I will be waiting to greet you. I will always love you, because it was for you that I gave up My Body, when I allowed them to crucify Me. If I love you so much, then nothing should stand in your way to call on Me today.


Të jeni të Përgatitur në çdo kohë

salvation in prayerfaith in th worldyoung generation
2011-08-01 23:00

BijaIme fort e dashur ti je tani me të vërtetë e bashkuar me Mua më në fund. Tanido ta shikosh se përse ka një urgjencë për t'i ndihmuar njerëzit t'i hapin sytëqë të mund të kthehen në besim për të hyrë në mbretërinë e Atit Tim.

Sashumë njerëz sot më përbuzin Mua. Kur emri Im përmendet ngabesimtarët në mënyrë nderimi edhe ata, gjithashtu, përbuzen, tallen dhevihen në lojë. Pastaj janë të tjerët që nevrikosen kur sfidohen nëEmrin Tim. Ka gjithashtu të tjerë që jo vetëm më mohojnëMua por që gjithashtu më urrejnë Mua. Kurrë më parë nuk ka pasur kaq shumënjerëz në botë që i kanë kthyer shpinën besimit.

Sashumë shpirtra zgjedhin të hedhin poshtë çdo mendim se Unë, apo Ati Im iPërjetshëm ekzistojmë. Ata mendojnë se nuk luan rol nëse besojnë apo jo dhe sekjo është e parëndësishme në jetën e tyre. Shumë prej atyre me besim të vakëtdisa herë i shpërfillin mësimet e Mia të cilat i ndjekin sa për sy e faqe. Atabesojnë se do të kenë shumë kohë më vonë në jetë për t’ia përkushtuar kohën enevojshme besimit të tyre. Kjo është sidomos e vërtetë për brezin e ri qëmendon se besimi i tyre nuk është akoma diçka për të cilën ata duhet tëshqetësohen tani. Ata besojnë se kanë shumë vite përpara tyre për tëmë nderuar Mua Shpëtimtarin e tyre të dashur dhe Atin Tim të Përjetshëm.Prandaj dhe njerëzit e moshuar tentojnë ta rindezin besimin e tyre në një fazëmë të vonshme në jetën e tyre kur fillojnë të mendojnë për jetën e mëtejshme.

Ajoqë njeriu nuk arrin të kuptojë është se ata mund të vdesin në çdo moment, nëçdo kohë, në çdo moshë nga lindja në pleqëri. Nuk ka rëndësi. Ai duhet të jetëi përgatitur në çdo kohë.

Unë iu bëj thirrje të gjithë besimtarëve që të lutenpër dijen për t'ua mësuar të rinjve kudo nevojën urgjente për t'i hapur sytë etyre ndaj dashurisë që Unë dhe Ati Im i Përjetshëm kemi për secilin prej tyre.I ndihmoni për t'i hapur sytë e tyre ndaj premtimit të Parajsës. Është detyrajuaj ndaj Meje tani që Unë të mos i humbas të rinjtë ndaj gënjeshtrave qëSatani përhap në botë sot.

Mëndihmoni Mua t'i shpëtoj të gjithë ata që besojnë se kanë plot kohë për t'ikushtuar vëmendje shpirtrave të tyre në përgatitje për Parajsën e Re mbi tokë ecila po afron dhe që do të bëhet një realitet sa hap e mbyll sytë kur shumicaprej jush më pak e pret atë.

Mësuesi dhe Shpëtimtari juaj i dashur

Jezu Krishti