Your life on earth is a test of your love for Me. You show your love for Me by  the love you show for others, including those who curse you.


Ju do të akuzoheni për komplot kundër Kishës Sime kur krimi juaj i vetëm do të jetë përkrahja e të Vërtetës

pridedo not judgeegoismtactic of satanfight against this Missionhatred to this Missionhatred of satanfury of satanpersecution of Christianitythe Truth of these Messagesdivision amongst Christiansto solders of the Remnant Army billions of conversions null
2013-06-30 23:10

Bija Ime e dashur as edhe për një moment i ligu nukdo të ndaloj persekutimin e tij ndaj atyre që më duan Mua. Kur shpirtrat janëpranë Meje, dhe kur dashuria e tyre për Mua rritet, ai gjithmonë do të jetëatje duke u përpjekur t’i largoj ata nga Unë.

Kur ju i shpëtonishpirtrat përmes lutjeve tuaja i ligu do ta shfreh gjithë zemërimin e tij kundërjush dhe ju do të lëndoheni, sepse do të bëheni një shënjestër për tukritikuar, sidomos nga ata që ju i doni. Ju duhet të mësoheni tani me këtë lëndimdhe hidhërim kur ju më ndiqni Mua dhe kur ju e pranoni Ndërhyrjen Time, përmeskëtyre mesazheve. Ato do të sjellin me vete një goditje të tmerrshme, sepsekëto mesazhe do të jenë përgjegjëse për shpëtimin e mbi 7 biljon njerëzve.

Kur djalli e di se po i humbet shpirtrat kundrejtMeje ai do të përdori çfarëdo mjeti të nevojshëm për të krijuar dyshime brëndamëndjeve të atyre që janë besnikë ndaj Meje dhe pastaj ai do të krijoj njëgrindje mes ndjekësve të Mi. Ju duhet ta njihni punën e djallit për atë që ështëdhe dijeni, se sa më shumë të persekutoheni për pranimin e Dorës Sime të Mëshirës,se ju po ndiqni të Vërtetën. Vetëm Fjala e Zotit kur tregohet në mënyrën e vetmë të fuqishme – kur Shpirti I Shenjtë bëhet i dukshëm mes grupeve të fëmijve tëZotit – i ligu do të luftoj më fortë. Ai, Satani, është tërbuar për shkak të këtijmisioni dhe për ata që e vënë në dyshim Fjalën Time, e dhënë ju në këtë kohë,dijeni këtë.

VetëmFjala Ime mund ta provokoj një tërbim të tillë, madje mes atyre që besojnë tekUnë dhe që i ndjekin Mësimet e Mia. As edhe një prej jush nuk është i paprekshëmndaj sulmeve.

Ju, ndjekësit e Mi të shtrenjtë do ta shikoni veten të merrni goditjet egjuhëve të liga kundër Meje. Ju do të pështyheni, nënqesheni dhe talleni. Ju do të akuzoheni për komplot kundër KishësSime, kur krimi juaj i vetëm do të jetë përkrahja e të Vërtetës. Ata që e përkrahinFjalën e Zotit dhe që refuzojnë të devijojnë nga e Vërteta gjithmonë kanëvuajtur nga duart e atyre që e vënë veten si përfaqësuesit më të zgjedhurit eZotit para atyre shpirtrave që me të vërtetë më duan Mua.

Ka një ndryshim mes atyre që thonë se janë më mirëtë informuar, dhe prandaj janë më të denjë të hedhin gjykime mbi të tjerët nëEmrin Tim, sesa ata që thjesht më duan Mua. Ju mund të ngriheni dhe tëdeklaroni dashurinë tuaj për Mua vetëm nëse ju ndiqni Shëmbullin Tim. Unë kurrë nuk do të thosha se njëri është mëi mirë se tjetri – sepse ju jeni të gjithë mëkatarë. 

Por Unë kurrë nuk do t’ipranoja ata që mund të dinë gjithçka që duhet të dinë për Mua dhe që deklarojnësuperioritetin e tyre mbi një tjetër. Ata që thonë se më njohin Mua dhe e fyejnënjë tjetër në Emrin Tim në të vërtetë nuk më njohin Mua fare.

Djalli i mbush shpirtrat me egoizëm, krenari dhezemërim. Ato janë tre cilësitë me anë të të cilave ju do ta njihni se ai është ipranishëm në një shpirt kur ai përpiqet të heshti shpirtrat e tjerë që shpallintë Vërtetën e Zotit. Sa do të vuajnë shpirtra të tillë, sidomos tani, pasi kymisioni i shumë pritur po zbatohet mes jush. Gjithsecili prej jush që i përgjigjetThirrjes Sime do të pësoj abuzime dhe tallje në publik sa do t’ju lënë pa frymë– kaq e ashpër do të jetë urrejtja e hedhur. Unë dua që ju ta kuptoni se nukjeni ju ndaj të cilit urrejtja do të vihet në shënjestër, por Unë. Satani dëshironta heshti Zërin Tim ndërsa shtrihet për t’ju shpëtuar nga ky plan djallëzor, qëështë orkestruar me kujdes dhe që është planifikuar për kaq kohë të gjatë. Nuk dotë ketë asnjë fitore për bishën por ai e di se sa Unë vuaj kur ai i rrëmbenshpirtrat nga Unë. Mos e lejoni këtë ndërhyrje t’ju verboj ndaj të Vërtetës.

E Vërtetado ta shpëtoj shpirtin tuaj dhe kur ju e përhapni të Vërtetën, ajo do të mësjelli Mua më shumë shpirtra. Me anë të këtyre mënyrave Unë do ta mund bishën.

Ju do të jeni tëmbrojtur nga të gjitha të këqijat por ju do të turpëroheni duke u quajturbudallenj. Dhe e gjithë kjo për arsyen se më doni Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: