście karmieni, mają na celu was oszukać

środa, 10 lipca 2013 13:41

Moja najdroższa córko, wojna wybuchnie na całym Bliskim Wschodzie i wkrótce Mój ukochany Izrael będzie cierpiał straszliwą nienawiść. Ludzie w całej tej części świata będą tracić życie na bardzo dużą skalę, ponieważ zły duch będzie pożerał życie, a w wielu przypadkach i dusze Moich dzieci.

Wzajemna nienawiść Moich dzieci wyleje się na inne kraje, gdy Bitwa Armagedonu się nasili i wrośnie tak, że ogarnie cały świat. Nienawiść wywołana w wyniku inwazji szatana i jego demonów będzie znakiem tak widocznym, że bardzo niewiele dusz, niezależnie od tego jaką mają wiarę we Mnie, Stwórcę wszystkiego co jest, nie będzie w stanie odczuć ducha zła, który rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus.

Wiele wojen, w tym walki wewnątrz rządów wszystkich narodów wybuchną w tym samym czasie. Gdy Moje Ręce już obniżyły się z łagodnymi karami, wiedzcie, że zmiażdżę tych, którzy ranią Moje dzieci. Nastąpi to wówczas, gdy walka o dusze będzie narastać i rozszerzać się na wiele sposobów.

Kłamstwa o stanie waszych gospodarek, którymi jesteście karmieni, mają na celu was oszukać i pozbawić tego, co posiadacie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, bym powstrzymał tych, którzy rządzą waszymi walutami, aby nie zabrali wam wszystkiego, co macie. Wiedzcie, że gdy Moja Prawa Ręka ześle kary na nikczemnych, to Moja Lewa Ręka podniesie was i weźmie pod Moją Ochronę i zaspokoję wasze potrzeby.

Zmiany przepowiedziane w Mojej Świętej Księdze są obecnie przedstawiane światu. Walki się rozszaleją, życia będą tracone, kraje ucierpią poprzez zawirowania ekologiczne, plony będą stracone, a wielu z was będzie prześladowanych przez swoje rządy. Najgorszą będzie bitwa duchowa, w której każde działanie będzie się sprowadzało do tego, abyście obrócili się przeciwko Mnie.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy