I love you. I bless you.


Hyji Atë: Për ata të lindur në familjet pagane dhe pa asnjë faj të vetin, Unë do t’ju dhuroj Mëshirë

e hënë, 16 shtator 2013 14:20

to atheistswarning of the Hellto clergyto unbelieversJesus Saviourmortal sin

Bija Ime më e dashur, rraca njerëzore është, deridiku, mospërfillëse ndaj Egzistencës Sime. Sa shumë dinë fare pak për Mua, Atine tyre, Krijuesin e tyre. Shërbëtorët e Mi të shenjtë, përfshi të gjithë ata qëbesojnë tek Unë, Krijuesin e gjithçkaje, kanë dështuar të pregatisin njerëziminpër ndëshkimin që do të pësojnë nëse nuk i dallojnë gabimet e udhës së tyre.

The Healing of Centurion's Servant

Një dëshirëpër të besuar se ‘gjithçka do të jetë mirë’ do të thotë se shumë nga fëmijët eMi nuk besojnë në egzistencën e Ferrit. Ky është një vënd ku shkojnë njerëzit qëe refuzojnë Mëshirën Time, ndërhyrjen Time për të shpëtuar shpirtrat. Mëkatimortor, nëse nuk është fshirë përmes rrëfimit, do t’i çoj shpirtra drejt humnerëssë Ferrit.

Ata që mund të mos jenë fajtor për mëkatin mortor, por që nuk besojnëtek Unë dhe në të kundërt besojnë në një egzistencë që është krijuar dhefabrikuar në mëndjet e tyre nga idhujt e rremë, kanë shumë për t’u trëmbur.

Më refuzoni Mua, Krijuesin tuaj, dhe ju do taktheni veten tuaj kundër Meje. Ju do ta largoni veten. Shumë nga ju, kur t’jutregohet e Vërteta e Hyjnisë Sime, do të më kundërshtoni Mua egërsisht dhe çdogjë që Unë mund të bëj nuk do t’ju shpëtoj nga flakët e Ferrit. Unë mund të përdorçdo Forcë Hyjnore, por Unë kurrë nuk mund t’ju detyroj të pranoni MëshirënTime. Asgjë, përveç se lutjet e shpirtrave te zgjedhur, nuk mund t’ju ndihmojju. Kjo do të thotë se ju kurrë nuk do ta shikoni Fytyrën Time. Kushdo që ju thotë se nuk ka rëndësi nëse nuke pranoni Egzistencën Time ju gënjen. Vetëm ata që më pranojnë Mua, dhe përmesMëshirës së Birit Tim të vetëm, mund të hyjnë në Mbretërinë Time. Nëse ju jeninjë shpirt i mirë dhe i dashur dhe prapë më refuzoni Mua – madje edhe kur e Vërtetaju është bërë e ditur – ju, gjithashtu, do të flakeni tutje nga Unë. Asnjë Jetëe Përjetshme nuk do të jetë e juaja.

Unë e dhuroj Dhuratën e Pastrimit mbi të gjithë jutani, por në veçanti mbi ateistët dhe paganët. Ky Pastrim do të jetë idhimbshëm, por në shumë raste ai do t’i hapi sytë tuaj ndaj të Vërtetës. Përata të lindur në familjet pagane dhe pa asnjë faj të vetin, Unë do t’ju dhurojMëshirë. Por për ata prej jush që ju është dhënë Ungjilli dhe që dinë mbiEgzistencën e Trinisë së Zotit dhe që tani më refuzoni Mua, ka fare pak shpresëpër ju, nëse nuk ktheheni dhe të shlyeni mëkatet tuaja. Atëherë ju duhet tëlypni për shpëtimin e shpirtit tuaj.

Ati juaj

Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht: