I love you all dearly and I have claimed you as Mine. Let no man attempt to steal one single soul from Me, for he will suffer eternal torment for his actions.


Lutja e Kryqëzatës (7): Lutje për ata që e refuzojnë Mëshirën

Crusade Prayersdarkness in a soul
2011-11-22 20:00

BijaIme fort e dashur, ardhja Ime për të shpëtuar njerëzimin, akoma edhe një herë,përpara Gjykimit Final, është shumë afër. Gëzimi Im është i përzierë me vuajtjetë thellë për shkak të atyre shpirtrave që do ta refuzojnë Mëshirën Time.

Ti,bija Ime, duhet të luftosh së bashku me ushtrinë Time të atyre bijve të dashurtë Kryqit për t’i shpëtuar këta shpirtra. Kjo është Lutja që ata duhet të thonëpër të lypur Mëshirë për shpirtrat në errësirë.

Jezus,unë të lutem Ty që t’i falësh ata mëkatarë, aq të errët në shpirt, të cilët dota refuzojnë Dritën e Mëshirës Tënde.

Faliata, Jezus, unë të përgjërohem Ty, për t’i shpenguar ata nga mëkatet prej tëcilave e kanë aq të vështirë të shkëputen.

Vërshoizemrat e tyre me Rrezet e Tua të Mëshirës dhe jepu atyre mundësinë që tëkthehen në përqafimin Tënd.

Amen.

Jezusijuaj i dashur