If I love you why then would I not warn you of the consequences of rejecting My Mercy? All I need and desire is to bring all of you into My Kingdom.


Chiến Dịch Cầu Nguyện (2): Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu

Crusade Prayersworld leaders
2011-11-18 21:00
Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha kêu gọi các môn đệ của Cha hãy dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện (2) này để cứu rỗi những con cái đáng thương, những người đang bị hành hạ bởi các nhà lãnh đạo của chính quốc gia họ, những kẻ đến lượt mình lại bị sai khiến bởi những thế lực toàn cầu, không thuộc về Thiên Chúa:

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân Danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin Cha che chở con cái Cha khỏi sự bách hại mà thế lực toàn cầu đang âm mưu chống lại những quốc gia vô tội.

Con cầu xin ơn tha thứ tội lỗi cho các linh hồn gây nên sự khó khăn gian khổ này, để họ biết quay về với Cha với tấm lòng khiêm nhường thống hối ăn năn.

Xin ban sức mạnh cho những con cái của Cha bị hành khổ, để họ có thể chịu đựng được những đau khổ, ngõ hầu đền bù tội lỗi của toàn thế giới, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.