Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham.


2011-08-02 20:15 - Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości


Przychodzę w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Bogiem Ojcem i chcę mówić do całego świata. Moim zamiarem jest chwilowo wstrzymać surowość kary, aby dać ludzkości szansę otwarcia serc na Prawdę Mojego Istnienia. Oni, Moje najdroższe dzieci, muszą wiedzieć, że Ja Jestem Bogiem - najpierw Miłosierdzia, a następnie Sprawiedliwości.

Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone do nadzwyczajnych granic. Z powodu potęgi modlitwy będę miłosiernie powstrzymywał Moją Rękę, aby człowiek mógł uśmierzyć nienawiść, która ujawnia się w wielu duszach na całym świecie.

Uważajcie, Moje dzieci, kiedy ostrzegam was, że niepowodzenie w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się grzechu będzie skutkować karą, która zniszczy większość ludzkości. Taka kara nigdy nie miała miejsca od dni potopu, który zniszczył ziemię w czasach Noego. Już więcej wam nie pozwolę, Moje niewdzięczne dzieci, na niszczenie tych, którzy okazują Mi posłuszeństwo. Nie będę już stał z boku i pozwalał, aby jeden światowy porządek zatruwał Moje stworzenie, Moje dzieci, Moją ziemię.

Zważcie teraz na to jedno z ostatnich ostrzeżeń dawanych ludzkości. Zawróćcie teraz z drogi grzechu, a będziecie zbawieni. Odwróćcie się od waszego ślepego trzymania się przynęt szatana i jego uwodzicielskiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i materialne cudowności. Jeśli będziecie w dalszym ciągu bezcześcić ten piękny świat, stworzony z Miłości do was, w taki sposób, jak to czynicie, to w przyszłości już go nie będzie, tak byście mogli zadawać mu dalsze zniszczenia.

Ja Jestem Bogiem Miłości, nieskorym do Gniewu, ale Moja Cierpliwość się kończy. Wy, którzy kontynuujecie okaleczanie i niszczenie Moich dzieci poprzez wojny i kontrolowanie światowych finansów, wiedzcie, że wasze dni są policzone. Będziecie mieć teraz ostatnią szansę na odkupienie. Jeśli odpowiednio nie zareagujecie podczas wielkiego Daru Miłosierdzia, to jest Ostrzeżenia, to wy i wasi służalcy zostaniecie unicestwieni.

Moją Chwałę pozna każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do Mojego Królestwa, otrzymają Życie Wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą takiej ciemności, jakiej sobie nigdy nie wyobrażali ani nie chcieliby.

Wyznawcy szatana, którzy świadomie ubóstwiacie jego niegodziwość, słuchajcie teraz Mojej obietnicy. Do was, Moich zagubionych dzieci, będzie podczas Ostrzeżenia raz jeszcze wyciągnięta Ręka Miłości i pokoju. Uchwyćcie się Jej, bo będzie to wasza lina ratunkowa do powrotu na łono Mojej Miłości. Jeśli zlekceważcie Moje błagania, to będziecie cierpieć na wieczność, nigdy nie mogąc powrócić do owczarni Mojej umiłowanej rodziny.

Jest to teraz, Moja córko, jedno z najważniejszych ostrzeżeń dla ratowania waszych braci i sióstr z tortur ognia i wiecznego potępienia.

Król Najwyższy

Bóg Ojciec Wszechmogący2012-08-02 22:06 - Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też będzie ukrzyżowany Jego Kościół na ziemi


Moja najdroższa córko, ciężka próba dla Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła.

Biczowanie, prześladowanie lada chwila się zacznie.

Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też będzie ukrzyżowany Jego Kościół na ziemi.

Ta próba już się rozpoczyna.

Mój Syn został wysłany, aby ocalić ludzkość od ognia Piekła.

Pozwoliłem na Jego Śmierć na Krzyżu, straszliwe, nieludzkie okrucieństwo, jako środek ofiarowania przyszłości Moim dzieciom.

Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi. Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce Jego apostołów.

Teraz, gdy wraca On ponownie, aby odkupić ludzkość i odzyskać Moje drogie dzieci, aby mogły one wejść do Mojego Raju, historia się powtórzy.

Mój Syn nauczał Prawdy i zebrał wielu ludzi, którzy przyjęli Jego nauczanie i którzy nie wątpili w Jego Słowo.

Potem został zdradzony przez tych, którzy byli blisko Niego i poświęcili się Mu w Jego szeregach.

Jego Kościół, Kościół Katolicki, został również zdradzony od wewnątrz.

Doprowadziło do tego kuszenie szatana i ogromne zło odpowiedzialne za śmierć Mojego Syna.

W dzisiejszym Jego Kościele upadek rozpoczął się już jakiś czas temu. Podobnie było z Moim Synem, wielu wyznawców wiernych Świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie, opuściło Go.

Następnie rozpoczął się proces, gdzie Mój Syn został oskarżony o herezję. Tak też Kościół Mojego Syna na ziemi cierpi ten sam los.

Z powodu tych niegodziwców spośród nich, którzy popełnili poważne przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół.

W konsekwencji opuścili Mojego Syna i odrzucili Jego nauczanie.

Udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawia, że kapłani milczą, kiedy zachodzi konieczność obrony nauczania Mojego Syna. Boją się urazić tych, którzy zaprzeczają Mojemu Synowi z powodu grzechów tych, którzy są wśród nich.

Kościół Mojego Syna stoi obecnie przed najcięższą próbą ze wszystkich, taką, jakiej nie widziano od czasu Ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna.

Jego Kościół jest niemiłosiernie wyśmiewany, nie tylko przez swoich zewnętrznych wrogów, ale przez wrogów od wewnątrz.

Korona cierniowa zostanie teraz umieszczona na Głowie Kościoła Mojego Syna i niewielu z jego wyznawców będzie stać przy nim.

Podobnie jak Apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich stanowiskach w Watykanie opuszczą Mojego Świętego Wikariusza.

On, jako Głowa Kościoła Katolickiego, zmuszony będzie przejść straszliwą drogę w niesławie nie z własnej winy.

Podczas, gdy będą go bić, drwić z niego i czynić z niego niemądrego, to nie przeciwko niemu dadzą upust swojej wściekłości. To będzie przeciw Prawdzie Kościoła, Chrześcijańskiego Kościoła, powstałego z ofiary Mojego Syna, na którą wyleją swoją nienawiść.

Chrześcijaństwo będzie biczowane w każdym najmniejszym zakątku, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie osłabnie z wycieńczenia.

Będzie tak prowadzone drogą na Kalwarię, jak Mój Syn był prowadzony, będzie związane i zabezpieczone linami, aby uniemożliwić mu ucieczkę od męki.

Potem, gdy wejdzie na wzgórze, zostanie obrzucony kamieniami, opluty i wyszydzany podczas całej drogi na szczyt.

Następnie zostanie on przybity do Krzyża.

Ci co winią Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, okażą mu mało współczucia, kiedy będą potępiać Głowę Kościoła, Mojego Syna.

Będą Go obwiniać za grzechy innych spowodowane przez pokusy szatana.

Kiedy już przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników, tak samo jak sześciuset żołnierzy, którzy stanęli na Kalwarii, aby upewnić się, że ani jedna cząsteczka Ciała nie ujdzie kary.

Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosił wierność wobec niego, nie pozwolą uciec.

Kiedy Kościół już zostanie ukrzyżowany, upewnią się, że jest pozbawiony wody i żywności, aż do jego ostatniego oddechu.

Żadnych jego uczniów, tak jak to było z apostołami Mojego Syna, nigdzie nie będzie widać.

Ukryją się ze strachu przed represjami.

