Always remember I love you, no matter how grievously you have sinned.


Pyetje drejtuar Jezusit

salvation in prayerJesus who suffers
2011-08-01 23:30

Pasmarrjes së Mesazhit, me titull “Të jeni të përgatitur në çdo kohë”, vizionarjapa një Imazh të Jezusit në të cilën Ai u shfaq i trishtuar. Pastaj ajo i bëriAtij një numër pyetjesh ndaj të cilave Ai iu përgjigj.

Pyetjepër Jezusin: “A je i trishtuar?”

Përgjigja:“Po, dhe i dërrmuar. Mëkatet e njeriut po e copëtojnë Zemrën Time më dysh.”

Pyetjepër Jezusin: “Çfarë do të ndihmojë?”

Përgjigja:“Lutja dhe shumë prej saj. Përkushtimi i ndjekësve të Mi, përmes recitimitditor të Mëshirës Hyjnore dhe Rruzarja e Shenjtë do t'i shpëtojnë fëmijët e Mi.Ata, ndjekësit e Mi, duhet të këmbëngulin edhe nëse është e rëndë.”

Pyetjepër Jezusin: “Çfarë të shqetëson ty më shumë?”

Përgjigjet:“Ata që jo vetëm më urrejnë Mua, por që zgjedhin të adhurojnë Satanin nërituale të turpshme ku ata nuk arrijnë ta shohin se si po gënjehen.”

“Shërbëtorëte Mi të shenjtë që e kanë humbur dashurinë e tyre për Mua.”

“Ataqë i persekutojnë të tjerët.”

“Atavrasës që nuk e vlerësojnë jetën e fëmijëve të Mi.”

“Aborti,forma më e keqe e gjenocidit. Unë derdh lot çdo moment të vetëm për shpirtrat eMi të vegjël, të cilët kurrë nuk mundën të marrin frymën e tyre të parë.”

“Luftadhe lehtësia me të cilën ajo kryhet, zakonisht nga ata që, po të viheshin nëmes të fushës së betejës, do t’ia mbathnin si frikacakë. Shumë nga këta njerëzqë deklarojnë luftë, e bëjnë këtë vetëm për të fituar pushtet. Ata më ofendojnëMua shumë.”

Pyetjepër Jezusin: “Çfarë të bën të lumtur?”

Përgjigja: “Besimi i ndjekësve të Mi dhe i atyre që janë tëvendosur për të më ndihmuar Mua të shpëtoj shpirtra. Unë i dua ata me kaqbutësi dhe dhembshuri. Ata do të shpërblehen shumë në Mbretërinë e Atit Tim.”

Përfundim