For each day you spend, busy with the needs of others, you must save at least ten minutes of that day atoning for your sins. This is very important, for I love you and welcome you.


2011-06-30 20:00 - NE DOPUSTITE DA ZBOG LJUDSKIH SLABOSTI MOJE CRKVE OKRENETE MENI LEĐA


Moja predraga kćeri, smijem se s radošću u Mom Srcu ove večeri, jer konačno mlađi ljudi slušaju Moju Riječ preko interneta kako je naviješteno.

Na ovaj će način mnogi ljudi moći reći svijetu kako se pripremiti za Upozorenje.

Moje Srce pršti od radosti kada vidim ljubav koju Moja djeca imaju za Mene u svakom kutu zemlje. Moja Ljubav nikada ne umire.

Oni, Moji voljeni sljedbenici, puni su Moje Ljubavi koju osjećaju u svojim srcima.

Sada oni mogu reći svijetu, uključujući i bezočne ljude, koliko Me štuju veličajući Moju Slavu.

Jer ova Moja hrabra i voljena stvorenja će sada one koji Mi se suprotstavljaju privući Istini o tome zašto su na ovoj zemlji ponajprije.

Nebo se raduje s onima koji otvoreno proglašavaju svoju ljubav prema Meni na internetu. Moja Ljubav prema njima teče dalje, tako da Moje Milosti preplave sve njih protežući se od jednog kuta svijeta do drugog.

Dolazim vas spasiti prije Sudnjeg Dana

Zapamtite jednu pouku, Djeco. Istina Mojih Učenja nikada se nije mijenjala. Ljudska pogreška, grijesi Mojih svetih slugu i onih koji su zlorabili Istinu kako bi odgovarala njihovom slavoljublju možda su zaprljali Moje Ime, ali nikada nisu promijenili ono tko Ja Jesam.

Ja sam Spasitelj čovječanstva. Prvi sam vas put došao spasiti, dopustiti oprost za grijeh. Sada ponovno dolazim kako bih vas spasio prije Sudnjeg Dana.

Zato što je Moja Ljubav tako moćna, prožet će cijeli svijet snagom Duha Svetoga kako bi vas sve dovela natrag u naručje Moje Nježne Ljubavi. Osjetite sada Moju Ljubav, djeco. Nemojte dozvoliti da zbog razočaranja u ljudske slabosti Moje Crkve okrenete leđa Meni, Isusu Kristu ili Mom Vječnom Ocu.

Onima koji su Mi okrenuli leđa zbog grijeha Crkve

Zbog grijeha ste u kušnji da se zatvarate Istini. Oni od vas koji okrivljavaju Crkvu zbog vašeg nedostatka vjere nisu iskreni prema sebi. Jer ako Me doista volite, ne bi imali nikakve isprike. Sotona je posvuda na svijetu sada, djeco, i pokušava vas uvjeriti, u svakoj prilici, da vaša vjera nije značajna. Da nije važna. Da vam vjera neće osigurati mjesto na Nebu. U nekim slučajevima vjerujete da je Milosrđe Božje beskrajno, i da možete biti spašeni ako živite život gdje ne uzrokujete bol drugima. Vrlo Me često izazivate kada Mene okrivljujete za zlo u svijetu. Tada postajete ljuti na Mene i Boga Vječnog Oca. Kako Bog može stajati sa strane i dozvoliti da se takvo zlo događa u svijetu? Gdje postoje ubojstvo, silovanje, pobačaj, mučenje, pohlepa i siromaštvo? Morate sada stati i poslušati Me.

Zapamtite da grijeh, kojeg je uzrokovao sotona za kojeg većina ljudi danas ni ne vjeruje da postoji, može napasti svakog od vas zbog dara kojeg ste dobili od svog Stvoritelja Boga Oca. Ovaj dar slobodne volje dan je svima. Neki rabe ovaj dar za dobra djela, kada pokazuju ljubav svima, dok ga drugi zlorabe iskorištavajući druge. Kada sotona privuče ove, preko njihove slabe slobodne volje, oni tada postaju sposobni činiti velika zvjerstva. Slobodna volja je vaša, djeco. Kada postane zagađena grijehom, iz nje proizlazi nered u svijetu. Bog Otac ne može vas prisiliti da prestanete činiti nešto, bez obzira je li pogrešno ili ispravno. Jer on se neće miješati u vašu slobodnu volju. Uvijek će vas ohrabrivati da molite kako bi primili milosti potrebne da se grijeh izbjegne. Vašom slobodnom voljom vi ćete napraviti jednu od dvije odluke. Okrenuti se Bogu ili dopustiti sebi da vas zavedu laži sotone, koji će okrenuti vaš um daleko od Istine.

Zapamtite da sam Ja Istina. Sotona ne želi da vidite Istinu. Iskoristit će vaš razum i današnje krivotvorene dokaze kako bi vas zaveo. On vas čak može uvjeriti da je nešto zlo, kada je dobro. Pa kada vjerujete da je licemjerno okrenuti se molitvi i hvali Boga Oca zbog grijeha Crkve, morate prepoznati ovu prijevaru onakvu kakva jest. Još jedan način da vas se ohrabri da se okrenete od Mene. Istine. Sada Mi djeco pokažite vašu ljubav stojeći uz i braneći Moje Ime u nevjernom svijetu.

Vrlo brzo ćete ohrabrivati druge da saslušaju vaše stavove. Baš onako kako oni koji tvrde da ne vjeruju u Mene izvikuju kako Me mrze, tako i vi morate reći svijetu da Me volite. Tek tada će se izazvati silno obraćenje u svijetu. Dopustite da vas uzdignem, kako bi mogli pripremiti Moju djecu da uđu u Moj Novi Raj na zemlji.

Zapamtite, samo oni koji vjeruju u Mene i Mog Vječnog Oca mogu ući u ovaj Raj.

Idite sada i dovedite Mi mnoštvo.

Vaš ljubljeni Spasitelj

Isus Krist2013-06-30 23:10 - Biti ćete optuženi zbog kovanja zavjere protiv Moje Crkve, a ipak, vaš će jedini zločin biti što podupirete Istinu


 
Moja ljubljena kćeri, zlo neće ni u jednom trenutku prestati s progonom onih koji Me vole. Kada su Mi duše bliske i kada njihova ljubav za Mene raste, ono će uvijek biti blizu pokušavajući ih odvući od Mene.
 
Kada spašavate duše kroz vaše molitve, zlo će usmjeriti sav svoj gnjev na vas, a vi ćete se osjećati povrijeđeno jer ćete postati meta kritika, naročito od onih koje volite. Morate se priviknuti na tu bol i tugu kada slijedite Mene i kada prihvaćate Moju Intervenciju kroz ove poruke. One će sa sobom donijeti užasnu patnju, jer će ove Poruke biti odgovorne za spas više od 7 milijardi ljudi.
 
Kada đavao zna da gubi duše zbog Mene, on će iskoristiti što god je potrebno kako bi stvorio sumnju u mislima onih ljudi odanih Meni što će stvoriti užasan sukob među Mojim sljedbenicima. Morate prepoznati djelo đavla zbog onoga što ono jest i znati da što više slijedite istinu, zbog
prihvaćanja Moje Ruke Milosti, to ćete više biti progonjeni. Zlo će se najviše boriti kada je Riječ Božja prikazana na Njen najsnažniji način – kada se Duh Sveti očituje među grupama Božje djece. Znajte da je on, Sotona, bijesan zbog Ove Misije i zbog vas koji sumnjate u Moju Riječ danu u ovo vrijeme.
 
Samo Moja Riječ može i zazvati takvu ogorčenost, čak i među onima koji vjeruju u Mene i koji slijede Moja Učenja. Nitko od vas nije imun na napade. Vi ćete se, Moji dragocjeni sljedbenici, pronaći na samom vrhu biča zlih jezika usmjerenih protiv Mene. Na vas će se pljuvati i bit ćete ismijavani. Biti ćete optuženi zbog kovanja zavjere protiv Moje Crkve, a ipak, vaš će jedini zločin biti što podupirete Istinu. Oni koji podupiru Riječ Božju i koji su odbili odstupiti od Istine, uvijek su patili od ruke onih koji su smatrali sebe najodabranijima od Božjih predstavnika, odabranijima od onih jadnih duša koji su Me uistinu voljeli.
 
Postoji razlika između onih koji govore da su bolje informirani i tako više dostojni suditi drugima u Moje Ime, od onih koji Me jednostavno vole.
Svoju ljubav za mene moguće je izjaviti samo ako ustanete i slijedite Moj Primjer. Ja nikad ne bih rekao da je jedan čovjek bolji od drugog – jer ste svi grješnici. Ipak, ne bih nikad prihvatio one koji znaju sve što se može znati o Meni i pritom se proglašavaju boljima od drugih. Oni koji kažu da Me znaju i vrijeđaju druge u Moje Ime Me zapravo uopće ne znaju.
 