Gdy będzie się wydawać, że to już jest jego ostatnie tchnienie, wszystko ucichnie, aż do momentu, kiedy rozlegną się triumfalne okrzyki tych, którzy ukrzyżowali Kościół, zagłuszając cały świat swoją fałszywą doktryną.

Głos nowego przywódcy kościoła, oszusta, Fałszywego Proroka, będzie rozbrzmiewał.

Wszyscy upadną z ulgą w dziękczynieniu dla Mnie, Boga Najwyższego. Gdyż to będzie wyglądało na ustanowienie nowego początku.

Wtedy już Obecność Mojego Syna nie będzie zaszczycała ołtarzy we wnętrzu tego kościoła, bo to będzie niemożliwe.

Wtedy Moja karząca Ręka, opadnie zsyłając karę.

Wówczas rozpocznie się Bitwa Armagedonu.

To wtedy przyjdę, przez Mojego Syna, aby zbawić dusze.

Nie odrzucajcie tego proroctwa.

Nie szukajcie fałszywych zabezpieczeń, ponieważ ten dzień musi nadejść.

Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi nadejść ze względu Ostateczne Przymierze.

Jednak potem chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowa Jerozolima, otrze wszystkie łzy, wszystkie cierpienia i nastanie Nowa Era.

Ufajcie Mojemu Synowi w każdym czasie.

Nie bójcie się, bo jestem waszym Ojcem i przyjdę znów odnowić ziemię i zebrać wszystkie Moje dzieci, w tym ostatnim cudzie przepowiedzianym w Księdze Daniela.

Księga Prawdy właśnie jest wam objawiana, dzieci, tak jak to było obiecane.

Nie odrzucajcie Mojej Boskiej interwencję, gdyż mówię Prawdę.

Bóg Najwyższy2013-08-02 15:10 - Matka Zbawienia: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna


Moje dziecko, stoję przed moim Synem w tym czasie i padam na twarz u Jego Stóp z wielkim smutkiem. Jak musiałam być świadkiem Jego agonii u stóp Jego Krzyża, podczas Jego przerażającego Ukrzyżowania, tak teraz muszę cierpieć Jego ból jeszcze raz.

Ukrzyżowanie mojego Syna odbywa się ponownie, gdy Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znosić biczowanie od swoich. Wrogowie wewnątrz Jego Kościoła ubiczują Jego Ciało, porozrywają je, wyśmieją Go okrutnie i zbezczeszczą zanim odrzucą je na bok. Kościół mojego Syna ma teraz zostać ubiczowany, co będzie pierwszym etapem Jego Ukrzyżowania na Ziemi w tych czasach. Wezmą Jego Ciało - przez Eucharystię - i będą Go obrażać, a także poniżać. Wiele znaków tego będzie widocznych, gdyż uczynią każdy obraźliwy i przebiegły gest, aby Go przekląć. Kiedy oszkalują Jego Najświętszą Eucharystię, a następnie ją odrzucą, wkrótce bardzo trudno będzie ją otrzymać. To tylko jeden z wielu planów, który jest w trakcie realizacji, aby wymazać Obecność mojego Syna z Mszy Świętej

Wielu zobaczy te nikczemne gesty i będą wiedzieli, że obrażają one mojego Syna. Wielu będzie protestowało, ale ich głos nie będzie słyszalny. Wy, biedni kapłani, którzy będziecie cierpieć z powodu tej profanacji, musicie prosić mnie, waszą Matkę, abym pomogła wam znieść ten ból. Nigdy, przenigdy, nie możecie fałszować Eucharystii, gdyż jest ona waszym jedynym pokarmem zbawienia. Bez niej będziecie głodować. Zawsze musi być ona dostępna dla każdego dziecka Bożego. Nigdy nie wolno wam założyć, że jakikolwiek inny rodzaj chleba jest pokarmem życia.

Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna. Musicie pozostać wierni Darowi Eucharystii, nawet jeśli wam powiedzą, że ona nie jest już istotna - nie jest już do przyjęcia w nowej światowej religii.

