I sent My beloved Son, Jesus Christ, into the world so that you could understand the Truth of Love. This Love, when you accept it, will save you all.


Unë vij për ju për t’ju sjellë tek Ati Im. Unë vij për të kryer Vullnetin e Tij Hyjnor dhe për të përmbushur Premtimin

e martë, 17 shtator 2013 20:45

preparition to persecutionArmageddonprayer for neighboursabout this Missionmasonryto defeat evilJesus SaviourOne World Govermentprayer for protectionprayer for salvation

Bija Ime e dashur, kur ti e ke të vështirë këtë Punëdhe heziton t’i japësh botës lajme të këqija, ti duhet ta kuptosh se je vetëmnjë lajmëtare. Ti je një instrument i Zotit të Shenjtë, Më Të Lartit dhe ështëdetyra jote t’i përgjigjesh Thirrjes së Tij. Bindja jote është e rëndësishmedhe ti kurrë nuk duhet t’i trëmbesh pasojave, që mund të bien mbi ty si njëprofete e Zotit.

Të gjithangjarjet e parashikuara janë formular që në fillim dhe përbëjnë pjesë të Planittë Zotit që të përmbushin Premtimin për të mbledhur fëmijët e Tij, më në fund,që ata të jetojnë në harmoni në Vullnetin e Tij Hyjnor.

Beteja finale meshierarkisë së Atit Tim dhe të ligut do të thotë se shumë njerëz, që e lënëveten të ekspozuar, do të infektohen nga mëkati dhe do të kthehen kundër vëllezërvetë tyre që qëndrojnë besnikë ndaj Zotit.

Kur beteja të jetë duke u zhvilluar shumë ligësi mizoredo të kryhen, nga armiqtë e Zotit, kundër fëmijve të Tij të dashur. Por ashtusi ju kam thënë më parë, ata mund të shkojnë deri diku me këto, sepse nuk e kanëfuqinë ta shkatërrojnë njerëzimin, edhe pse ata besojnë se e kanë.

Qëndroni tëqetë, të gjithë ju, sepse Ati Im do të ndërhyj ndaj veprave të liga të atyre qëduan të kontrollojnë gjithë kombet dhe Ai do t’i godasi ata për vdekje – ata qëguxojnë të lëndojnë fëmijët e Tij.

Shumë shpirtra të gjorë do të vuajnë gjatëpersekutimeve të tilla, por Ati Im është përherë i mëshirshëm. Fuqia e Tij nukmund të preket. Dora e Tij është e Gjithpushtetshme. Ai mundet që në çdo kohë t’iflaki tutje armiqtë e Tij. Por profecitë e treguara më parë, dhe që duhet tëndodhin para Ardhjes Sime të Dytë, janë një realitet. Ato do të shpalosen në njëmënyrë, që mund të mos jetë e dukshme për të gjithë ju, por dijeni këtë. Lutja ështëarma juaj. Lutja do t’ju pajisi me mburojën që ju duhet për të mundur të ligun.Lutja do ta dobësoj efektin e luftës, vuajtjes dhe çdo lloj persekutimi tëshkaktuar mbi rracën njerëzore nga armiqtë e Zotit. Lutja do t’ju mbroj ju dhetë gjithë ata për të cilët ju luteni. Lutjet tuaja do ta shkatërrojnë të ligundhe kur të vij Dita e Madhe ju do të derdhni lotë gëzimi kur të dëshmoni Brezine Ri, ata biljona njerëz që kanë shpëtuar për arsye të përgjigjes suaj ndajThirrjes Sime.

Ndërsa Mesazhet e Mia sjellin një kombinimtrishtimi, frike, dëshpërimi – ato sjellin gjithashtu shpresë sepse ato krijojnëshumë konvertim. Plani i Atit Tim është i panjohur për shumë nga ju. Ajo që juduhet të kuptoni është kjo. Plani i Tij do t’i shkatërroj gjithë armiqtë e Tij.Duke i lejuar këto mundime të ndodhin, Ai do ta çliroj rracën njerëzore, përfundimisht,nga prangat e saj të mëkatit. Kini durim. Qëndroni të qetë. Sepse së shpejti gëzimi,dashuria dhe paqja do të jenë më në fund tuajat përjetësisht.

Unë vij vetëm se ne jemi si një – një familje eshenjtë në Mbretërinë e Zotit. Unë vij për t’ju sjellë tek Ati Im. Unë vij përtë kryer Vullnetin e Tij të Shenjtë dhe për të përmbushur Premtimin. Unë vij përt’ju sjellë të Vërtetën.

Shpëtimtari juaj i dashur

Jezu Krishti

Mesazhi origjinal ne anglisht: