Kocham was i prowadzę


Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że ​​te orędzia są autentyczne

poniedziałek, 06 sierpnia 2012 16:06

Moja szczerze umiłowana córko, jest wielu Moich oddanych wyznawców, którzy planują przeprowadzenie akcji, aby zniszczyć tę misję.

Pamiętajcie, że tymi, którzy odrzucą Moje Słowo w tych orędziach nie będą, tak jak się spodziewacie, niechrześcijanie i ateiści.

To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, co będzie bolało Mnie najbardziej.

Oni są zaćmieni przez oszustwo króla kłamstw, który wysłał wielu upadłych aniołów do takich dusz. Nie zadowalając się odrzucaniem Moich Świętych orędzi, będą oni zabiegać o jak największe wsparcie wśród Moich kapłanów, aby szkodzić tej misji.

Takie dusze nigdy nie przestają zadawać sobie pytań, dlaczego to robią. Dlaczego odczuwają do ciebie, Moja córko, taką nienawiść. Dlaczego Moje Święte Słowo tak bardzo ich niepokoi.

Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że te orędzia są autentyczne.

Jeśli bowiem pojawia się tak silna opozycja i kiedy święci ludzie są tak bardzo prowokowani do ataku na Boskie orędzia, możecie być pewni, że pochodzą one od Boga.

Kiedy zaprzeczają Mojemu Słowu, to tak bardzo Mnie to przeszywa, że płaczę ze smutku, iż Mnie nie rozpoznają. Ale niech tak będzie. Z czasem poznają Prawdę.

Nastąpi to wtedy, gdy celowo rozpoczną odciąganie dusz od Mojego Miłosierdzia, mówiąc, że one Mnie bardzo obrażają.

Jeśli są oni odpowiedzialni za dusze, którym odmawiają zbawienia, zostaną ukarani.

Ich kara będzie jedną z najgorszych, gdy będą próbowali bronić swoich działań, choćby dla jednej zagubionej duszy. Ich działania mogą spowodować, że dusza, która w przeciwnym wypadku nawróciłaby się, może znosić ostateczne cierpienia w ogniu Piekła.

Wtedy, gdy będą się starać szkodzić Słowu Bożemu, to ich wcześniejsze dobre uczynki staną się bezużyteczne. Jaki z nich pożytek, gdy uczynkami płynącymi z nienawiści do Boga, przeciwstawiają się tak wartościowym czynom?

Zwracam się do nich. Ten dzień, gdy staniecie przede Mną, aby odpowiedzieć za tak małoduszne działania, będzie dla was bardzo trudny.

Nie tylko będziecie musieli odpowiedzieć za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć za kłamstwa, które rozsiewacie wśród ludzi o Mnie, Moim Świętym Słowie.

Czy to strach przed Moim Świętym Słowem prowadzi was do takiej nikczemności? Strach pochodzi od szatana. Duma również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że wasze przekonanie o swojej dobrej orientacji w Moim Piśmie Świętym bierze się stad, iż sami orzekacie o tym, że wiecie więcej niż w rzeczywistości?

Znajdujecie błędy w Moim Świętym Słowie tak, jak faryzeusze. W ten sposób twierdzicie, że Prawdę znacie lepiej niż Bóg.

Pamiętajcie, że im więcej szerzycie kłamstw o Moim Świętym Słowie, tym bardziej grzeszycie przeciwko Słowu Bożemu.

Ten grzech, przeciw prorokowi Pana jest jednym z najbardziej potępianych przez Mojego Ojca.

Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli przeciwko prorokom Pana zostali ukarani. Ponieważ kiedy próbują powstrzymać Słowo Boże, przekazywane światu, aby zbawić dusze, przeciwdziałają oni zbawieniu dusz.

Z tego powodu zostaną obaleni, gdyż nic nie powstrzyma przekazywania Słowa Bożego Jego cennym dzieciom.

Wasz JezusMatka Zbawienia: Nie akceptujcie tolerancji dla pogan, aby nie przejęli kościołów Boga

wtorek, 06 sierpnia 2013 17:37

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy atakują te Orędzia od Najświętszej Trójcy, ponieważ oni odwracają cię od tego Dzieła. Pamiętaj, ta Misja będzie atakowana bardziej niż inne ze względu na jej powagę. Kpiny, ośmieszanie i krytyka będą trwały aż do ostatniego dnia, kiedy pojawi się Końcowe Orędzie.

Plan skompromitowania tych Orędzi nasili się, a nienawiść wzrośnie, więc proszę, bądź gotowa. Te Orędzia nie będą mogły zostać zignorowane przez wierzących lub niewierzących, gdyż Słowo Boże nigdy nie przejdzie niezauważone. Nienawiść do Boga w świecie już teraz jest wszędzie, a ci, którzy głoszą Jego Słowo w tych czasach, będą cierpieli.