Đavao ispunjava duše s egom, ponosom i gnjevom. To su tri osobine prema kojima ćete znati da je prisutan u nečijoj duši, kada pokušava utišati druge duše koji  naviještaju Istinu o Bogu. Kako će te duše patiti, a naročito sada, kada ova najočekivanija Misija živi među vama. Tko god od vas odgovori na Moj poziv će se morati suočiti sa zlostavljanjima i javnim
ismijavanjem, koje će vam oduzeti dah – tako zloban će biti izljev mržnje.
Pobjeda ne može pripasti zvijeri, ali on zna koliko Ja patim kada on otima duše od Mene. Nemojte dopustiti da vas njegova umiješanost zaslijepi za Istinu.
 
Istina će spasiti vašu dušu, a kada je širite, to će Mi dovesti još više duša. Pomoću toga ću pobijediti zvijer. Vi ćete biti zaštićeni od svake štete, ali ćete patiti zbog toga što ćete biti smatrani budalama. Sve zbog toga što Me volite.
 
Vaš Isus


2014-06-30 23:50 - VI MOŽETE JEDINO PODRŽAVATI ISTINU, JER JA SAM ISTINA. ZANIJEČITE ISTINU I NIJEČETE MENE


 

Moja predraga kćeri, vi, Moji dragi sljedbenici, morate znati da vrata pakla nikada neće nadvladati Moju Crkvu, iako će veliki dio Moje Crkve na Zemlji biti srušen, kako je navješteno. Ali, Istina nikada ne može umrijeti. Moja Riječ nikada neće umrijeti, niti će zaboraviti Moja Učenja oni koji su u istinskom jedinstvu sa Mnom.

Jedino oni koji ostanu vjerni Mojoj Riječi mogu reći da su dio Moje Crkve na Zemlji. Oni koji odobravaju bilo kakvo uplitanje u Sveta Evanđelja ili promjenu Mojih Učenja neće više moći tvrditi da Mi služe. Ako bi se Moji sveti sluge usudili proglašavati drugu mogućnost nauka spram onoga koji je dan čovjeku preko Mojih Apostola i Proroka, prije Mog vremena, oni će odmah biti izbačeni.

Ja upozoravam sve one koji prihvaćaju bilo što, što se smatra svetim - ali što je oblikovano ljudskim rukama i stvaranjem - i koji to prihvaćaju kao Moje, Ja ću vas izbaciti, jer se više nećete moći zvati Mojim slugama. I ako bi vodili duše u zabludu, vaša će kazna započeti u vašem vremenu i nastaviti će se dugo nakon što umrete.

Moj Gnjev vam nije poznat, jer mu još morate svjedočiti. Ali znajte ovo. Vi koji ćete Me izdati već znate tko ste, jer je vaša vjera već oslabila. Mnogi od vas ste već pali i vaša slabost će biti vaša propast. Vi ćete Me izdati; zanijekati i prigrliti Moje neprijatelje, jer vi ćete biti tako zahvaćeni novom religijom – sekularnim humanizmom, koji će doći kao vuk odjeven u ovčje ruho da vas proždre - da ću Ja biti zaboravljen. Vaša težnja i želja da ugodite onim Mojim neprijateljima koji će se uzdići do velikih visina, unutar redova Moje Crkve - zaslijepit će vas za Istinu. Ovo će biti uzrok vaše smrti i svih onih koje ćete povući u veliku zabludu.

Kada Moja Crkva obrnuto okrene Moja Učenja; naopako i unatrag, vi ćete tada znati da je došlo vrijeme da Antikrist zauzme središnju pozornicu. Oni koji štuju Zvijer će potpisati svoju vlastitu smrtnu osudu i Mojim neprijateljima će predati svoju slobodnu volju, Sveti Dar od Boga. Jednom kada položite zakletvu ovom novom, lažnom nauku, vi ćete biti krivi za Moje razapinjanje i vaša kazna će biti oštra.

Možete pitati, zašto bi bili kažnjeni zbog svoje poslušnosti vašim starješinama? Odgovor je jednostavan. Kad ste prisegnuli Meni, vi ste pristali podržavati Istinu. Kada prekršite ovu zakletvu, zbog svoje poslušnosti onim Mojim neprijateljima koji dolaze, onda nisam Ja, Isus Krist, Kojem ćete služiti.

Vi možete jedino podržavati Istinu, jer Ja Sam Istina. Zaniječite Istinu i niječete Mene. Kada niječete Mene, kao sluga Božji, nećete više biti dostojni upućivati Božju djecu prema njihovom Vječnom Spasenju.

 

Vaš Isus