I warn you only because I love you. Were it not for My Love, I would cast the human race into the wilderness, so ungrateful are their souls.


Jesusi: “Besimtarëve të Kishës Katolike të Rromës do t’ju duhet të mbajnë Meshë nëpër streha apo në Kishat e sigurta”

preparition to persecutionThe Remnant ArmyschismCrusade Prayersprayer for salvationto practise faith in hidden
2012-11-11 22:00


Newer Post

Older Post

Home