Prawda zawsze jest odrzucona, odkąd na początku Bóg posłał swoich proroków, aby ostrzec swoje dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy - Słowa Bożego. Te biedne dusze, które czczą fałszywych bogów, bardzo gniewają mojego Ojca. On jest Bogiem zazdrosnym, ponieważ przez Niego wszystko się zaczęło. On jest Wszechmogący. On jest kochającym Bogiem, ale Jego Gniewu należy się obawiać, gdy poganie atakują tych, którzy Go kochają.

Kiedy dzieci Boże - te, które w Niego wierzą i które Go adorują przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa - próbują zjednoczyć się ze wszystkimi duszami, wszystkich religii, muszą być bardzo ostrożni. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci kochały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodu. Lecz nie pozwoli On na to, aby chrześcijanie z otwartymi ramionami przyjęli pogan do swojego kościoła. Kiedy to nastąpi, poganie zniszczą wszelkie ślady chrześcijaństwa. To zniewaga dla Boga, zabrać Prawdę - Słowo Boże - i pozostawić wolne miejsce na kłamstwa, by ją skalały.

Boży prorocy ostrzegali ludzkość przed niebezpieczeństwami przyjmowania pogaństwa, ponieważ prowadzi to do całkowitego zniszczenia. Gdy to nastąpi, narody, które dadzą przyzwolenie na tę ohydę w swoich kościołach, zostaną zniszczone i niewiele Miłosierdzia będzie im okazane.

Nie akceptujcie tolerancji dla pogan, aby nie przejęli kościołów Boga. Nigdy nie wolno wam zapominać o wielkiej Ofierze złożonej przez Boga, kiedy posłał On swojego jedynego Syna, aby przynieść wam zbawienie. Dzień, w którym przyjmiecie praktyki innych kościołów nie pochodzących od Boga lub kiedy okażecie poważanie dla pogan, będzie dniem, gdy odwrócicie się od Prawdy.

Miejcie oczy otwarte i módlcie się, aby wasze kościoły nie zmusiły was do porzucenia waszej wierności Jezusowi Chrystusowi.

Wasza ukochana Matka

Matka ZbawieniaMatka Zbawienia: Mój syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych Orędzi

środa, 06 sierpnia 2014 11:00

Moje drogie dzieci, uważajcie na tych, którzy prześladują was w Imię mojego Syna, Jezusa Chrystusa, bo będą się oni starannie ukrywać pod maską świętości. Zły duch nigdy nie przedstawi się takim, jaki naprawdę jest, bo jest zbyt przebiegły. Natomiast zbliży się do was za fasadą miłości poprzez dusze, na które ma wpływ i wielu tym zwiedzie. Słowa, których użyje będą mogły wydawać się kojące i kuszące, ale pozostawią one niepokój w waszych duszach.

Kiedy Orędzia są przekazywane światu na polecenie Mojego Ojca Przedwiecznego, one nigdy nie będą stawiać wam żądań. One nigdy nie dadzą człowiekowi władzy nad wami przez zachęcanie was, byście deklarowali wierność jakiejkolwiek żyjącej osobie. Wszelka chwała należy się Bogu. Nikt nie może obiecać wam zbawienia, gdyż ono może przyjść tylko od Boga. Możecie przygotować swoje dusze, jak was uczył mój Syn, Jezus Chrystus i przyjmować Sakramenty. Możecie przyjąć Dary Łask dane wam przeze mnie, Niepokalaną Dziewicę Maryję, ale nie potrzebujecie pozwolenia od kogokolwiek, aby ono uczyniło was godnymi służenia mojemu Synowi w tej czy innej misji ustanowionej w Niebie.

Bądźcie ostrożni wobec wrogów mojego Syna, ponieważ oni są wszędzie, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby zaślepić ludzkość na Prawdę Obietnicy mojego Syna o powtórnym Jego przyjściu. On wkrótce wróci i wtedy Prawda będzie znana i wszystko, co obiecał, wyjdzie na światło dzienne. Aż do tego wielkiego Dnia Pańskiego musicie skupić się jedynie na moim Synu i całkowicie Mu zaufać. Mój Syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych Orędzi, ostatnich tego rodzaju, a każdy kto twierdzi inaczej, nie pochodzi od Niego.

Ufajcie, ufajcie, ufajcie w Miłosierdzie mojego Syna. Słuchajcie, czego was uczył - wszystko jest zawarte w Piśmie Świętym. Jego Słowo jest proste. Ono nie jest skomplikowane. Wystarczy postępować zgodnie z Jego Nauczaniem, które trwa od ponad dwóch tysięcy lat, a wtedy odnajdziecie pokój.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia