I love you. I thank you for the love you show My Son and I bless you.


Hyji Atë: Antikrishti dhe një Monedhë e Re Botërore


2011-09-23 21:30

BijaIme, ndërsa bota mund t’i trembet