I love you. I bless you.


Lutja e Kryqëzatës (2): Lutje Për Udhëheqësit Botërorë

Crusade Prayersworld leaders
2011-11-18 21:00

BijaIme fort e dashur, sot Unë iu kërkoj ndjekësve të Mi që ta ofrojnë këtë Lutjepër të shpëtuar ata fëmijë të gjorë që po torturohen nga udhëheqësit e vendevetë tyre, të cilët nga ana e tyre po diktohen nga forca globale, jo të Hyjit.

 Ati im i Përjetshëm, në Emër të Birit Tënd tëdashur, Jezu Krishtit, unë kërkoj që Ti t’i mbrosh fëmijët e Tu nga persekutimiqë po komplotohet nga forcat botërore kundër kombeve të pafajshme.

Unëlutem për faljen e mëkatit të atyre shpirtrave që janë shkaku i kësaj vuajtje,që ata të mund të kthehen tek Ti me zemra të përulura e të penduara.

Tëlutem jepua fëmijëve të Tu të torturuar forcën për t’i duruar këto vuajtje nëshpërblim për mëkatet e botës, përmes Krishtit Zotit Tonë.

Amen.