Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


2011-08-01 23:00 - Bądźcie przygotowani w każdej chwili


Moja szczerze umiłowana córko, w końcu jesteś prawdziwie zjednoczona ze Mną. Zobaczysz teraz, dlaczego jest pilna potrzeba dopomóc ludziom otworzyć oczy, aby się mogli nawrócić, by wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Tak wielu ludzi teraz drwi ze Mnie. Kiedy wierni wypowiadają Moje Imię w sposób pełen czci, też się z nich drwi, są wyszydzani i wyśmiewani. Są i tacy, którzy się denerwują, gdy poddaje się ich próbie w Moje Imię. Są także tacy, którzy nie tylko się Mnie wyrzekają, lecz również Mnie nienawidzą. Nigdy wcześniej nie było na świecie tak wielu ludzi, którzy odwrócili się od wiary.

Tak wiele dusz decyduje się odrzucić myśl, że Ja lub Mój Ojciec Przedwieczny istniejemy. Myślą, że nie jest istotne, czy wierzą, czy nie, i jest to bez znaczenia w ich życiu. Wielu z tych obojętnych w wierze zwyczajnie odrzuca Moje Nauczanie, podczas gdy nieszczerze formalnie opowiadają się za nim. Wierzą, że później w życiu będą mieli mnóstwo czasu, by przeznaczyć go na swoją wiarę tyle, ile będą potrzebowali. Jest to szczególnie wyraźne w młodszym pokoleniu, które myśli, że wiara nie jest czymś, czym potrzebują się już zajmować. Wierzą, że mają tak wiele lat przed sobą na to, by oddać cześć Mnie, ich umiłowanemu Zbawicielowi, i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. To dlatego starsi ludzie w późniejszym okresie życia starają się rozpalić na nowo swoją wiarę, kiedy zaczynają myśleć o tym, co będzie potem.

Tym, czego człowiekowi nie udaje się pojąć, jest to, że może umrzeć w każdej chwili, w każdym czasie, w każdym wieku - od urodzenia aż do starości. To nie ma znaczenia. Trzeba nieustannie być gotowym.

Błagam wszystkich wiernych, aby modlili się o rozeznanie, by wszędzie pouczać młodych ludzi o naglącej potrzebie otwarcia oczu na Miłość, jaką Ja i Mój Ojciec Przedwieczny mamy do każdego z nich. Pomóżcie im otworzyć oczy na obietnicę Raju. Jest to teraz wasz obowiązek wobec Mnie, abym nie utracił Moich młodszych dzieci poprzez kłamstwa, które szatan rozpowszechnia dzisiaj na świecie.

Pomóżcie Mi zbawić tych wszystkich, którzy są przekonani, że mają jeszcze wiele czasu, by zwrócić uwagę na swoje dusze w przygotowaniach na Nowy Raj na ziemi, który się przybliża i który stanie się rzeczywistością w mgnieniu oka, kiedy większość z was najmniej będzie się tego spodziewać.

Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel

Jezus Chrystus2011-08-01 23:30 - Pytania do Jezusa


Po otrzymaniu Orędzia zatytułowanego "Bądźcie przygotowani w każdej chwili" wizjonerka zobaczyła obraz Jezusa, na którym wyglądał na smutnego. Zadała wtedy Jezusowi kilka pytań, na które odpowiedział.

Pytanie do Jezusa: Jesteś smutny?.

Odpowiedź: Tak, i zmęczony. Grzechy ludzi rozrywają na pół Moje Serce.

Pytanie do Jezusa: Co Ci pomoże?

Odpowiedź: Modlitwa, wielka modlitwa. Oddanie Moich wyznawców poprzez codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz Różańca świętego uratuje Moje dzieci. Oni, Moi wyznawcy, muszą być wytrwali, nawet jeśli jest ciężko.

Pytanie do Jezusa: Co Cię smuci najbardziej?

Odpowiedź: Ci, którzy nie tylko Mnie nienawidzą, ale chcą również czcić szatana w obscenicznych rytuałach, tak że nie są w stanie zobaczyć, jak są okłamywani.

Moi wyświęceni słudzy, którzy zagubili miłość do Mnie.

