I bless each and every one of My children.I love you.I cover you and unite you to My Heart.Your FatherGod the Most High


Jesusi: “Një komb Protestant, Britania e Madhe, do të kthehet së shpejti në Udhët e Mia”

e hënë, 17 shtator 2012 19:15

The Remnant Armypower of prayerAntichristconversionCrusade PrayersprotestantismUnited Kingdom

Këtu është një Fushatë Lutje e veçantë për fëmijët e Zotit në Britani.

Fushatë Lutje (77) Për Britaninë e MadheO Ati Më Qiellor, Zoti Krijues i njeriut, të lutem dëgjoje lutjen time.

Lincoln Cathedral, England

Unë Të lutem të shpëtosh Britaninë nga kthetrat e djallit dhe të diktaturës.

Unë Të kërkoj të na bashkosh të gjithëve, prej të gjitha feve, besimeve dhe ngjyrave si një familje në Sytë e Tu.

Na jep forcë të bashkohemi për të kundërshtuar çdo ligj që futet për të dëbuar Mësimet e Tua.  

Na jep forcë dhe kurajo që kurrë të mos braktisim Ty dhe të ndihmojmë në shpëtimin e të gjithë fëmijve të Tu përmes lutjeve tona.

Bashkoi të gjithë vëllezrit dhe motrat e mia për të nderuar premtimin Tënd për të na sjellë jetën e përjetshme dhe futjen në Parajsën Tënde. Amen.


Ju, fëmijët e Britanisë së Madhe dijeni se, së shpejti, konvertimi që do të kryhet në vëndin tuaj, do t'ju sjelli hire të mëdha.Pastaj ju do të ndihmoni të udhëhiqni ushtrinë Time së bashku me kombet e tjera drejt Mbretërisë Sime të Lavdishme.Jesusi juaj.
Mesazhi origjinal ne anglisht: