I love you, My precious Remnant Church.


Chiến Dịch Cầu Nguyện (7): Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa

Crusade Prayersdarkness in a soul
2011-11-22 20:00
Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha ơi, việc Cha lại đến để cứu rỗi nhân loại, trước Ngày Phán Xét Cuối Cùng đã quá gần. Nỗi Vui Mừng của Cha nhuốm màu đau khổ sâu sắc vì những linh hồn sẽ từ chối Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi con gái của Cha, con phải chiến đấu cùng với đạo binh những con cái yêu dấu của Thập Giá của Cha để cứu rỗi các linh hồn. Đây là Lời Cầu Nguyện (7) mà các con cái Cha phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối.