I love you. Trust in My Son and await My Call.Your FatherGod the Most High


Lutja e Kryqëzatës (5): Lavdërim Hyjit Më të Lartit

Crusade Prayers
2011-11-21 19:00

BijaIme, bota duhet ta ofrojë këtë Lutje të veçantë në lavdërim dhe falënderim ndajHyjit Atë për Mëshirën që Ai po i ofron mbarë botës.

OAti i Përjetshëm, ne të ofrojmë Ty lutjet tona në falënderim të gëzueshëm përDhuratën Tënde të çmuar të Mëshirës për të gjithë njerëzimin.

Negëzojmë dhe të ofrojmë Ty, Mbretit Më të Lavdishëm, lavdërimin dhe adhurimintonë për Mëshirën Tënde të dashur dhe të butë.

Ti,Hyji Më i Larti, je Mbreti ynë dhe për këtë Dhuratë që Ti tani na e sjell, nedergjemi para Këmbëve të Tua në shërbim të përulët. Të lutemi, Hyj, ki Mëshirëpër të gjithë fëmijët e Tu.

Amen.

Jezusi juaj