I grant you a special Blessing now. Take it. Accept My Hand and all will be well. I love you.


Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Tử của Mẹ đã truyền cho Mẹ ban cho nhân loại Thông Điệp quan trọng này

salvation in prayerCrusade Prayersrejoice
2013-12-28 23:50
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con, Thánh Tử của Mẹ đã truyền cho Mẹ ban cho nhân loại Thông Điệp quan trọng này. Người mong muốn tất cả những ai có gia đình và bạn bè vốn khước từ Thiên Chúa và chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, phải biết rằng Người sẽ tuôn đổ trên họ những Ân sủng của Người khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này dành cho họ. Khi các con đọc Lời Cầu Nguyện này, Người sẽ tỏ cho họ thấy Lòng Trắc Ẩn lớn lao và Người sẽ giải thoát họ khỏi tội lỗi cũng như sẽ lôi kéo họ khỏi đau khổ tận cùng.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (131) Lời Nguyện xin Lòng Thương Xót