Do not fear. I Love you all. You are in My Heart. Allow Me to enter yours now, and let Me guide you to My Father's Kingdom.


Lutja e Kryqëzatës (1): Dhurata ime për Jezusin për të Shpëtuar shpirtrat

Crusade Prayers
2011-11-17 21:00

BijaIme e dashur, të lutem kërkoju fëmijëve të Mi që t’i recitojnë këto Lutje qëtani deri tek Paralajmërimi. Ndjekësve të Mi iu kërkohet që t’i recitojnë këtoLutje, të cilat Unë do t’i jap ty çdo ditë për të shpëtuar shpirtrat. Kjo ështëLutja e parë:

Dhurataime për Jezusin për të shpëtuar shpirtrat

“Mëi dashuri Jezusi im, Ti që na do ne aq shumë, më lejo mua në mënyrën time tëpërulët të ndihmoj për të shpëtuar shpirtrat e Tu të çmuar.

KiMëshirë për të gjithë mëkatarët, pavarësisht se sa rëndë ata të ofendojnë Ty.

Mëlejo mua që përmes lutjes dhe vuajtjes, të ndihmoj ato shpirtra që mund të mosi mbijetojnë Paralajmërimit, për të kërkuar një vend pranë Teje në MbretërinëTënde.

Dëgjojelutjen time, O Jezus i ëmbël, për të të ndihmuar Ty t’i fitosh ato shpirtra qëTi i dëshiron me ëndje.

OZemra e Shenjtë e Jezusit, unë të premtoj besnikërinë time ndaj Vullnetit TëndMë të Shenjtë në çdo kohë.

Amen.”

Shpëtimtari juaj

JezuKrishti