Ci, którzy prześladują innych.

Mordercy bez szacunku dla życia Moich dzieci.

Aborcja, najgorsza forma ludobójstwa. W każdym momencie wylewam Łzy za Moje małe duszyczki, które nigdy nie wezmą pierwszego oddechu.

Wojna i łatwość, z jaką jest rozpoczynana, zazwyczaj przez tych, którzy, gdyby znaleźli się w środku pola walki, uciekliby w strachu. Wielu z tych ludzi, którzy wywołują wojny, robi to tylko dla zdobycia władzy. Bardzo Mnie obrażają.

Pytanie do Jezusa: Z powodu czego jesteś szczęśliwy?

Odpowiedź: Wiara Moich wiernych i ci, którzy są zdecydowani pomóc Mi w ratowaniu dusz. Kocham ich z taką tkliwością i współczuciem. Będą wspaniale wynagrodzeni w Królestwie Mojego Ojca.

Koniec.2012-08-01 16:45 - Maryja Panna: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz


Moje dziecko, jest dużo zmian w świecie, świadkami których właśnie macie się stać, wiele z nich zostało wam już ujawnionych w przeszłości.

Będzie wiele zniszczeń, wiele niepokojów i kar, które nadejdą z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz.

Oto co macie robić. Iść codziennie na Mszę i przyjmować Komunię Świętą.

A także każdego dnia o godzinie 15 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ci, którzy mogą, powinni pościć jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą w szoku, gdy te zmiany nadejdą, ale nigdy nie wolno się bać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni nauczaniu Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę, trzymajcie Pieczęć Boga Żywego blisko siebie w swoich domach w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż wiele się ujawni.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie strasznie cierpiało.

Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już w toku, ale wkrótce upadną.

Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz widoczne w postaci katastrof ekologicznych, gdy Ręka Mojego Ojca spadnie karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą dużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć w trakcie tych wydarzeń.

Poświęćcie ten miesiąc na modlitwy za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi lub podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia.

Moje serce jest splecione z wami dzieci, razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze.

Modląc się o zbawienie dusz wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia2013-08-01 15:00 - Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego


Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo pragnę objąć was wszystkich, Moi drodzy wyznawcy i zabrać was do Mojego Schronienia pokoju i bezpieczeństwa. Jak bardzo chciałbym zabrać was wszystkich i ukryć przed złem, które jest knute przeciwko wszystkim chrześcijanom.

Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego i tworzy jakby niewidzialną sieć, która pokrywa Ziemię. Jest ono tak zabójcze, że bardzo niewielu naprawdę pojmuje związany z nim stopień wyrafinowania. Ale musicie sobie uświadomić, że ten plan - którego szczegóły zostaną podane światu przez tych, którzy twierdzą, że reprezentują Moje kościoły na Ziemi - zostanie wam przedstawiony i będą oczekiwać, żebyście go przyjęli. Wtedy będą się domagali, abyście go pochłonęli i nie dadzą wam wyboru. Poza wszystkimi przekrętami, zażądają od was, abyście się wyrzekli, Mnie Jezusa Chrystusa.

Ostrzegam ten świat, że gdy będziecie próbowali odrzucić Moją Obecność - wy i wszystkie osoby zaangażowane w ten podstępny spisek - zostaniecie oznakowani, jako wrogowie Boga. Kiedy stajecie po stronie bluźnierczych praw, jesteście winni grzechu przeciwko Bogu.

Nadal będę was ostrzegał, aby otworzyć wam oczy na Prawdę, ale nie mogę zmusić was do pozostania Mi wiernymi. Nie mogę zmusić was, abyście Mnie kochali. Wasza wolna wola jest waszą własnością, ale jeśli zwrócicie się do Mnie i poprosicie, abym was prowadził, otworzę wam oczy na Prawdę. Gdy przyjmiecie Prawdę, uratuję was.

Moi biedni wyznawcy, wiedzcie, że gdy świat obróci się przeciwko Bogu, to wszechmoc Mojego Ojca będzie interweniować i zniszczy Jego wrogów, jednego po drugim.

Wasz Jezus