2 - Modlitwa za światowych przywódców

Modlitwa Krucjaty 2 - Modlitwa za światowych przywódców

Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, byś chronił Twoje dzieci przed prześladowaniami, które są potajemnie planowane przez światowe siły wobec niewinnych narodów.

Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tego udręczenia, by mogły zwrócić się do Ciebie z pokornymi i skruszonymi sercami.

Proszę, daj Twoim dręczonym dzieciom siłę do wytrzymania takich cierpień na przebłaganie za grzechy świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

19 - Modlitwa za młodych ludzi

Maryja Panna: Modlitwa Krucjaty (19) Modlitwa za młodych ludzi, którzy nie wiedzą co robią

Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowanego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość.

Nie pozwól odpaść żadnej duszy.

Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.

Amen.

63 - Chroń mnie w tej wędrówce

Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi

O moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby był mi udzielany Pokarm Życia, podtrzymujący mnie w tej wędrówce, bym pomagał ratować wszystkie dzieci Boże.

Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli oczy na prawdę o śmierci Twojego Syna na Krzyżu dla zbawienia każdego dziecka i doprowadzenia ich wszystkich do Życia Wiecznego.

Amen.

73 - Za młode dusze, za małe dzieci

Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynacja okultyzmem bardzo wspierana

O Jezu, pomóż mi ratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej Łasce pomóż im zobaczyć prawdę o Twoim Istnieniu.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Zachowaj ich od ognia piekielnego, a dzięki moim modlitwom miej Miłosierdzie nad ich duszami.

Amen.

91 - Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

Maryja Panna: Czasy, które was czekają będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan

O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w potrzebie, kiedy będę musiał zmierzyć się ze złem.

Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą, bez jakiegokolwiek lęku w duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i w pełni poddać moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek.

Pomóż mi, abym mógł nieustraszenie iść naprzód tą samotną drogą, by głosić Prawdę świętego Słowa Bożego, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niewykonalnym.

O Matko Najświętsza, proszę, by przez Twoje wstawiennictwo wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna przez cały czas podczas prześladowań.

Amen.

92 - O Łaskę Wytrwałości

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości

O drogi Jezu, proszę Cię o Dar wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami, których potrzebuję, by zachować Twoje Najświętsze Słowo.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem znieważany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i osłoń mnie Łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony i brakuje mi sił, i kiedy staję w obliczu wszystkich udręk, które mnie czekają, gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Ci ratować ludzkość.

Amen.

93 - O Łzy Nawrócenia

Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia

O mój umiłowany Jezu, jesteś blisko mojego serca.

Jestem jedno z Tobą.

Kocham Cię.

Miłuję Cię.

Daj mi odczuć Twoją Miłość.

Daj mi odczuć Twój ból.

Daj mi odczuć Twoją Obecność.

Udziel mi Łaski pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi – takiego, jakie jest w Niebie.

Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, żeby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz ponownie, by sądzić żywych i umarłych.

Amen.

94 - O uleczenie umysłu, ciała i duszy

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję

O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu.

Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność, tak abym został zalany Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy.

Ufam Twojemu Miłosierdziu.

Oddaję Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł podążyć Drogą Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.

95 - O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie

O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.

Pomóż mi podarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Proszę Cię, moja Najświętsza Matko Zbawienia, wypraszaj dla mnie Łaski, których potrzebuję, i proś Swojego Drogiego Syna o wszelką Łaskę i przychylność, aby mógł mnie ukryć we Wnętrzu Swojego Najświętszego Serca.

Amen.

106 - O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga

Moim najgorętszym pragnieniem jest, abyście poszukiwali młodych dusz

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości, i które nie przyjmują Twojej obietnicy.

Wylej Swoją Łaskę Nawrócenia i daj im Życie Wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą dążyć do skruchy za swoje grzechy.

Amen.

109 - O Dar Ufności

Nie wolno wam się bać, gdyż to, co wam Obiecuję jest wasze i jest waszym Dziedzictwem

O mój najdroższy Jezu, pomóż mi ufać Tobie.

Ufać Twojej obietnicy, że przyjdziesz ponownie.

Przyjąć prawdę o Twoim Powtórnym Przyjściu.

Ufać obietnicy Boga Ojca, kiedy powiedział, że da Ci Twoje Królestwo.

Pomóż mi ufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi zbawienia świata.

Pomóż mi dzięki Łasce przyjąć Twoje Dary.

Pomóż mi ufać Tobie, abym pozbył się lęku i abym mógł pozwolić Twojej Miłości napełnić moje serce i duszę.

Amen.

118 - Za zagubione pokolenie młodych dusz

Czyż nie wiecie, że całe pokolenie młodych ludzi zostało w tym czasie ode Mnie odsunięte

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla zagubionego pokolenia młodych dusz.

Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem Widzenia.

Tych, którzy Cię znają, ale Cię lekceważą, przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia.

Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i skieruj ich do tych, którzy mogą im pomóc i poprowadzić ku Prawdzie.

Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.

Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, bo nie odczuwają Twojej Obecności.

Błagam Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w Swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego.

Amen.

126 - O wytrzymanie prześladowań religijnych

Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd

Drogi Jezu, pomóż mi wytrzymać, w Twoje Święte Imię, każdy rodzaj prześladowań.

Pomóż tym, którzy popadli w błąd w przekonaniu, że dają świadectwo o Twoim Dziele.

Otwórz oczy tym wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych przez niegodziwe działania, czyny i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną, by próbować uciszyć Twoje Słowo, i którzy starają się Ciebie wypędzić.

Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzają, i daj mi Łaskę, bym trwał niezachwianie w mojej miłości do Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś, i pozostać na zawsze pod Twoją Ochroną.

Amen.

138 - Ochrona przed nienawiścią

Matka Zbawienia: Miłość i tylko miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi jedynie od szatana. Nic pośredniego nie istnieje

Matko Zbawienia, chroń mnie od wszelkiego rodzaju nienawiści.

Pomóż mi milczeć, kiedy staję w obliczu nienawiści.

W chwili mojej największej słabości umocnij mnie w mojej wierności Jezusowi Chrystusowi.

Zapieczętuj moje usta.

Pomóż mi odwrócić się od tych, którzy prowokują mnie słowami przeczącymi Nauczaniu Twojego Syna, i od tych, którzy szydzą ze mnie z powodu mojej wiary.

Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyrzekły się szatana i odczuły w swoich duszach pokój Twojej Miłości i Panowanie Ducha Świętego.

Amen.

139 - O siłę do pokonania zła

Pod wpływem szatana stajecie się nieczyści w Moich Oczach

Drogi Jezu, chroń mnie przed złem diabła.

Osłoń mnie i tych wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności, Twoją Najdroższą Krwią.

Daj mi odwagę, by się go wyrzec i pomagaj mi każdego dnia wystrzegać się wszelkich jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób.

Amen.

141 - Ochrona przed prześladowaniem

O wiele lepiej jest znosić ból w Moje Imię, niż być uwielbianym przez grzeszników za wyrządzanie zła w Moich Oczach

Drogi Jezu, broń mnie w mojej walce o pozostanie wiernym Twojemu Słowu za wszelką cenę.

Osłaniaj mnie przed Twoimi wrogami.

Chroń mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu.

Dziel mój ból.

Złagodź moje cierpienie.

Podnieś mnie do Światłości Twojego Oblicza aż do Dnia, kiedy przyjdziesz ponownie, by przynieść światu Zbawienie Wieczne.

Przebacz tym, którzy mnie prześladują.

Wykorzystaj moje cierpienie na przebłaganie za ich grzechy, aby mogli odnaleźć pokój w sercach i ze skruchą w duszach powitać Cię w Dniu Ostatecznym.

Amen.

148 - Przyjdź mi z pomocą

Proście, a otrzymacie, to nie jest pusta obietnica, którą wam składam

O mój Jezu, pomóż mi w czasie wielkiej udręki.

Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz mnie do Schronienia Twojego Serca.

Otrzyj moje łzy.

Wycisz moją nieustępliwość.

Podnieś mnie na duchu i napełnij Twoim Pokojem.

Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę [podaj ją tutaj].

Przyjdź mi z pomocą, tak aby moja prośba została wysłuchana i by moje życie mogło stać się pełne pokoju w jedności z Tobą, drogi Panie.

Jeśli moja prośba nie może być spełniona, napełnij mnie Łaską, bym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej duszy, i bym pozostał na zawsze wiernym Twojemu Słowu z życzliwym i wdzięcznym sercem.

Amen.

152 - Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny

Moja miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczynicie

Drogi Jezu, pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny.