Wasza Matka w Chrystusie

Matka Zbawienia2014-08-02 10:16 - Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, by pozostać Mi wiernymi


Moja szczerze umiłowana córko, podążanie za Mną w tej Mojej końcowej wędrówce, aby wypełnić Przymierze Mojego Ojca, można porównać do szlaku grupy alpinistów wspinających się na górę. Wiedzcie, że jest to wysoka góra, trudny teren i pełen przeszkód, które stanowią problemy nawet dla najbardziej doświadczonego alpinisty, kiedy napotyka on zaskakujące i nieoczekiwane liczne zakręty na każdym poziomie i za każdym załomem. Dla tych, którzy wierzą w to, co mówię i którzy idą za Mną z otwartymi i chętnymi sercami, ta wędrówka będzie łatwiejsza niż dla innych. Jednak wielu ludzi, którzy są pewni siebie, na początku tej podróży mogą posuwać się zbyt szybko, wielkimi skokami, próbując osiągnąć szczyt. Są to ludzie, których upadek będzie najtrudniejszy, a ich opadanie na dół będzie najboleśniejsze.

Inni, którzy nie są doświadczonymi wspinaczami, ale którzy postępują według jasnych instrukcji, danych im przez Tego, Który ich prowadzi, w wielu przypadkach pierwsi dotrą do szczytu. Ich zaufanie, cierpliwość i chęć dotarcia na szczyt za wszelką cenę zapewni im wielką energią i entuzjazm, które będą podtrzymywały ich w wznoszeniu się na szczyt. Ci, którzy nie zatrzymują się regularnie, by pić dla ugaszenia pragnienia, odwodnią się, a ci, którzy zapomnieli zabrać ze sobą pożywienia, nie będą w stanie zachować sił.

Każdy krok na tej drodze przynosi nowe wyzwania, niebezpieczne zakręty i głazy, których pokonanie jest prawie niemożliwe. Tylko ludzie silni na duchu i ciele pozostaną na szlaku w swojej wspinaczce na szczyt. Od tych, którzy utracili wiarę w swoje możliwości odnalezienia drogi na szczyt, doświadczą oni rozproszeń i stałego odciągania ich od wykonania tego zadania.

Będą także inni, zazdroszczący tym, którzy robią wielkie postępy, ci będą się starali podstawiać nogę wspinaczom poprzez zastawianie na nich pułapek i stawiania innych przeszkód, aby ich spowolnić. Te rozczarowane i zazdrosne dusze zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać zdecydowanych i pełnych poświecenia wspinaczy przed dotarciem na szczyt. Będą wymyślali kłamstwa, by próbować przekonać tych, którzy są na szlaku, aby się zatrzymali - wycofali się z obawy przed wielkimi niebezpieczeństwami, które mogą ich czekać. Powiedzą im, że przywódca grupy nie nadaje się do tego, by zaprowadzić ich na szczyt i dlatego znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie, jeśli będą tak głupi, by kontynuować to, co nazwą niebezpieczną i trudną wędrówką.

I tak będzie przebiegała ta Moja Wędrówka, aż do Dnia, kiedy Przyjdę ponownie. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, aby pozostać Mi wiernymi. Niektórzy są powołani i idą za Mną. Potem Mnie zdradzą. Ich nienawiść do Mnie jest najgorsza, bo są to ci, którzy przyprowadzili Mi dusze w tej wędrówce do Zbawienia. Ale gdy ulegną pokusie szatana, który zasieje straszliwe kłamstwa w ich duszach, staną się tymi, którzy będą odciągali dusze ode Mnie.

Tylko tym, którzy mają pokorne dusze, wrażliwe serca - wolne od złośliwości, pychy i ego, uda się osiągnąć szczyt góry. Kiedy nadejdzie ten dzień, ci, którzy odeszli ode Mnie i którzy Mnie zdradzili, nie będą mieli dokąd pójść, ponieważ nie będzie już ścieżki prowadzącej na górę.

Wasz Jezus