I will fight to win you all backI died for all of you and I will fight to win you all back to Me, despite the darkness of evil in the world, up to the very last moment.


Mong muốn lớn nhất của Ta là các con hãy tìm đến với những linh hồn giới trẻ


2013-05-09 22:45
Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013, lúc 22:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình yêu của Ta dành cho giới trẻ trong mọi quốc gia, mọi chủng tộc và mọi tín ngưỡng, vốn không nhận biết Ta, là vĩnh cửu. Ta hết sức đau buồn vì những linh hồn bé nhỏ này của Ta. Giờ đây các con phải cầu nguyện một cách đặc biệt cho họ. Ta sẽ không ngần ngại đem họ vào trong Lòng Thương Xót của Ta, nếu các con cầu nguyện cho họ bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (106) Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa