I love you, My precious Remnant Church.


Hyji Atë: Një nga Mesazhet më urgjente për njerëzimin

e martë, 02 gusht 2011 18:15

warning of the Hellwarschastisement from GodegoismOne World Govermentsalvation in prayerthe WarningNoeworld controlto satanistsingratitude of man

Unëvij në Emër të Birit Tim, Jezu Krishtit. Unë Jam Hyji Atë dhe dëshiroj tëkomunikoj me mbarë botën. Është qëllimi Im për ta përmbajtur ashpërsinë eNdëshkimit, për t'i dhënë njerëzimit një mundësi për t'i hapur zemrat etyre ndaj të Vërtetës së Ekzistencës Sime. Ata, fëmijët e Mi të shtrenjtë,duhet ta dinë se Unë Jam një Hyj, së pari i Mëshirës dhe pastaj i Drejtësisë.

MëshiraIme ka qenë shtrirë në kufij të jashtëzakonshëm. Unë, për arsye të fuqisë sëlutjes, do ta përmbaj Dorën Time, në Mëshirë, që kështu njeriu të mund tadobësojë urrejtjen që është shfaqur në shumë shpirtra nëpër botë.

Bënikujdes, fëmijët e Mi, kur Unë ju paralajmëroj se pamundësia për ta ndaluarpërhapjen e mëkatit do të çojë në një ndëshkim që do të shkatërrojë shumë prejnjerëzimit. Një ndëshkim i tillë nuk do të jetë dëshmuar që nga ditët epërmbytjes që e shkatërroi Tokën në kohën e Noehit.

Unënuk do t'ju lejoj më, fëmijët e Mi mosmirënjohës, që t’i shkatërroni ata qëkanë treguar besnikëri ndaj Meje. As dhe nuk do të rri dhe ta lejoj RendinMbarë Botëror që ta infektojë Krijimin Tim, Fëmijët e Mi, Tokën Time.

Vëriniveshin tani këtij, njërit prej paralajmërimeve të fundit të dhëna njerëzimit.Largohuni tani nga udha e mëkatit dhe ju do të shpëtoheni. Largohuni tani ngapërkushtimi juaj i verbër ndaj joshjes së Satanit dhe magjepsjeve të tijjoshëse, të cilat ju tërheqin përmes dashurisë për vetveten dhe të mrekullivemateriale. Nëse ju vazhdoni ta dëmtoni këtë botë të bukur, të krijuar prejDashurisë për ju, ashtu si ju po e bëni, ajo nuk do të mbetet më për ju që tadëmtoni më tej.

Unë Jam Hyji iDashurisë, i ngadaltë në Zemërim, por Durimit Tim po i vjen fundi. Ata qëvazhdojnë të lëndojnë dhe shkatërrojnë fëmijët e Mi, përmes luftës dhekontrollit të financave botërore, ta dini se ditët tuaja janë të numëruara.Mundësia juaj e Shpengimit tani do të jetë për ju e fundit. Nëse ju nukpërgjigjeni ashtu si duhet gjatë Dhuratës së madhe të Mëshirës që ështëParalajmërimi, atëherë ju dhe vartësit tuaj do të shkatërroheni.

LavdiaIme do të njihet nga çdo burrë, grua dhe fëmijë. Ata që zgjedhin udhën drejtMbretërisë Sime do të kenë jetën e përjetshme. Ata që nuk e zgjedhin do tëpërjetojnë një errësirë të tillë siç nuk mund ta imagjinonin apo ta dëshironinkurrë.

Ndjekëstë Satanit, që me vetëdije e adhuroni ligësinë e tij, dëgjojeni tani premtiminTim. Juve, fëmijëve të Mi të humbur, do t'ju ofrohet Dora e dashurisë dhe epaqes edhe një herë, gjatë Paralajmërimit. Kapeni atë, sepse do të jetë kthimijuaj në Gjirin e Dashurisë Sime. Shpërfillini thirrjet e Mia dhe ju do të vuanipërjetësisht, për të mos u kthyer kurrë në gjirin e familjes Sime të dashur.

Ky tani, bija Ime, është një nga paralajmërimet më tërëndësishme për të shpëtuar vëllezërit dhe motrat tuaja nga zjarret torturuesetë mallkimit të përjetshëm.

Mbreti Më iLarti

Hyji Ati i Gjithëpushtetshëm