I love you and if you truly love Me you will always remain loyal to My Word, which will never change.


Virgjëra Mari: Unë iu kërkoj të gjithë fëmijëve të Hyjit që, edhe një herë, ta dedikojnë muajin e Gushtit për të shpëtuar shpirtrat

chastisement from Godprayermonth of Junethe Seal of The Living God
2012-08-01 16:45

Fëmija im ka shumë ndryshime, shumë prej të cilave të janëzbuluar në të shkuarën, që do të dëshmohen në botë.

Do të ketë shumëshkatërrime, shumë trazira dhe ndëshkime, dhe të gjitha këto do të ndodhin përshkak të mëkateve të njerëzimit.

Unë iu kërkoj të gjithë fëmijëve të Hyjit që, edhe njëherë, ta dedikojnë muajin e Gushtit për të shpëtuar shpirtrat.

Kjo është çfarë ju duhettë bëni. Shkoni në Meshë çdo ditë dhe merreni Eukaristinë e Shenjtë.

Pastaj çdo ditë në orën3 thoni