I love you all. Please embrace Me properly, by respecting the Sacraments given to you as a Gift from God the Almighty Father.


Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn

woensdag, 10 juli 2013 13:26

Mijn kind, je gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal vanwege jouw bijzondere intentie tussenbeide komen. Je moet bidden voor al diegenen in de wereld die misleid worden te geloven dat kwaad goed is. Dit web van bedrog heeft zich zodanig over de mensheid uitgestrekt, dat velen niet langer het onderscheid kunnen maken tussen de wetten van God en de verdorvenheid van de Boze wanneer hij zich onder jullie manifesteert.

De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn – voor het welzijn van allen – terwijl deze in feite verbloemen, wat in de ogen van God doodzonden zijn.

De strijd woedt voort tussen diegenen die de wetten van God handhaven en diegenen die deze schenden. Diegenen die openlijk de wetten van God handhaven, worden gedemoniseerd en als wreed en verdorven verklaard. Het bedrog en de leugens, die diegenen vervullen die zeggen dat zij van de mensheid houden, worden duidelijk zichtbaar wanneer ze openlijk de doodzonde rechtvaardigen. Wat is de Boze toch sluw! Maar zo weinigen doorgronden zijn invloed in hun leven of hoe hij hun redenering verbuigt.

Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat Ik, de Moeder van de Verlossing, de Boze in jullie midden kan verslaan. Telkens jullie je overweldigd voelen door de macht die hij in jullie naties uitoefent, moeten jullie Mij aanroepen. Ik zal zijn invloed tenietdoen wanneer jullie Mij jullie verzoek voorleggen.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (113) ‘Om het kwaad in ons land te verslaan’

O Moeder van de Verlossing,
kom in ons midden
en dek ons land toe met Uw bescherming.
 
Verpletter de kop van het Beest
en roei zijn verdorven invloed onder ons uit.
 
Help Uw arme, verdwaalde kinderen op te staan
en de waarheid te spreken,
wanneer wij door leugens omringd worden.
 
O Moeder van God,
bescherm ons land a.u.b.
en houd ons sterk
zodat we in onze tijd van vervolging
aan Uw Zoon trouw kunnen blijven. Amen.

Jullie mogen nooit argumenten aanvaarden, die toelaten dat verdorven wetten in het leven geroepen worden, die voorschrijven hoe jullie je leven moeten leiden en die niet overeenkomstig het Woord van God zijn. Wanneer deze wetten in jullie landen ingang vinden, verderven ze de zielen.

Vertrouw op Mij, de Moeder van de Verlossing, om de zielen van diegenen van wie jullie houden en waartussen jullie werken, te bewaren. Aanroep Mij en Ik beloof dat Ik jullie natie zal toedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de VerlossingGod de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden

woensdag, 10 juli 2013 13:41

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan. Er zullen in dat deel van de wereld op grote schaal levens verloren gaan doordat de geest van het kwaad de levens en in veel gevallen de ziel van Mijn kinderen verslindt.

De haat van Mijn kinderen voor elkaar zal overvloeien naar andere landen naarmate de Slag van Armageddon heviger wordt en uitdijt, tot deze overal de wereld overspoelt. De haat, veroorzaakt ten gevolge van de teistering van Satan en Zijn demonen, zal een zo zichtbaar teken worden dat maar zeer weinig zielen – ongeacht welk geloof zij er voor Mij, de Schepper van alles wat is, op na houden – de geest van het kwaad, die zich als een dodelijk virus verspreidt, niet zullen kunnen voelen.

Veel van de oorlogen, waaronder gevechten binnen de regeringen van alle naties, zullen allemaal tegelijkertijd uitbreken. Weet dat, terwijl Mijn handen reeds in milde bestraffingen neergekomen zijn, Ik diegenen zal verpletteren die Mijn kinderen kwetsen. Het is dan dat de strijd om de zielen zal toenemen, en deze zal zich op veel manieren verbreiden.

De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden en om jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie valuta controleren, zal beletten om alles wat jullie bezitten van jullie af te nemen. Weet dat terwijl Mijn rechterhand kastijdingen neerwerpt tegen de goddelozen, Mijn linkerhand jullie zal optillen en jullie onder Mijn bescherming zal nemen en Ik voor jullie zal zorgen.

De veranderingen, die in Mijn heilig Boek voorzegd werden, worden nu aan de wereld gepresenteerd. Oorlogen zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen onder ecologische onrust te lijden hebben, oogsten zullen mislukken en velen onder jullie zullen door jullie overheden vervolgd worden. De ergste strijd zal een geestelijke strijd zijn, waarbij alles in het werk gesteld zal worden om jullie tegen Mij op te zetten.

Jullie Vader

God de Allerhoogste