Uwolnij mnie od grzechu i niech moje oczy, serce i dusza dostrzegą oszustwo diabła i jego niegodziwe drogi.

Napełnij mnie Swoją Miłością, gdy odczuwam w sercu nienawiść.

Napełnij mnie Swoim Pokojem, gdy odczuwam smutek.

Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy jestem słaby.

Wyzwól mnie z więzienia, w którym się znajduję, tak abym mógł być wolny i byś trzymał mnie bezpiecznie w Twoich Przenajświętszych Ramionach.

Amen.

156 - Ochrona przed nienawiścią

Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie potrafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga

Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, bym z wdzięcznością przyjął Twoją Miłość.

Niech przez Moc Ducha Świętego Twoja Miłość zajaśnieje nade mną, abym stał się znakiem świetlnym Twojego Miłosierdzia.

Otocz mnie Swoją Miłością i niech moja miłość do Ciebie osłabi każdy rodzaj nienawiści, który napotykam, gdy szerzę nowinę Twojego Słowa.

Wylej na nas Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość, i daj im Dar Miłości.

Niech Twoja Miłość jaśnieje w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpienia i przez Moc Ducha Świętego pomaga mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy.

Amen.

158 - Chroń mnie przed jedną światową religią

Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie.

Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce ku wolności drogą do Twojego świętego Królestwa.

Zachowaj mnie w jedności z Tobą, ilekroć będę dręczony i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby niszczyć dusze.

Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany.

Poprzez Dar mojej wolnej woli weź mnie pod Panowanie Twojego Królestwa, by uzdolnić mnie do powstania i głoszenia Prawdy, gdy oświadczą, że jest ona kłamstwem.

Nigdy nie pozwól mi się chwiać, wahać lub uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie tak długo, jak będę żył.

Amen.

163 - Uratuj mnie od prześladowań

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię.

Uczyń mnie miłym Twojemu Sercu. Uwolnij mnie w mojej duszy od pychy, chciwości, złośliwości, ego i nienawiści.

Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu. Zabierz moje obawy.

Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i oddal ode mnie wszelkie prześladowania, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą.

Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy w rzeczywistości wyrzekają się Ciebie.

Nie pozwól ich ostrym językom biczować mnie ani bym przez ich złe czyny był odciągany z Drogi Prawdy.

Pomóż mi skupić się tylko na Twoim nadchodzącym Królestwie i przetrwać z godnością wszelkie obelgi, które być może będę znosił ze względu na Ciebie.

Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy.

Amen.

2 - O Łaskę Ochrony

Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego

Jezus: „Przyjdźcie do Niego [Boga Ojca], Moi umiłowani uczniowie, i złóżcie Mojemu Ojcu dziękczynienie za Dar Jego Łaski Ochrony przed ogniem piekielnym dla tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie”.

O Najwyższy Ojcze Niebieski, kocham Cię.

Czczę Cię.

Panie, zmiłuj się.

Panie, przebacz nam nasze winy.

Wielbię Cię.

Wychwalam Cię.

Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.

Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych [wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz].

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

Ty, o Najwyższy Ojcze Niebieski, Stwórco wszystkich rzeczy, Stwórco wszechświata, Stwórco ludzkości, jesteś źródłem wszystkich rzeczy.

Jesteś źródłem Miłości.

Jesteś Miłością.

Kocham Cię.

Czczę Cię.

Padam przed Tobą.

Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają, które Cię nie czczą, które odrzucają Twoją Rękę Miłosierdzia.

Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy, abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od zła.

Proszę Cię, abyś otworzył Bramy Raju, aby wszystkie Twoje dzieci mogły się ostatecznie zjednoczyć w tym Dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.

Amen.

2 - Otwórz swoje oczy i mów do Mnie

Orędzie do agnostyków i ateistów

Boże, jeśli jesteś Prawdą, ukaż mi znak Swojej Miłości.

Otwórz moje serce, bym otrzymał prowadzenie.

Jeśli istniejesz, daj mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł zobaczyć Prawdę.

Módl się teraz za mnie.

Amen.

19 - Modlitwa, by stać się małym

Bóg Ojciec: Ostrzeżenie przed kultami satanistycznych oraz ideologiami New Age

Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się w Twoich Oczach małym jak dziecko.

Proszę Cię, byś wylał na mnie Twoje Łaski, abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do ratowania wszystkich Twoich dzieci.

Amen.