I love you and if you truly love Me you will always remain loyal to My Word, which will never change.


Unë dua t'i falënderoj ata që ndihmojnë për të përhapur Fjalën Time të Shenjtë

The Remnant Armyabout this Missioninforming about the Messages
2011-05-25 16:00

Unëvij tani për t’i dhënë kurajo të gjithë atyre ndjekësve të Mi, që duke e njohurZërin Tim të Vërtetë, u përgjigjën me vepra të mëdha bamirësie. Për ata prejjush që po e jepni falas kohën tuaj për të promovuar dhe përhapur Mesazhet eMia, Unë dua t’ju falënderoj. Ju, fëmijët e Mi të shtrenjtë, sillni gëzim tëmadh në Zemrën Time të Pikëlluar në këtë kohë në histori. Ju, fëmijët e Mi,jeni trima, guximtarë dhe të mbushur me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë.Besnikëria dhe dhurata juaj për Mua e kohës suaj dhe e përkushtimit tëpërzemërt ndaj të Vërtetës do të sjellë hire të mëdha në Parajsën e Re që Unë upremtova fëmijëve të Mi.

Unëdo ta drejtoj dorën tuaj gjatë kësaj Pune të Shenjtë dhe ju do ta ndjeniDashurinë Time. Kurrë mos kini frikë për ta shpallur Fjalën Time, sepse çdopërpjekje e vogël e bërë nga kushdo që i promovon këto Mesazhe do tëshpërblehet.

Shkonitani, ndjekësit e Mi besnikë të çmuar. Përhapeni Fjalën Time të Shenjtë dhendihmojini vëllezërit dhe motrat tuaja që kanë nevojë për drejtim.

Shpëtimtari juaj idashur

Jezu Krishti